Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 липня 2014 р. N 283
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 861 від від 28 жовтня 2015
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності із здійснення операцій з
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним
камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням
(крім видобутку) і визначається періодичність здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) Державною пробірною службою

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням (крім видобутку) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною пробірною службою, згідно з додатком.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. N 909 "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності (крім видобутку) з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням і періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2682).

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2014 р. N 283

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської
діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного
утворення та напівдорогоцінним камінням (крім видобутку) і
визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державною пробірною службою

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням (крім видобутку) (далі - операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням), є:

строк провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

види дорогоцінних металів та порядок дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, що використовуються у господарській діяльності;

обсяги операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

кількість пунктів продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

наявність виявлених за результатами попередніх заходів державного нагляду (контролю) порушень вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб’єкти:

1) строк провадження якими господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням після реєстрації у Пробірній службі становить менш як три роки;

2) які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів:

з дорогоцінними металами - більш як 45 кілограмів (у лігатурі);

з дорогоцінним камінням першого порядку - більш як 150 каратів;

з дорогоцінним камінням другого порядку - більш як 1500 каратів;

з дорогоцінним камінням органогенного утворення - більш як 50 кілограмів;

3) які протягом року, що передує плановому, мали п’ять або більше пунктів продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

4) які протягом п’яти років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю), допустили порушення вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

4. До суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб’єкти:

1) які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів:

з дорогоцінними металами - 45 кілограмів або менше, але більш як 0,75 кілограма (в лігатурі);

з дорогоцінним камінням першого порядку - 150 каратів або менше;

з дорогоцінним камінням другого порядку - 1500 каратів або менше;

з дорогоцінним камінням третього порядку - більш як 3500 каратів;

з дорогоцінним камінням органогенного утворення - 50 кілограмів або менше, але більш як 5 кілограмів;

з напівдорогоцінним камінням першого порядку - більш як 5000 каратів;

2) які протягом року, що передує плановому, мали три або чотири пункти продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

5. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб’єкти:

1) які протягом року, що передує плановому, здійснювали операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням в одному з таких обсягів:

з дорогоцінними металами - 0,75 кілограма або менше (в лігатурі);

з дорогоцінним камінням третього порядку - 3500 каратів або менше;

з дорогоцінним камінням четвертого порядку - більш як 5000 каратів;

з дорогоцінним камінням органогенного утворення - 5 кілограмів або менше;

з напівдорогоцінним камінням першого порядку - 5000 каратів або менше;

з напівдорогоцінним камінням другого порядку - більш як 5000 каратів;

2) які протягом року, що передує плановому, мали один або два пункти продажу ювелірних та/або побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п’ять років.

7. Зазначені у підпункті 2 пункту 3, підпункті 1 пункту 4 та підпункті 1 пункту 5 цього додатка обсяги операцій визначаються за обсягом надходження суб’єктам господарювання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

8. У разі коли протягом останніх п’яти років, що передують плановому, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного нагляду (контролю) не виявлено фактів порушення вимог законодавства щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через установлений для відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.

9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт належить до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.