МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
05.05.2014 N 1407

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 травня 2014 р. за N 554/25331

Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів
(тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців
з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь
у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних
та спортивних заходах для інвалідів

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 6 пункту 9 Положення про Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 року N 766 (зі змінами), та з метою вдосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

від 20 вересня 2011 року N 1078 "Про затвердження Порядку проведення атестації тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1158/19896;

від 16 січня 2012 року N 26 "Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення атестації тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2012 року за N 154/20467.

3. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (Скугарева О.А.) забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", регіональним центрам з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" здійснювати атестацію тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, відповідно до вимог Порядку, затвердженого цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр молоді та спорту України Д.С. Булатов

Затверджено
Наказ Міністерства молоді та спорту України
05.05.2014 N 1407

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 травня 2014 р. за N 554/25331

Порядок
проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів,
фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь
у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних
та спортивних заходах для інвалідів

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з питань з фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, які працюють у закладах фізичної культури і спорту інвалідів, з метою визначення їх професійної підготовленості.

2. Атестація тренерів (тренерів-викладачів) та спортивних суддів, фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів, - це система заходів, спрямованих на всебічне оцінювання їх професійної діяльності, за якою визначається їх відповідність займаній посаді та присвоюється кваліфікаційна категорія тренерам (тренерам-викладачам).

3. Обов’язковій атестації підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, спортивні судді, які залучаються до суддівства змагань всеукраїнського рівня серед інвалідів, тренери (тренери-викладачі) і фахівці з фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів (далі - фахівець) і працюють у закладах фізичної культури і спорту інвалідів незалежно від підпорядкування та форми власності.

4. Атестація проводиться один раз на чотири роки за результативними показниками роботи тренерів (тренерів-викладачів) за останні чотири роки.

У разі покращення результативних показників спортсменів-інвалідів, підготовку яких здійснює тренер (тренер-викладач), він має право на проходження позачергової атестації.

5. Атестації не підлягають тренери штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, тренери (тренери-викладачі), фахівці, які працюють менше ніж 2 роки.

6. Кваліфікаційну категорію спортивним суддям присвоюють спортивні федерації з видів спорту відповідно до Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 16 липня 2013 року N 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 року за N 1312/23844.

ІІ. Документи, що подаються
на розгляд атестаційної комісії

1. До атестаційних комісій, що визначені у пункті 1 розділу IV цього Порядку, подаються такі документи:

заява про проходження атестації із зазначенням письмової згоди тренера (тренера-викладача), фахівця на обробку їх персональних даних;

копія першої сторінки паспорта громадянина України;

копія трудової книжки;

копія диплома;

копії посвідчень про почесні та/або спортивні звання (у разі наявності);

клопотання закладу фізичної культури і спорту інвалідів, в якому працює тренер (тренер-викладач), фахівець;

копія свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка для тренерів (тренерів-викладачів), які працюють більше п’яти років після закінчення вищого навчального закладу;

відомості про результативні показники спортсменів, підготовку яких здійснював тренер (тренер-викладач) останні 4 роки, та копія наказу про зарахування цих спортсменів до складу навчальних груп тренера;

характеристика тренера (тренера-викладача), фахівця за підписом керівника закладу фізичної культури і спорту;

характеристика тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів за підписом уповноваженої посадової особи всеукраїнської спортивної федерації інвалідів з нозології, яка спрямовує свою діяльність на розвиток відповідного виду спорту, в якій зазначається оцінка результатів праці тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів щодо виконання вимог укладеного з ним трудового договору (контракту) - професійна компетентність.

