Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 квітня 2009 р. N 353
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації,
яка складає кредитну історію, та визначається
періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 584 від 30.10.2014 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1161 від 17.12.20
12
N 584 від 30.10.20
14 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком. ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 від 30.10.2014 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. N 353

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності із збирання та використання інформації,
яка складає кредитну історію, та визначається
періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю)

( Назва додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 від 30.10.2014 )

1. Ці критерії застосовуються для оцінювання ступеня ризику від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію (далі - господарська діяльність), та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 від 30.10.2014 )

2. Оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності здійснюється за такими критеріями:

кількість кредитних історій, що веде суб'єкт господарювання;

наявність фактів порушення вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій;

строк провадження господарської діяльності.

3. З урахуванням критеріїв оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб'єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох груп ризику, такий суб'єкт відноситься до більш високої групи ризику. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 17.12.2012 )

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти:

що ведуть кредитні історії, кількість яких становить понад 15 мільйонів; ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 17.12.2012 )

строк провадження господарської діяльності яких становить менше ніж один рік;

у яких під час проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства у сфері формування та обігу кредитних історій.

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику від провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти, що ведуть кредитні історії, кількість яких становить від 5 до 15 мільйонів. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 17.12.2012 )

6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності відносяться суб'єкти, що ведуть кредитні історії, кількість яких не перевищує 5 мільйонів. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1161 від 17.12.2012 )

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю проводяться Нацкомфінпослуг в установленому законом порядку з такою періодичністю:

щодо суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

щодо суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки; ( Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 584 від 30.10.2014 )

щодо суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1161 від 17.12.2012 )