Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ
28.01.2015 N 60/925

Про бюджет міста Києва на 2015 рік

Відповідно до статей 21, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 січня 2015 року N 27 "Про схвалення проектів рішень Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік", "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік" та прогнозу бюджету міста Києва на 2016 - 2017 роки", Київська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2015 рік:

1.1. Доходи бюджету міста Києва на 2015 рік у сумі 22215212,0 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Києва - 20722814,8 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету міста Києва - 1492397,2 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - 665000,0 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету міста Києва у сумі 20301459,0 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Києва - 17423519,0 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету міста Києва - 2877940,0 тис. гривень.

1.3. Повернення кредитів до бюджету міста Києва у сумі 1500,0 тис. грн., в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету міста Києва - 1500,0 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

1.4. Профіцит бюджету міста Києва у сумі 1915253,0 тис. грн., в тому числі загального фонду бюджету міста Києва - 3299295,8 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.5. Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 1384042,8 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва на 2015 рік, у тому числі по загальному фонду - 17423519,0 тис. грн. та спеціальному фонду - 2877940,0 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Установити індикативні обсяги доходів загального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік (крім трансфертів) у розрізі районів у місті Києві (додаток 1.1).

4. Головному управлінню Державної фіскальної служби у м. Києві та Міжрегіональному Головному управлінню Державної фіскальної служби - Центральному офісу з обслуговування великих платників щомісячно інформувати Київського міського голову про виконання бюджету міста Києва за доходами.

5. Контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету міста Києва здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження (додаток 9).

6. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Києва у сумі 20000,0 тис. гривень.

7. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

8. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити на 2015 рік резервний фонд бюджету міста Києва у сумі 30000,0 тис. гривень.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220);

продукти харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

обслуговування державного (місцевого) боргу (код 2400);

соціальне забезпечення (код 2700);

підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації (код 2282);

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування (код 2282);

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки (код 2281);

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла (код 2730);

охорона здоров'я (на період реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві").

11. Затвердити в складі видатків бюджету міста Києва кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 7596413,5 тис. грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

12. Визначити граничний розмір місцевого боргу міста Києва станом на 31 грудня 2015 року у сумі 14250000,0 тис. гривень.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Розпорядникам коштів бюджету міста Києва забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Установити, що у загальному фонді бюджету міста Києва на 2015 рік:

15.1. До доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

15.2. Джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

18. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Києва на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

19. Установити, що до надходжень фінансування бюджету міста Києва на 2015 рік належить зміна обсягів готівкових коштів бюджету міста Києва.

20. Створити в складі спеціального фонду бюджету міста Києва цільовий фонд та затвердити положення про формування та використання коштів цільового фонду бюджету міста Києва у 2015 році згідно з додатком 8 до цього рішення.

21. Установити, що:

21.1. Забезпечення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що ліквідуються або реорганізуються, до завершення процедур ліквідації або реорганізації здійснюється в межах видатків, передбачених новоутвореним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, які визначені правонаступниками чи яким передаються функції органів, що ліквідуються або реорганізуються.

21.2. Перерахування коштів на видатки районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюється за розпорядженнями про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів, що затверджуються керівниками фінансових управлінь районних в місті Києві державних адміністрацій.

21.3. Перевірку правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних планів використання бюджетних коштів установ та організацій районних в місті Києві державних адміністрацій відповідно до пункту 42 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228, здійснюють фінансові управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

21.4. Перерозподіл коштів у межах головного розпорядника бюджетних коштів між об'єктами будівництва, реконструкції тощо, а також видами оплачуваних робіт (проектні роботи, оплата за минулі роки, поточні капітальні вкладення, придбання обладнання тощо), передбаченими додатком 6 до цього рішення, здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погодженим постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

21.5. Розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів з Державного бюджету України бюджету міста Києва у період між сесіями Київської міської ради здійснюється за розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з подальшим внесенням змін до рішення про бюджет міста Києва.

21.6. Кошти відновної вартості зелених насаджень використовуються відповідно до рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року N 384/6600 "Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва" за пооб'єктним переліком, що затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

21.7. Кошти, які надходитимуть від позичальників у рахунок погашення пільгового довготермінового кредиту, наданого з бюджету міста Києва для молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво житла, та відсотки за користуванням ним спрямовуються на компенсацію різниці у відсоткових ставках та часткове погашення зобов'язань позичальників за кредитами відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 18 листопада 2004 року N 570/1980.

21.8. Заходи щодо реалізації контролю за витрачанням фінансових ресурсів, у тому числі в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту (ремонту), що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва та Державного бюджету України, фінансуються за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту.

22. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва:

22.1. Оптимізувати структуру та штатну чисельність, затверджену в штатних розписах на 31 грудня 2014 року, працівників установ, закладів соціально-культурної сфери та комунальних підприємств і організацій (які отримують бюджетну підтримку за рахунок коштів бюджету міста Києва) у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ, закладів та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг.

22.2. При формуванні державного замовлення на підготовку фахівців/робітників в підпорядкованих їм вищих навчальних закладах комунальної власності територіальної громади міста Києва та у професійно-технічних навчальних закладах забезпечити його погодження з Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Вжити заходів щодо оптимізації державного замовлення, не допускати його збільшення та забезпечити формування в межах бюджетних призначень, визначених у цьому рішенні, з урахуванням потреби міста Києва в кадрах.

23. Визначити:

Підгірцівську сільську раду Обухівського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік в частині капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Підгірці Обухівського району;

Ходосівську сільську раду Києво-Святошинського району Київської області виконавцем Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік в частині капітального ремонту та нового будівництва автодоріг в с. Ходосівка Києво-Святошинського району.

24. Установити, що:

24.1. 50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

24.2. 25 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва від комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста, зараховуються до загального фонду бюджету міста Києва.

24.3. 30 відсотків суми надходжень орендної плати від надання в оренду майна (приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста Києва, включених до мережі установ, які отримують кошти з бюджету міста Києва, головним розпорядником яких визначено Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), перераховуються на окремий рахунок Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та спрямовуються на утримання закладів та установ охорони здоров'я, придбання та технічне обслуговування обладнання, ремонт майна бюджетних установ, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондами кошторису, за погодженням з постійними комісіями Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та з питань охорони здоров'я та соціальної політики.

25. Установити, що комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київреклама" не пізніше наступного робочого дня:

після зарахування коштів від плати за право тимчасового використання місць (для розташування об'єктів зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, перераховує 75 відсотків отриманих коштів (без податку на додану вартість) до цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва;

після зарахування коштів від плати за розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва перераховує 87,5 відсотка отриманих коштів (без податку на додану вартість) відповідним комунальним підприємствам транспорту загального користування та метрополітену, на балансі яких знаходяться території, транспортні засоби, споруди, будівлі, устаткування транспорту, що є комунальною власністю територіальної громади міста Києва.

26. Доручити Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

26.1. Проводити фінансування головних розпорядників коштів бюджету міста Києва відповідно до затверджених у встановленому порядку помісячних розписів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобов'язань, зареєстрованих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, фінансових можливостей бюджету та відповідно до досягнутого рівня виконання показників по мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів робіт та надання послуг тощо.

26.2. Здійснювати розрахунки з нерезидентами в іноземній валюті з рахунків, відкритих на ім'я Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у публічному акціонерному товаристві "Комерційний банк "Хрещатик".

26.3. Вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень, залучення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста Києва та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті міста на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення.

Здійснювати платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань територіальної громади міста Києва, згідно з відповідними договорами.

26.4. Здійснювати правочини з місцевим боргом з метою ефективного управління боргом міста Києва та здійснювати реструктуризацію заборгованості за кредитами, іншими борговими зобов'язаннями, залученими містом Києвом або під його гарантії, шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками та/або юридичними особами-кредиторами відповідних угод тощо за умови дотримання граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду.

26.5. Здійснювати на конкурсних засадах розміщення вільних коштів бюджету міста Києва на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду в установленому порядку.

26.6. Разом з визначеними Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку міжнародними рейтинговими агентствами Fitch, Standard and Poor's, Moody's забезпечувати проведення рейтингової оцінки міста Києва як емітента та його цінних паперів.

26.7. Здійснити внесок в статутний фонд публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Хрещатик" відповідно до затверджених бюджетних призначень та узгодженого з Національним банком України плану капіталізації банку.

26.8. Проводити видатки за рахунок Державного бюджету України на проведення заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки України в частині утримання позаміського запасного пункту управління Київської міської державної адміністрації.

27. З метою виконання статті 16 Бюджетного кодексу України доручити директору Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати місцеві запозичення у межах, визначених рішенням про бюджет міста Києва, та підписувати від імені Київської міської ради усі та будь-які угоди та документи, необхідні для здійснення місцевих запозичень.

28. Установити розміри орендної плати за земельні ділянки згідно з додатком 10 до цього рішення.

Установити, що річна орендна плата за земельні ділянки, на яких здійснюються різні види економічної діяльності, у тому числі передача будівель, споруд чи приміщень в оренду, встановлюється пропорційно до видів діяльності та розмірів орендної плати.

29. Установити норматив сплати частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва згідно з додатком 11 до цього рішення.

30. Секретаріату Київської міської ради забезпечувати експлуатацію та утримання адміністративних будинків на вул. Хрещатик, 36 та вул. Б. Хмельницького, 6-а (енергоносії, інші комунальні послуги, охорона будинків та прилеглої території, послуги з обслуговування відомчої автоматичної телефонної станції, забезпечення заходів та інше).

