МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.08.2014 N 2674

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2014 р. за N 1085/25862

Про затвердження Змін до деяких наказів
Міністерства молоді та спорту України

Відповідно до статті 42 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства молоді та спорту України, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Д.С. Булатов

Затверджено
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
15.08.2014 N 2674

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2014 р. за N 1085/25862

Зміни
до деяких наказів Міністерства
молоді та спорту України

1. У пункті 7 розділу ІІІ та пункті 1 розділу VІ Положення про Єдину спортивну класифікацію України, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 11 жовтня 2013 року N 582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2013 року за N 1861/24393, слово "класифікаційних" замінити словом "кваліфікаційних".

2. У наказі Міністерства молоді та спорту України від 27 грудня 2013 року N 1333 "Про затвердження Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 січня 2014 року за N 96/24873:

1) у заголовку та пункті 1 наказу слова "Класифікаційних норм та вимог", "Класифікаційні норми та вимоги" замінити відповідно словами "Кваліфікаційних норм та вимог", "Кваліфікаційні норми та вимоги";

2) у заголовку Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату, вадами зору, слуху та розумового і фізичного розвитку, затверджених цим наказом, додатках до них слова "Класифікаційні норми та вимоги", "класифікаційна таблиця", "класифікаційний норматив" в усіх відмінках та числах замінити словами "Кваліфікаційні норми та вимоги", "кваліфікаційна таблиця", "кваліфікаційний норматив" у відповідних відмінках та числах.

3. У наказі Міністерства молоді та спорту України від 17 квітня 2014 року N 1258 "Про затвердження Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 08 травня 2014 року за N 488/25265:

1) у заголовку, пунктах 1 та 2 наказу слова "Класифікаційних норм та вимог", "Класифікаційні норми та вимоги" замінити відповідно словами "Кваліфікаційних норм та вимог" та "Кваліфікаційні норми та вимоги";

2) у заголовку Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту, затверджених цим наказом, та додатках до них слова "Класифікаційні норми та вимоги", "класифікаційна таблиця", "класифікаційні вимоги" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "Кваліфікаційні норми та вимоги", "кваліфікаційна таблиця", "кваліфікаційні вимоги" у відповідних відмінках та числах.

4. У наказі Міністерства молоді та спорту України від 24 квітня 2014 року N 1305 "Про затвердження Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 травня 2014 року за N 497/25274:

1) у заголовку, пунктах 1 та 2 наказу слова "Класифікаційних норм та вимог", "Класифікаційні норми та вимоги" замінити відповідно словами "Кваліфікаційних норм та вимог", "Кваліфікаційні норми та вимоги";

2) у заголовку Класифікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з неолімпійських видів спорту, затверджених цим наказом, та додатках до них слова "Класифікаційні норми та вимоги", "класифікаційна таблиця", "класифікаційний норматив" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "Кваліфікаційні норми та вимоги", "кваліфікаційна таблиця", "кваліфікаційний норматив" у відповідних відмінках та числах.

Заступник директора департаменту олімпійського спорту - начальник відділу
циклічних та швидкісно-силових літніх олімпійських видів спорту Л.М. Мирський