Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. N 543
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності з медичної практики
і визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров'я

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я, що додаються.

2. Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 843 "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2427; 2011 р., N 84, ст. 3060), такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 1 виключити;

2) абзац другий пункту 3 виключити.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою
Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. N 543

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності з медичної практики і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Міністерством охорони здоров’я

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики, належать:

строк провадження господарської діяльності з медичної практики;

наявність порушень вимог законодавства у сфері охорони здоров’я;

вид медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, медична реабілітація).

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з медичної практики, належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До високого ступеня ризику належать суб’єкти господарювання:

строк провадження господарської діяльності з медичної практики яких становить менш як три роки незалежно від виду медичної допомоги;

які протягом останніх двох років, що передують плановому, але не менш, як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

4. До середнього ступеня ризику належать суб’єкти господарювання:

строк провадження господарської діяльності з медичної практики яких становить від трьох до п’яти років незалежно від виду медичної допомоги;

які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш, як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) допустили порушення вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

5. Суб’єкти господарювання із незначним ступенем ризику:

строк провадження господарської діяльності з медичної практики яких становить від п’яти років і більше незалежно від виду медичної допомоги;

які протягом останніх трьох років, що передують плановому, але не менш, як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не допустили порушень вимог законодавства у сфері охорони здоров’я.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику.