Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 жовтня 2009 р. N 1126
Київ

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
в галузі рибного господарства та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки
мореплавства суден флоту рибної промисловості
Державним агентством рибного господарства

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 від 17.04.2013,
N 402 від 03.09.2014 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 від 17.04.20
13
N 402 від 03.09.20
14 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства, що додаються. ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 276 від 17.04.2013, N 402 від 03.09.2014 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1126

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
в галузі рибного господарства та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки
мореплавства суден флоту рибної промисловості
Держрибагентством

( Назва Критеріїв із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 276 від 17.04.2013,
N 402 від 03.09.2014 )

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства, у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Держрибагентством, належать: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 276 від 17.04.2013, N 402 від 03.09.2014 )

1) наявність загрози виникнення аварійних морських подій із суднами у місцях зберігання та на маршрутах перевезення небезпечних вантажів та в районах промислу; ( Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 402 від 03.09.2014 )

2) кількість надзвичайних ситуацій та нещасних випадків, що сталися протягом року на суднах і рибогосподарських підприємствах;

3) вчинення неправомірних дій чи бездіяльності персоналом суден або рибогосподарських підприємств;

4) рівень складності робіт з ліквідації наслідків аварійних морських подій із суднами і на рибогосподарських підприємствах та надзвичайних ситуацій, пов'язаних з аварійними морськими подіями із суднами, у морських рибних портах та місцях базування суден;

5) кількість працівників, зайнятих особливо небезпечними видами робіт на суднах, та рівень загрози для життя або здоров'я людини і загрози забруднення навколишнього природного середовища;

6) наявність фактів порушення суб'єктами господарювання законодавства, якщо це створює загрозу життю або здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу;

7) наявність потенційної загрози виникнення професійних захворювань та отруєнь. ( Підпункт 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 402 від 03.09.2014 )

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до високого, середнього та незначного ступеня ризику.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать:

морські рибні порти, які забезпечують безпечний рух у портових водах, безпечну стоянку та обробку суден;

суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують судна рибної промисловості у водах Світового океану; ( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 402 від 03.09.2014 )

( Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 402 від 03.09.2014 )

( Абзац п’ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 402 від 03.09.2014 )

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать ті, які експлуатують судна рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства у морях. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 402 від 03.09.2014 )

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать:

суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують судна рибної промисловості у водосховищах та судноплавних річках;

суб’єкти господарювання всіх форм власності, що здійснюють підготовку екіпажів суден флоту рибної промисловості та фахівців підприємств, що беруть участь у забезпеченні безпеки мореплавства в рибному господарстві;

суб’єкти господарювання всіх форм власності, які провадять діяльність, пов’язану із забезпеченням безпеки мореплавства на суднах флоту рибної промисловості;

суб’єкти господарювання всіх форм власності, що експлуатують судна рибної промисловості у закритих внутрішніх водоймах (ставки, озера) та несудноплавних річках. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 402 від 03.09.2014 )

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік; ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 17.04.2013 )

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки; ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 276 від 17.04.2013, N 402 від 03.09.2014 )

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 роки. ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 276 від 17.04.2013, N 402 від 03.09.2014 )

7. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику. ( Критерії доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 402 від 03.09.2014 )

8. У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза. ( Критерії доповнено пунктом 8 згідно з Постановою КМ N 402 від 03.09.2014 )