Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 11
06

(Документ втратив чинність з 01.01.2017 р. на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 490 від 22.03.20
16)

Оголошення
про проведення попередньої кваліфікації

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника).

1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

5. Отримання кваліфікаційної документації.

5.1. Місце.

5.2. Способи.

6. Подання кваліфікаційних пропозицій.

6.1. Місце.

6.2. Строк.

7. Розкриття кваліфікаційних пропозицій.

7.1. Місце.

7.2. Дата.

7.3. Час.

8. Інформація про рамкову угоду.

8.1. Строк, на який укладається рамкова угода.

8.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

9. Додаткова інформація.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Л. Дудник

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за N 1244/26021

Інструкція
щодо заповнення форми оголошення про
проведення попередньої кваліфікації

1. Оголошення складається українською мовою, а також англійською мовою у випадках, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

2. Щодо пункту 1 оголошення.

Замовник (генеральний замовник) визначається відповідно до пунктів 2 і 9 частини першої статті 1 Закону та/або частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності".

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника (генерального замовника).

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 1.4 вказується реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем його обслуговування із зазначенням їх реквізитів (найменування, адреса, відділення, МФО).

У разі наявності декількох реєстраційних рахунків замовником зазначається реєстраційний рахунок, з якого буде здійснюватися оплата.

3. Щодо пункту 3 оголошення.

Зазначається адреса веб-сайта замовника (генерального замовника) у разі наявності або веб-сайта відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовник (генеральний замовник) може додатково розмістити інформацію про закупівлю.

4. Щодо пункту 4 оголошення.

Щодо підпункту 4.1.

Інформація про предмет закупівлі вказується замовником (генеральним замовником) відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

Щодо підпункту 4.2.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається виходячи з планової потреби замовника (замовників) на рік (або менший період, якщо рамкова угода укладатиметься на строк менше року). Кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг зазначається щодо кожного замовника в разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників.

Щодо підпункту 4.3.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою в інтересах кількох замовників місце поставки товарів чи надання послуг зазначається щодо кожного замовника.

Щодо підпункту 4.4.

У разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником (генеральним замовником) зазначається строк поставки товарів, надання послуг.

5. Щодо пункту 5 оголошення.

Зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс та спосіб отримання (особисто, з використанням електронних засобів або поштою) у замовника (генерального замовника) кваліфікаційної документації.

6. Щодо пункту 6 оголошення.

Зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс, куди повинні подаватися та де будуть розкриватися кваліфікаційні пропозиції, а також строк (число, місяць, рік, час) та спосіб їх подання (особисто, з використанням електронних засобів або поштою).

7. Щодо пункту 7 оголошення.

У підпункті 7.1 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

У підпункті 7.2 дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

8. Щодо пункту 8 оголошення.

Пункт 8 заповнюється замовником (генеральним замовником) у разі укладання рамкової угоди в результаті проведення відповідної процедури закупівлі.

У підпункті 8.1 зазначається строк, на який укладається рамкова угода, відповідно до статті 13 Закону.

У підпункті 8.2 зазначається кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду, відповідно до статті 13 Закону.

9. Щодо пункту 9 оголошення.

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У разі застосування електронних засобів замовник зазначає перелік інформації та даних щодо участі у процедурі закупівлі.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Л. Дудник