Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 жовтня 2012 р. N 919
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 565 від 5 серпня 2015
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії
на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках
з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії), транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання
теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення,
яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, і
визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

(Назва Постанови в редакції Постанови КМ
N 445 від 27.08.2014)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 445 від 27.08.20
14)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

(Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 445 від 27.08.2014)

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. N 919

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності
з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних
установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами, постачання теплової енергії,
централізованого водопостачання та водовідведення, яка
підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг, і
визначається періодичність проведення планових
заходів державного нагляду (контролю)

(Назва додатка в редакції Постанови КМ
N 445 від 27.08.2014)

1. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), зокрема діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), встановлюються з метою збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів та держави у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечення ефективного функціонування такої сфери та запобігання негативним соціальним та екологічним наслідкам.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445 від 27.08.2014)

2. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Комісією, є:

обсяги провадження господарської діяльності у сфері виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення;

суміщення діяльності на ринку, що перебуває у стані природної монополії, з діяльністю на суміжному ринку;

дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

виконання рішень Комісії;

подання інформації або звітності до Комісії;

вид господарської діяльності, з метою провадження якого створено суб’єкт господарювання.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 445 від 27.08.2014)

3. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

4. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти, що відповідають хоча б трьом з таких ознак:

обсяги реалізації протягом року, що передує плановому, у сфері теплопостачання становлять 700 тис. Гкал та більше, централізованого водопостачання - 100 000 тис. куб. метрів та більше, централізованого водовідведення - 50 000 тис. куб. метрів та більше;

підприємство - суб’єкт природної монополії провадить господарську діяльність на території двох або більше регіонів України (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь) та провадить діяльність на суміжному ринку;

наявність фактів (п’ять та більше) порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, виявлених під час проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю);

мають місце факти систематичного (три і більше разів) несвоєчасного або не в повному обсязі виконання рішень Комісії протягом року, що передує плановому;

наявні факти систематичного (три і більше разів) несвоєчасного, не в повному обсязі або подання недостовірної інформації чи звітності до Комісії протягом року, що передує плановому.

(Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 445 від 27.08.2014)

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти, що відповідають хоча б трьом з таких ознак:

обсяги реалізації протягом року, що передує плановому, у сфері теплопостачання становлять менш як 150 тис. Гкал, централізованого водопостачання - менш як 5000 тис. куб. метрів, централізованого водовідведення - менш як 3500 тис. куб. метрів;

суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність на території одного регіону України (Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ та Севастополь) та провадить лише монопольний вид ліцензованої Комісією діяльності або лише діяльність на суміжному ринку;

під час проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення;

відсутні факти несвоєчасного або не в повному обсязі виконання рішень Комісії протягом року, що передує плановому;

відсутні факти несвоєчасного, не в повному обсязі або подання недостовірної інформації або звітності до Комісії протягом року, що передує плановому;

провадження суб’єктом господарювання ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення не є метою його створення та не є основним видом діяльності підприємства відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Мінфіну.

(Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 445 від 27.08.2014)

6. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим і незначним ступенем ризику.

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 445 від 27.08.2014)

7. Комісія проводить планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання з такою періодичністю:

(Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445 від 27.08.2014)

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

(Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 445 від 27.08.2014)

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

8. У разі коли протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як протягом останніх двох заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

(Додаток доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 445 від 27.08.2014)