Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 11
06

(Документ втратив чинність з 01.01.2017 р. на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 490 від 22.03.20
16)

Повідомлення
про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування.

1.2. Код за ЄДРПОУ.

1.3. Місцезнаходження.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

3. Процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися.

5.1. Дата прийняття рішення.

5.2. Підстава.

Заступник директора департаменту державних
закупівель та державного замовлення Л. Дудник

Затверджено
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 N 1106

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2014 р. за N 1255/26032

Інструкція
щодо заповнення форми повідомлення про відміну торгів
або визнання їх такими, що не відбулися

1. Повідомлення складається українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (генерального замовника) із зазначенням посади, прізвища та ініціалів і засвідчується в установленому порядку печаткою замовника (генерального замовника).

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 повідомлення.

Замовник (генеральний замовник) визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (далі - Закон про особливості).

У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника (генерального замовника).

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс.

4. Щодо пункту 2 повідомлення.

У підпункті 2.1 інформація про предмет закупівлі зазначається замовником (генеральним замовником) відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).

У разі поділу предмета закупівлі на лоти замовником (генеральним замовником) зазначається кількість лотів та найменування кожного з них. За бажанням замовник (генеральний замовник) може вказати опис лотів.

5. Щодо пункту 3 повідомлення.

Зазначається процедура закупівлі, передбачена частиною першою статті 12 Закону.

6. Щодо пункту 4 повідомлення.

Зазначаються дата та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону.

7. Щодо пункту 5 повідомлення.

Указується підстава відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, з урахуванням статті 30 та частини сьомої статті 36 Закону.

Заступник директора департаменту державних
закупівель та державного замовлення Л. Дудник