Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 листопада 2014 р. N 615
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності
із зайняття народною медициною (цілительством) і
визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Міністерством
охорони здоров'я

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я, згідно з додатком.

2. Підпункт 2 пункту 1 та пункт 4 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 843 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2427; 2011 р., N 84, ст. 3060) виключити.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. N 615

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності із зайняття народною медициною
(цілительством) і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)
Міністерством охорони здоров’я

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством), належать:

строк провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством);

наявність порушень вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність із зайняття народною медициною (цілительством), належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До високого ступеня ризику належать суб’єкти господарювання:

строк провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) яких становить менш як три роки;

які протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

4. До середнього ступеня ризику належать суб’єкти господарювання:

строк провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) яких становить від трьох до п’яти років;

які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

5. До незначного ступеня ризику належать суб’єкти господарювання:

строк провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) яких становить від п’яти років і більше;

які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не допустили порушень вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику.