ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо скасування ліцензування імпорту
активних фармацевтичних інгредієнтів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) перше речення частини першої статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2013 р., N 23, ст. 225) після слів "ліцензії на імпорт лікарських засобів" доповнити словами "(крім АФІ)";

2) частину другу статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) після слів "імпорту лікарських засобів" доповнити словами "(крім імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів)";

3) пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 23, ст. 225) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 15 січня 2015 року
N 126-VIII