Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 лютого 2010 р. N 100
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається
періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки
на наземному транспорті

(Назва Постанови із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ
N 318 від 06.08.2014)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 318 від 06.08.20
14)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, згідно з додатком.

(Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 318 від 06.08.2014)

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 100

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. N 318)

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської
діяльності у сфері міського електричного транспорту
(трамвай, тролейбус) і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду
(контролю) Державною інспекцією з безпеки
на наземному транспорті

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), є:

рівень дотримання і виконання вимог законодавства, норм, правил та стандартів з безпеки руху у сфері міського електричного транспорту;

технічний стан міського електричного транспорту, що використовується для перевезення пасажирів та їх багажу, який відпрацював свій нормативний строк та якому продовжено строк експлуатації.

2. Установлено три ступені ризику: високий, середній, незначний.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які:

здійснюють пасажирські перевезення рухомим складом (трамвай, тролейбус), понад 20 відсотків якого відпрацювали свій нормативний строк та яким продовжено строк експлуатації;

протягом року допустили порушення вимог законодавства, норм, правил та стандартів з безпеки руху, експлуатації та утримання у належному технічному стані об'єктів міського електричного транспорту.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які здійснюють пасажирські перевезення рухомим складом (трамвай, тролейбус), до 20 відсотків якого відпрацювали свій нормативний строк та яким продовжено строк експлуатації.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері міського електричного транспорту здійснюються:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

7. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб'єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

8. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), не виявлено фактів порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, норм, правил та стандартів з безпеки руху у сфері міського електричного транспорту, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб'єкта здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

(Додаток в редакції Постанови КМ N 318 від 06.08.2014)