Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
02.11.2012 N 356

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2012 р. за N 1915/22227

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг
N 1132 від 14.09.20
17)

Про затвердження Методики формування тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення
на принципах стимулюючого регулювання

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних послуг
N 897 від 11.07.20
14)

Відповідно до статей 6 та 10 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 9 Закону України "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1073, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Департаменту стратегічного планування та розвитку у сфері комунальних послуг (Арлачов Д.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2013 року.

Голова Комісії В. Саратов

Погоджено:

Голова Державної служби України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва М.Ю. Бродський

Голова Антимонопольного комітету України В.П. Цушко

Міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України А.М. Близнюк

Затверджено
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг
02.11.2012 N 356

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2012 р. за N 1915/22227

Методика
формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення на
принципах стимулюючого регулювання

З Методикою (зі змінами від 11.07.2014 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Директор Департаменту стратегічного планування
та розвитку у сфері комунальних послуг Д. Арлачов

Додаток 1
до Методики формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення на
принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок вартості
витрат електричної енергії на технологічні потреби
при здійсненні діяльності з централізованого водопостачання
та водовідведення на рік ___ регуляторного періоду ____

Структурний підрозділ  Подача води, пропуск стоків, тис. м3  Цільовий показник питомих витрат електроенергії на технологічні потреби, кВт·год/
тис.м3 
Витрати активної електроенергії, тис. кВт·год  Тариф за 1 кВт·год активної електроенергії (I чи II клас), коп., без ПДВ*  Вартість активної електроенергії, тис. грн, без ПДВ  Витрати реактивної електроенергії, тис. кВАр·год  Тариф за 1 кВАр·год реактивної електроенергії, коп., без ПДВ  Вартість реактивної електроенергії, тис. грн, без ПДВ  Вартість електроенергії на технологічні потреби, тис. грн, без ПДВ 
Електроенергія на технологічні потреби для водопостачання 
Підрозділ 1                   
Підрозділ 2                   
--------------                   
Усього по водопостачанню               
Електроенергія на технологічні потреби для водовідведення 
Підрозділ 1                   
Підрозділ 2                   
--------------                   
Всього по водовідведенню               

__________

* За наявності в підрозділі електроенергії I і II класу відповідний рядок розділяється на два рядки.

Додаток 2
до Методики формування тарифів на централізоване
водопостачання та водовідведення
на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок тарифу
на централізоване водопостачання на ____ регуляторний період

N з/п  Показник  Одиниця виміру  Базовий рік  __ регуляторний період 
1 рік  2 рік  3 рік  4 рік  5 рік 
Складові тарифу на централізоване водопостачання 
Операційні витрати, у т.ч.: (р. 1.1 + р. 1.2)  тис. грн             
1.1  Контрольовані операційні витрати, у т.ч.: (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 + + р. 1.1.5 +р. 1.1.6 +р. 1.1.7)  тис. грн             
1.1.1  Прямі матеріальні витрати  тис. грн             
1.1.2  Прямі витрати на оплату праці  тис. грн             
1.1.3  Інші прямі витрати, у т.ч.:  тис. грн             
  відрахування на соціальні заходи  тис. грн             
  інші прямі витрати  тис. грн             
1.1.4  Загальновиробничі витрати  тис. грн             
1.1.5  Адміністративні витрати  тис. грн             
1.1.6  Витрати на збут  тис. грн             
1.1.7  Інші операційні витрати  тис. грн             
1.2  Неконтрольовані операційні витрати, у т.ч.:  тис. грн             
  загальновиробничі витрати  тис. грн             
  покупна вода  тис. грн             
  витрати на закупівлю реагентів  тис. грн             
  інші неконтрольовані витрати  тис. грн             
Витрати електроенергії на технологічні потреби  тис. грн             
Амортизація (р. 3.1 + р. 3.2)  тис. грн             
3.1  Амортизація активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання  тис. грн             
3.2  Амортизація активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання  тис. грн             
Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання  тис. грн             
Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання  тис. грн             
Норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання             
Норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання             
Дохід на регуляторну базу активів (р. 8.1 + р. 8.2)  тис. грн             
8.1  Дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (р. 4 x р. 6)  тис. грн             
8.2  Дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (р. 5 x р. 7)  тис. грн             
Прогнозний необхідний дохід (р. 1. + р. 2 + р. 3 + р. 8)  тис. грн             
10  Показник якості послуг  тис. грн             
11  Показник коригування доходу попереднього року на розбіжності прогнозних та фактичних значень параметрів розрахунку доходу  тис. грн             
12  Скоригований необхідний дохід (р. 9 + р. 10 + р. 11)  тис. грн             
Техніко-економічні показники річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання 
13  Загальний обсяг подачі води в мережу  тис.м3             
14  Цільовий коефіцієнт технологічних втрат та необлікованих витрат води в мережах             
15  Втрати води в мережі (р. 13 р. 14 / 100)  тис.м3             
16  Обсяг водопостачання (р. 13 - р. 15)  тис.м3             
Розрахунок тарифу 
17  Тариф на централізоване водопостачання (р. 12 / р. 16)  грн/м3             

