Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
03.11.2005 N 117

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2005 р. за N 1574/11854

Про затвердження Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних засобів
та випромінювальних пристроїв, що можуть
застосовуватися на території України
в смугах радіочастот загального користування

(Із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Національної комісії
з питань регулювання зв'язку
N 637 від 10.11.20
11

Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
N 628 від 09.09.20
14
N 676 від 30.09.20
14)

Відповідно до статей 25, 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та з метою вирішення процедурних питань при прийнятті рішень щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв і внесення їх до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, що додається.

2. Подати рішення НКРЗ "Про затвердження Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Розмістити текст зазначеного нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з питань регулювання зв'язку України.

Голова О.В.Гайдук

Погоджено:

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва А.В. Дашкевич

Голова Антимонопольного комітету України О. Костусєв

Затверджено
Рішення Національної комісії
з питань регулювання зв'язку України
03.11.2005 N 117

(у редакції рішення
Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України
10.11.2011 N 637)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 грудня 2011 р. за N 1391/20129

Положення
про порядок і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів та випромінювальних
пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот
загального користування

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Реєстр), порядок прийняття рішень щодо визначення можливості застосування радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) або випромінювальних пристроїв (далі - ВП) на території України, про внесення нових типів (моделей, марок) РЕЗ або ВП до Реєстру та змін до нього.

1.2. Реєстр ведеться національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, за формою, наведеною в додатку 1.

1.3. Реєстр ведеться українською мовою.

1.4. Інформація, що міститься в Реєстрі, є загальнодоступною. Доступ до неї забезпечується через офіційний веб-сайт національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

II. Порядок прийняття рішень
щодо можливості застосування РЕЗ та ВП

2.1. Суб'єкт господарювання (виробник, уповноважена ним особа чи імпортер продукції) (далі - Заявник), який планує виробництво в Україні або ввезення на територію України РЕЗ та ВП для їх застосування в радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 (далі - План), для отримання рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України подає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, такі документи:

(Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

заяву щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України за формою, наведеною в додатку 2;

картку тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формою, наведеною в додатках 3 або 4 для РЕЗ та ВП відповідно;

пояснювальну записку, у якій наводиться схема організації радіозв'язку у створеній із застосуванням заявленого РЕЗ системі та його призначення в ній, додаткову інформацію (на бажання Заявника).

Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон) Заявник надає разом із заявою щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України (далі - заява) додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу РЕЗ або ВП, яка включає:

(Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо) та забезпечують виконання вимог у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності);

(Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності (далі - НДП) інших, ніж визначені Планом як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.

(Пункт 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

2.2. Документи, зазначені у пункті 2.1 цього розділу, засвідчуються в установленому законодавством порядку керівником суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання (за наявності) і подаються до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, в одному примірнику в паперовому та в електронному вигляді.

(Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

2.3. Порядок та строк розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та випадки, коли ця заява залишається без розгляду, встановлені статтею 26 Закону.

(Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

2.4. Рішення про визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України приймається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на підставі розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та результатів технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (ВП), з урахуванням забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України та застосування РЕЗ заявленої радіотехнології. Рішення публікується на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після його прийняття.

2.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві поштову адресу в межах України.

2.6. За результатами прийнятих рішень про визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, оприлюднюються узагальнені відомості про призначення, технічні характеристики та умови застосування видів РЕЗ та ВП у певній радіотехнології (далі - узагальнені умови застосування).

2.7. Якщо призначення, технічні характеристики та умови застосування в певній радіотехнології нового типу РЕЗ (ВП) відповідають визначеним національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, узагальненим умовам застосування, суб'єкт господарювання використовує ці узагальнені умови застосування без додаткового отримання окремого рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП).

У такому разі суб'єкт господарювання не звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, а посилається на конкретні узагальнені умови застосування для підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України, номер та дату рішення, якими вони були схвалені.

2.8. Підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється на відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування, визначеним рішеннями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших вимог до продукції, установлених законодавством.

Оцінка відповідності національним стандартам або НДП, заявленим Заявником у документах згідно з пунктом 2.1 цього розділу та наведеним у рішенні про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України або в узагальнених умовах застосування, що використані Заявником відповідно до пункту 2.7 цього розділу, є обов’язковою.

(Пункт 2.8 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

III. Порядок прийняття рішень
щодо внесення нового типу РЕЗ
та ВП до Реєстру

3.1. Реєстр формується з метою забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб, у тому числі користувачів радіочастотного ресурсу України, до інформації стосовно:

конкретних типів РЕЗ та ВП (продукції, до складу якої входять РЕЗ), що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, з визначенням для них умов застосування (експлуатації) в радіотехнологіях, що заявлені Заявником;

відповідності умові застосування в Україні конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), визначеної частиною першою статті 25 Закону;

виконання рішень про визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ та ВП на території України в смугах радіочастот загального користування.

(Пункт 3.1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

3.2. Внесення інформації до Реєстру здійснюється на підставі рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації:

про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП;

про внесення інформації до Реєстру.

