Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 жовтня 2012 р. N 910
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності з надання освітніх послуг у системі
дошкільної освіти та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною інспекцією
навчальних закладів

(Назва Постанови із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ
N 519 від 08.10.2014)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 519 від 08.10.20
14)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів, згідно з додатком.

(Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 519 від 08.10.2014)

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2012 р. N 910

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної
освіти та визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) Державною
інспекцією навчальних заклад
ів

(Назва додатка із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ
N 519 від 08.10.2014)

1. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які надають послуги у системі дошкільної освіти на підставі ліцензій, виданих у встановленому законодавством порядку, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), встановлюються з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання, що надають освітні послуги у системі дошкільної освіти (далі - суб’єкти господарювання).

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 519 від 08.10.2014)

2. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти, є:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти;

результат державної атестації дошкільного навчального закладу;

наявність фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти;

виконання планових показників діяльності.

3. Відповідно до встановлених критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти, суб’єкти господарювання незалежно від підпорядкування і форми власності відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

4. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб’єкти:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти яких становить менш як три роки;

які за результатами проведеної атестації визнані неатестованими;

у яких під час здійснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти;

які не виконують планові показники діяльності, що містяться в щорічних планах суб’єктів господарювання.

5. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб’єкти:

строк провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти яких становить від трьох до 10 років;

які за результатами проведеної атестації визнані атестованими умовно;

які виконують планові показники діяльності, що містяться в щорічних планах суб’єктів господарювання, з порушенням строків, передбачених такими планами.

6. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

8. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатом двох останніх заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення вимог законодавства, яке регулює питання щодо провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

(Додаток доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 519 від 08.10.2014)

9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

(Додаток доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 519 від 08.10.2014)