Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 листопада 2014 р. N 607
Київ

Про затвердження структури військового
резерву людських ресурсів

Відповідно до частини восьмої статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити структуру військового резерву людських ресурсів згідно з додатком.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 1426 "Про структуру військового резерву людських ресурсів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 42, ст. 2805).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 2014 р. N 607

Структура
військового резерву людських ресурсів

1. Військовий резерв людських ресурсів складається з:

1) резервістів, які у добровільному порядку уклали контракт на проходження служби у військовому резерві;

2) військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у військових комісаріатах та в Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки;

3) громадян та громадських об’єднань, які на добровільних засадах займаються діяльністю щодо підтримання обороноздатності держави.

2. Військовий резерв людських ресурсів поділяється за призначенням на:

оперативний резерв;

резерв посилення;

громадський резерв.

3. Оперативний резерв за черговістю залучення поділяється на:

1) резерв першої черги. Складовими резерву першої черги є:

резерв органів управління, військових частин, підрозділів Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі - Збройні Сили та інші військові формування), що включає резервістів, призначених для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, які прибувають для виконання обов’язків служби за викликом їх командирів (начальників) як в мирний час, так і в особливий період;

територіальний резерв, до якого належать резервісти та військовозобов’язані, призначені для комплектування підрозділів територіальної оборони Збройних Сил;

2) резерв другої черги, що включає військовозобов’язаних, призначених для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань, які призиваються в особливий період військовими комісаріатами, Центральним управлінням або регіональними органами Служби безпеки.

4. Резерв посилення включає військовозобов’язаних, які не ввійшли до оперативного резерву, але можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.

5. Громадський резерв включає громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань в особливий період.

6. Військовий резерв людських ресурсів відповідно до військового обліку поділяється за:

категоріями запасу;

розрядами за віком військовозобов’язаних;

військово-обліковою спеціальністю;

ступенем придатності до проходження військової служби;

місцем перебування на військовому обліку;

досвідом проходження військової служби.