Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 580-VIII від 02.07.20
15)

Про внесення змін до Закону України "Про міліцію"
щодо умов застосування сили, спеціальних засобів
і вогнепальної зброї у районі проведення
антитерористичної операції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами) такі зміни:

1. Друге речення частини другої статті 12 доповнити словами "а також у районі проведення антитерористичної операції".

2. Статтю 15 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Працівники міліції мають право застосовувати вогнепальну зброю у районі проведення антитерористичної операції".

У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами третьою - п’ятою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 12 серпня 2014 року
N 1633-VII