(Пункт 3.2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

3.3. Позитивне рішення про внесення інформації до Реєстру приймається з урахуванням рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України або відповідних узагальнених умов застосування за наявності документа про підтвердження відповідності РЕЗ або ВП, виданого відповідно до вимог частини другої статті 25 Закону та пункту 2.8 розділу II цього Положення. Рішення оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після його прийняття.

Під час підготовки інформації для внесення її до Реєстру перевіряються:

наявність та відповідність форми декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 679 (далі - Технічний регламент радіообладнання) (при цьому перевіряються повноваження особи, що підписала декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання (далі - декларація про відповідність), підтверджені документально);

наявність сертифіката дослідження конструкції, звіту про перевірку та оцінку системи управління якості або висновку призначеного органу з оцінки відповідності пристроїв за результатами виконання процедури оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом радіообладнання.

Копії документів засвідчуються відповідно до ДСТУ 4163-2003 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07 квітня 2003 року N 55.

Якщо Заявник використав узагальнені умови застосування відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ цього Положення, перевіряються відповідність тактико-технічних даних РЕЗ або ВП, які подаються за формою, наведеною в додатку 3 або 4, для РЕЗ або ВП відповідно.

(Пункт 3.3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

3.4. У разі прийняття рішення про внесення інформації до Реєстру відповідальні структурні підрозділи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення публікують його на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вносять до Реєстру відповідні зміни і доповнення та забезпечують оновлення Реєстру на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

(Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

3.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві поштову адресу в межах України.

IV. Інформація у Реєстрі щодо документа
про підтвердження відповідності

4.1. До Реєстру включена інформація (за її наявності) щодо документа про підтвердження відповідності конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) за формою, яка діяла на дату першого внесення інформації про ці пристрої до Реєстру.

4.2. Подальша експлуатація конкретного типу РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), включеного до Реєстру до набрання чинності пунктом 16 розділу І Закону України від 09 квітня 2014 року N 1193-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру", здійснюється згідно з визначеними умовами експлуатації РЕЗ або ВП для відповідної радіотехнології без обов’язкової наявності в Реєстрі інформації щодо документа про підтвердження відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання.

(Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

V. Порядок виключення
конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру

5.1. Виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру здійснюється у разі:

5.1.1. Закінчення строку використання радіотехнології, в якій передбачено його застосування.

5.1.2. Виявлення фактів недостовірності заявлених відомостей про призначення, технічні характеристики та/або умови застосування чи порушення процедури підтвердження або оцінки відповідності РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ).

(Підпункт 5.1.2 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

5.1.3. Вилучення РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) з обігу, відкликання з ринку України усієї продукції (РЕЗ та ВП) за ініціативою виробника цього РЕЗ або ВП (продукції) або на підставі відповідного рішення органу державного ринкового нагляду.

5.2. Повідомлення про прийняте рішення щодо виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру публікується на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

5.3. У графу "Примітка" Реєстру в установлений рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, строк вноситься відповідний запис про дату виключення з Реєстру конкретного типу РЕЗ (ВП), номер та дату відповідного рішення.

(Положення в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 637 від 10.11.2011)

Начальник Управління радіочастот С.В. Сарапулов

Додаток 1
до Положення про порядок
і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів
та випромінювальних
пристроїв, що можуть
застосовуватися на території
України в смугах радіочастот
загального користування

Реєстр
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв,
що можуть застосовуватися на території України
у смугах радіочастот загального користування

N з/п  Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника  Класифікація РЕЗ або ВП  Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про внесення до Реєстру  Радіотехнологія (радіотехнології)1, у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП  Призначення РЕЗ або ВП  Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП  Клас випромінювання  Умови експлуатації  Документ про підтвердження відповідності  Примітки 
номер  дата 
10  11  12 
                       

__________

1 Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815.

(Додаток 1 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 637 від 10.11.2011)

Додаток 2
до Положення про порядок
і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів
та випромінювальних
пристроїв, що можуть
застосовуватися на території
України в смугах радіочастот
загального користування

Заява
щодо визначення можливості застосування
конкретного типу РЕЗ або ВП на території України

З Додатком 2 (зі змінами від 30.09.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Рішення".

(Додаток 2 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 637 від 10.11.2011, в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014; зміни до додатка 2 див. в Рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 від 30.09.2014)

Додаток 3
до Положення про порядок
і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів
та випромінювальних
пристроїв, що можуть
застосовуватися на території
України в смугах радіочастот
загального користування

Картка
тактико-технічних даних радіоелектронного засобу до заяви

З Додатком 3 (зі змінами від 30.09.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток 3 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 637 від 10.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 від 30.09.2014)

Додаток 4
до Положення про порядок
і форму ведення реєстру
радіоелектронних засобів
та випромінювальних
пристроїв, що можуть
застосовуватися на території
України в смугах
радіочастот загального
користування

Картка
тактико-технічних даних випромінювального пристрою до заяви

З Додатком 4 (зі змінами від 30.09.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток 4 в редакції Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку N 637 від 10.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 676 від 30.09.2014)

(Додаток 5 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)

(Додаток 6 виключено на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації N 628 від 09.09.2014)