Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 липня 2008 р. N 664
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 8 від 12.01.20
11
N 589 від 06.06.20
11
N 800 від 27.07.20
11
N 883 від 17.08.20
11
N 969 від 14.09.20
11
N 1016 від 05.10.20
11
N 481 від 23.09.20
14 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що в поточному році виконання цієї постанови здійснюється в межах видатків з оплати праці, передбачених відповідним державним органам у Державному бюджеті України на 2008 рік ( 107-17 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. N 664

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Додаток 14 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455) викласти у такій редакції:

"Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268

               СХЕМА
посадових окладів керівних працівників
і спеціалістів апарату центральних органів
виконавчої влади (крім міністерств)
та урядових органів, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки,
Управління державної охорони

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, гривень |
| |---------------------------------------|
| | центральний орган |урядовий орган|
| | виконавчої влади (крім | |
| | міністерств), Служба | |
| |безпеки України, Служба | |
| | зовнішньої розвідки | |
| | України, Управління | |
| | державної охорони | |
| | України | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Керівник урядового | | 2461 |
|органу | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Перший заступник | | 2322 |
|керівника урядового | | |
|органу | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Заступник керівника | | 2247 |
|урядового органу | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Директор департаменту | 2087-2194 | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Начальник самостійного | 1873-1980 | 1766-1819 |
|управління | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Начальник самостійного | 1766-1873 | 1659-1712 |
|відділу | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Начальник відділу у | 1605-1659 | 1605-1632 |
|складі департаменту, | | |
|самостійного | | |
|управління; помічник | | |
|керівника | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Завідувач самостійного | 1445-1471 | 1391-1418 |
|сектору, помічник | | |
|заступника керівника | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Дипломатичний радник | 1391-1418 | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Завідувач сектору у | 1338-1364 | 1284-1311 |
|складі департаменту, | | |
|самостійного | | |
|управління, самостійного| | |
|відділу; помічник члена | | |
|Комісії, помічник | | |
|керівника апарату | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Головний казначей | 1070-1177 | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Головний державний | | 1043-1070 |
|інспектор | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Головний спеціаліст, | 1070-1177 | 1033-1059 |
|консультант, радник | | |
|керівника | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Провідний казначей | 1033-1059 | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Старший державний | | 936-963 |
|інспектор | | |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Провідний спеціаліст | 910-936 | 888-915 |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Спеціаліст I категорії | 819-845 | 797-824 |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Державний інспектор | | 797-824 |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Спеціаліст II категорії | 733-760 | 701-728 |
|------------------------+------------------------+--------------|
|Спеціаліст | 669-696 | 637-663 |
------------------------------------------------------------------

         Керівні працівники і спеціалісти
Державної податкової адміністрації,
які здійснюють контроль за справлянням податків
та інших платежів, займаються оперативно-розшуковою
роботою та розслідуванням кримінальних справ,
організовують роботу з контролю за надходженням
платежів до бюджетів та примусового їх стягнення,
та керівні працівники і спеціалісти ГоловКРУ,
які проводять ревізії діяльності підприємств,
установ та організацій

------------------------------------------------------------------
| Найменування посади | Місячний посадовий оклад, |
| | гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Директор департаменту | 2354-2461 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного | 2087-2247 |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник самостійного відділу | 1980-2087 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Начальник відділу у складі | 1766-1873 |
|департаменту, самостійного | |
|управління | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач самостійного сектору | 1589-1632 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Завідувач сектору у складі | 1471-1525 |
|департаменту, самостійного | |
|управління, самостійного | |
|відділу | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний: державний податковий | 1295 -1348 |
|ревізор-інспектор, контролер- | |
|ревізор, державний аудитор | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головний державний податковий | 1177-1231 |
|інспектор, старший державний | |
|податковий ревізор-інспектор, | |
|провідний: контролер-ревізор, | |
|державний аудитор | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Старший: державний податковий | 1027-1059 |
|інспектор, контролер-ревізор, | |
|державний аудитор | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Державний податковий інспектор, | 910-942 |
|контролер-ревізор, державний | |
|аудитор | |
------------------------------------------------------------------".

2. В абзаці першому пункту 1 Положення про Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 р. N 412 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 984, N 30, ст. 2142), слова "із спеціальним статусом" виключити.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 8 від 12.01.2011 )

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 883 від 17.08.2011 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 8 від 12.01.2011 )

6. В абзаці першому пункту 1 Положення про Національне космічне агентство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1722 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3336; 2008 р., N 16, ст. 416), слова "із спеціальним статусом" виключити.

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 969 від 14.09.2011 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 589 від 06.06.2011 )

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 800 від 27.07.2011 )

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 481 від 23.09.2014 )

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1016 від 05.10.2011 )

12. В абзаці першому пункту 1 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 р. N 1180 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 74, ст. 2757), слова "із спеціальним статусом" виключити.