МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.09.2014 N 1530/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2014 р. за N 1124/25901

Про затвердження Змін до Порядку проведення аналізу
фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання
державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі
яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків,
та підготовки на запити суду, прокуратури або
іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак
фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства,
приховування стійкої фінансової неспроможності,
незаконних дій у разі банкрутства

Відповідно до абзаців сьомого та дев’ятого частини першої статті 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 лютого 2013 року N 327/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 лютого 2013 року за N 331/22863, що додаються.

2. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр П. Петренко

Затверджено
Наказ Міністерства юстиції України
12.09.2014 N 1530/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2014 р. за N 1124/25901

Зміни
до Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану
суб’єктів господарювання державних підприємств і підприємств,
у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує
п’ятдесят відсотків, та підготовки на запити суду,
прокуратури або іншого уповноваженого органу висновків
про наявність ознак фіктивного банкрутства,
доведення до банкрутства, приховування стійкої
фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства

1. У пункті 1:

абзац другий після слів "(далі - Мін’юст України)" доповнити словами "та підготовки висновків щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (далі - Висновки)";

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Проведення Аналізу державним органом з питань банкрутства не звільняє арбітражного керуючого від обов’язку проведення Аналізу того самого підприємства.".

2. Пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2. Проведення Аналізу або підготовку Висновків на запити господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство, прокуратури чи іншого органу, який здійснює кримінальне провадження, інших уповноважених органів, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадку вчинення незаконних дій у разі банкрутства або фіктивного банкрутства, а також органу управління державним майном у разі запиту щодо державного підприємства та підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків (далі - суб’єкт запиту), здійснюють структурний підрозділ Мін’юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін’юсту України), або територіальні органи Мін’юсту України.

3. Структурний підрозділ Мін’юсту України або територіальний орган Мін’юсту України у разі проведення Аналізу звертається з листом до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або боржника, стосовно якого проводиться Аналіз, щодо надання документів, необхідних для його проведення. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) на запит структурного підрозділу Мін’юсту України або територіального органу Мін’юсту України зобов’язаний надати документи, необхідні для проведення Аналізу.”.

3. У пункті 5:

абзац перший після слова "Запит" доповнити словами "щодо підготовки Висновків";

в абзаці другому слова "щодо боржника, який не є державним підприємством або підприємством, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків," виключити.

4. Пункт 6 доповнити реченням такого змісту: "Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) на запит структурного підрозділу Мін’юсту України або територіального органу Мін’юсту України зобов’язаний надати документи, необхідні для підготовки Висновків.".

5. Абзац перший пункту 7 після слів "викладаються в" доповнити словом "інформаційному".

6. У пункті 8 слова "з Висновками" виключити.

Директор Департаменту з питань банкрутства Г.І. Трегуб