ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо забезпечення
реалізації прав підприємств, установ та організацій громадських
організацій інвалідів на пільгове оподаткування

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 8 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) слова і цифри "На період до 1 січня 2015 року" замінити словами і цифрами "На період до 1 січня 2020 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 14 серпня 2014 року
N 1654-VII