Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.09.2014 N 1106

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за N 1241/26018

(Наказ втратив чинність з 01.01.2017 р. на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 490 від 22.03.20
16)

Про затвердження форм документів у
сфері державних закупівель

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель"та статті 3 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму річного плану закупівель/річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про проведення відкритих торгів та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про проведення попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;

форму запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;

форму інформації про застосування переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення з відомостями про рамкову угоду та Інструкцію щодо її заповнення;

форму обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

З формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;

З формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;

З формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму оголошення про результати проведення торгів та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;

форму інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;

форму інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про результати закупівель без проведення процедури закупівлі та Інструкцію щодо її заповнення;

форму повідомлення про внесення змін до договору та Інструкцію щодо її заповнення;

форму звіту про виконання договору та Інструкцію щодо її заповнення.

2. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року N 922 "Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель"(зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за N 624/17919.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Виконувач обов’язків Міністра економічного
розвитку і торгівлі України А. Максюта

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

Річний план закупівель/
річний план закупівель, що здійснюються без
проведення процедур закупівель
на ______ рік

_____________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі  Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  Очікувана вартість предмета закупівлі  Процедура закупівлі  Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі  Примітки 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від _______ N _________ .

Голова комітету з конкурсних торгів  ________________
(підпис) 
___________________
(ініціали та прізвище) 
  М. П.   
Секретар комітету з конкурсних торгів  ________________
(підпис) 
___________________
(ініціали та прізвище) 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Л. Дудник

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за N 1241/26018

Інструкція
щодо заповнення форми річного плану закупівель/
річного плану закупівель, що здійснюються без
проведення процедур закупівель

1. Річний план закупівель (далі - річний план) складається щодо закупівель, на які поширюється дія Закону України "Про здійснення державних закупівель"(далі - Закон) або Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, складається щодо закупівель, які здійснюються відповідно до частини першої статті 4 Закону про особливості.

До річного плану включаються закупівлі, очікувана вартість яких:

без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ) дорівнює або більше сум, що зазначені в частині першій статті 2 Закону;

з урахуванням ПДВ не перевищує суми, що зазначена в частині першій статті 35 Закону, у разі планування процедури запиту цінових пропозицій;

з урахуванням ПДВ дорівнює або більше сум, що зазначені в частині третій статті 2 Закону про особливості.

Очікувана вартість предмета закупівлі зазначається на момент, що передує проведенню відповідної процедури закупівлі, та не потребує коригування за результатами здійснення такої процедури закупівлі.

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, що є його невід’ємною частиною, який складається за формою річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, та підписується уповноваженою особою замовника (головою комітету з конкурсних торгів або особою, яка виконує його обов’язки).

Додаток до річного плану оприлюднюється замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів щокварталу.

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, та замовником не утворюється комітет з конкурсних торгів, складається реєстр таких закупівель у довільній формі за підписом уповноваженої особи замовника.

2. Графи 1, 3-5 є обов’язковими для заповнення, інші графи заповнюються залежно від особливостей організації роботи комітету конкурсних торгів та джерел фінансування закупівлі.

3. У графі 1 указується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону в цій графі зазначаються кількість лотів та найменування кожного з них.

4. Графа 2 є обов’язковою для заповнення в разі здійснення закупівель за рахунок бюджетних коштів.

5. У графі 3 зазначається очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами).

6. У графі 4 вказується процедура закупівлі, передбачена статтею 12 Закону, яку планується проводити.

У разі складання річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, графа 4 не заповнюється.

7. У графі 5 зазначаються:

місяць поточного року, у якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі, - у разі складання річного плану;

місяць поточного року, - у якому замовник планує укласти договір без проведення процедур закупівель, у разі складання річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель.

8. У графі 6 замовник може зазначити таку інформацію:

найменування головного розпорядника бюджетних коштів;

обґрунтування вибору процедури закупівлі;

іншу інформацію, яку вважає необхідною.

У графі 6 зазначається інформація про намір укласти рамкову угоду за результатами процедури закупівлі. У разі укладання рамкової угоди генеральним замовником зазначаються його найменування та рішення про визначення генерального замовника (генеральних замовників) для організації та проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами.

У разі складання річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель, у графі 6 обов’язково вказуються відповідний пункт частини першої статті 4 Закону про особливості, що є підставою для укладення договору без застосування процедур закупівель, та кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Л. Дудник