Установи, що утримуються з бюджету міста Києва і розташовані в зазначених будинках (апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальна бюджетна установа "Контактний центр міста Києва", Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах), користуються приміщеннями без відшкодування витрат секретаріату Київської міської ради.

31. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

подати на розгляд Київської міської ради протягом I півріччя 2015 року міські цільові програми, що потребують коригування;

подати на розгляд Київської міської ради проект рішення про розподіл у 2015 році видатків міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", врахувавши кошти на заходи соціального захисту осіб - учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (на психологічну підтримку (реабілітацію), надання матеріальної допомоги, дороговартісне лікування, забезпечення засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами);

передбачити власними актами харчування у 2015 році учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва;

передбачити власними актами пооб'єктний розподіл коштів в частині капітальних вкладень та капітальних ремонтів;

у разі перевиконання дохідної частини бюджету міста Києва за підсумками першого півріччя першочергово спрямувати додаткові кошти на фінансування медикаментів та продуктів харчування в закладах охорони здоров'я;

за підсумками першого кварталу 2015 року внести на розгляд Київської міської ради проект рішення про внесення змін до бюджету міста Києва на 2015 рік з урахуванням норм пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та з урахуванням збільшення дохідної частини загального та спеціального фонду бюджету міста Києва відповідно до пункту 33 цього рішення.

Передбачити збільшення видатків за такими напрямками: лікування онкологічних захворювань у дітей та гемодіаліз, видатки на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва, впровадження програм енергоефективності в закладах освіти та охорони здоров'я, соціальна допомога учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, видатки розвитку;

за підсумками першого кварталу 2015 року внести на розгляд Київської міської ради питання виконання дохідної та видаткової частини бюджету міста Києва та підготувати відповідні зміни до рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2015 рік".

32. Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Закону України "Про місцеві державні адміністрації" установити, що для забезпечення виконання самоврядних функцій і делегованих державою повноважень, додаткових прав Київської міської ради, пов'язаних зі здійсненням містом Києвом столичних функцій, та додаткових повноважень Київського міського голови кошти Програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців спрямовуються за напрямами, визначеними додатком 12 до цього рішення.

33. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту промисловості та підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 20 лютого 2015 року розробити та подати Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) план заходів щодо збільшення дохідної частини бюджету міста Києва на 2015 рік.

34. Київському міському голові, виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести власні акти у відповідність до вимог Законів України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" та "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28 грудня 2014 року N 76-VIII.

35. Продовжити на 2015 рік дію:

пункту 36 рішення Київської міської ради від 30 грудня 2010 року N 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" та додатка 16 до нього.

36. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ради:

від 19 липня 2005 року N 821/3396 "Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва";

від 18 червня 2009 року N 637/1693 "Про внесення змін до рішень Київської міської ради від 19 липня 2005 року N 821/3396 "Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва" та від 06 березня 2009 року N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік";

додаток 16 до рішення Київської міської ради від 14 травня 2010 року N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік";

додаток 16 до рішення Київської міської ради від 2 грудня 2010 року N 247/5059 "Про внесення змін до рішення Київради від 14.05.2010 N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік";

від 27 жовтня 2011 року N 370/6586 "Про внесення змін до рішення Київради від19 липня 2005 року N 821/3396 "Про затвердження диференційованих нормативів порядку нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності міста Києва".

37. Пункт 2 рішення Київської міської ради від 25 грудня 2014 року N 731/731 "Про надання пільг по сплаті земельного податку" викласти в такій редакції: "2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року".

38. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2015 року.

39. Додатки 1 - 12 є невід'ємними складовими рішення.

40. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".

41. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Доходи бюджету міста Києва на 2015 рік (Додаток 1) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Фінансування бюджету міста Києва на 2015 рік (Додаток 2) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Розподіл видатків бюджету міста Києва на 2015 рік (Додаток 3) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Повернення кредитів до бюджету міста Києва та розподіл надання кредитів з бюджету міста Києва в 2015 році (Додаток 4) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Міжбюджетні трансферти з бюджету міста Києва місцевим/державному бюджетам на 2015 рік (Додаток 5) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Перелік об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (Додаток 6) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2015 році (Додаток 7) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Положення про формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва у 2015 році (Додаток 8) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Органи, які забезпечують контроль за надходженнями податків і зборів до бюджету міста Києва (Додаток 9) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Розміри орендної плати за земельні ділянки (у відсотках від нормативної грошової оцінки) (Додаток 10) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Особливості нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами... (Додаток 11) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Основні напрямки використання коштів програми вирішення Київським міським головою та депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем... (Додаток 12) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

Київський міський голова В. Кличко