Додаток 3
до Методики формування тарифів на
централізоване водопостачання та водовідведення
на принципах стимулюючого регулювання

Розрахунок тарифу
на централізоване водовідведення на ___ регуляторний період

N з/п  Показник  Одиниця виміру  Базовий рік  __ регуляторний період 
1 рік  2 рік  3 рік  4 рік  5 рік 
Складові тарифу на централізоване водовідведення 
Операційні витрати, у т.ч.: (р. 1.1 + р. 1.2)  тис. грн             
1.1  Контрольовані операційні витрати, у т.ч.: (р. 1.1.1 + р. 1.1.2 + р. 1.1.3 + р. 1.1.4 ++ р. 1.1.5 +р. 1.1.6 +р. 1.1.7)  тис. грн             
1.1.1  Прямі матеріальні витрати  тис. грн             
1.1.2  Прямі витрати на оплату праці  тис. грн             
1.1.3  Інші прямі витрати, у т.ч.:  тис. грн             
  відрахування на соціальні заходи  тис. грн             
  інші прямі витрати  тис. грн             
1.1.4  Загальновиробничі витрати  тис. грн             
1.1.5  Адміністративні витрати  тис. грн             
1.1.6  Витрати на збут  тис. грн             
1.1.7  Інші операційні витрати  тис. грн             
1.2  Неконтрольовані операційні витрати, у т.ч.:  тис. грн             
  загальновиробничі витрати  тис. грн             
  послуги сторонніх підприємств з очистки стоків  тис. грн             
  витрати на закупівлю реагентів  тис. грн             
  інші неконтрольовані витрати  тис. грн             
Витрати електроенергії на технологічні потреби  тис. грн             
Амортизація (р. 3.1 + р. 3.2)  тис. грн             
3.1  Амортизація активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання  тис. грн             
3.2  Амортизація активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання  тис. грн             
Регуляторна база активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання  тис. грн             
Регуляторна база активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання  тис. грн             
Норма доходу на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання             
Норма доходу на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання             
Дохід на регуляторну базу активів (р. 8.1 ++ р. 8.2)  тис. грн             
8.1  Дохід на регуляторну базу активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання (р. 4 x р. 6)  тис. грн             
8.2  Дохід на регуляторну базу активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання (р. 5 x р. 7)  тис. грн             
Прогнозний необхідний дохід (р. 1. + р. 2 + р. 3 + р. 8)  тис. грн             
10  Показник якості послуг  тис. грн             
11  Показник коригування доходу попереднього року на розбіжності прогнозних та фактичних значень параметрів розрахунку доходу  тис. грн             
12  Скоригований необхідний дохід (р. 9 + р. 10 + р. 11)  тис. грн             
Техніко-економічні показники річного плану ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення 
13  Загальний обсяг водовідведення  тис.м3             
Розрахунок тарифу 
14  Тариф на централізоване водовідведення (р. 12 / р. 13)  грн/м3