2. Обробка персональних даних тренера (тренера-викладача), фахівця здійснюється атестаційними комісіями відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

ІІІ. Загальні вимоги до атестації тренерів
(тренерів-викладачів) та фахівців

1. Загальною вимогою до атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів та фахівців закладів фізичної культури і спорту інвалідів щодо визнання їх знань і професійних навиків відповідно до займаної посади є наявність вищої освіти відповідного напряму за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

2. Загальними вимогами до атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту інвалідів щодо визнання їх кваліфікаційного рівня для присвоєння кваліфікаційних категорій є:

наявність вищої освіти відповідного напряму за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр";

виконання результативних показників роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

3. Тренерам (тренерам-викладачам), які працюють в закладах фізичної культури і спорту інвалідів та пройшли атестацію, присвоюються такі кваліфікаційні категорії з виду спорту:

вища категорія;

перша категорія;

друга категорія.

4. Тренерам (тренерам-викладачам), які не мають спеціальної освіти і прийняті на роботу в систему закладів фізичної культури і спорту інвалідів до 1 січня 2011 року, володіють практичним досвідом роботи, якісно і в повному обсязі виконують свої посадові обов’язки, за умови проходження підвищення кваліфікації та виконання результативних показників роботи також присвоюються кваліфікаційні категорії.

5. Випускникам акредитованих вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту, факультетів фізичного виховання і спорту інших вищих навчальних закладів, які отримали базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки "фізична культура і спорт", за наявності диплома при прийомі вперше на посаду тренера (тренера-викладача) присвоюється друга кваліфікаційна категорія, але не більше ніж на 4 роки.

6. За особами, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і доглядом за дитиною, зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія до наступної атестації. Час перебування у зазначених відпустках не включається до міжатестаційного періоду.

7. У разі невиконання результативних показників роботи тренерів тренерам (тренерам-викладачам), які мають звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту" та/або спортивне звання "Заслужений тренер", може бути присвоєно першу або вищу кваліфікаційну категорію з виду спорту, але не більше ніж на 2 роки, за умови виконання результативних показників на один рівень нижче.

8. Тренерам (тренерам-викладачам), які мають відповідну кваліфікаційну категорію з певного виду спорту і перейшли на тренерську роботу зі спортсменами-інвалідами з інших видів спорту, зберігається присвоєна кваліфікаційна категорія, але не більше ніж на 2 роки.

Присвоєна тренеру (тренеру-викладачу) кваліфікаційна категорія з певного виду спорту не може поширюватися на його роботу за сумісництвом в іншому виді спорту, крім видів спорту, які є складовими паратриатлону та біатлону.

9. Мінімальний строк роботи тренера (тренера-викладача) зі спортсменом-інвалідом повинен становити не менше 2 років на дату виконання результативних показників.

10. Спортсменам-інвалідам - членам національних збірних команд України з видів спорту, що завершили професійну спортивну діяльність, мають відповідну освіту, спортивне звання і які є чемпіонами або призерами Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, при переході на посаду тренера (тренера-викладача) може бути присвоєно першу кваліфікаційну категорію.

11. Тренери (тренери-викладачі), які отримали кваліфікаційні категорії відповідно до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року N 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2014 року за N 180/24957, можуть працювати за цими кваліфікаційними категоріями у закладах фізичної культури і спорту інвалідів.

12. Фахівцям, які перейшли з організаційно-методичної та адміністративної роботи на роботу тренера (тренера-викладача) або поєднують її за сумісництвом, за результатами атестації присвоюються кваліфікаційні категорії згідно з вимогами до присвоєння кваліфікаційних категорій фахівцям, зазначеними у додатку 2 до цього Порядку.

13. Результативні показники роботи спортсмена-інваліда, переведеного до іншого тренера (тренера-викладача), зараховуються тренеру (тренеру-викладачу), від якого він перейшов, протягом усього паралімпійського, дефлімпійського циклу, який минув після його переведення.

IV. Атестаційні комісії та порядок їх роботи

1. Атестацію здійснюють постійні діючі атестаційні комісії, що утворюються:

Українським центром з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" - для атестації тренерів штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів (далі - атестаційна комісія Укрцентру "Інваспорт");

регіональними центрами з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" - для атестації тренерів (тренерів-викладачів), фахівців, які працюють у закладах фізичної культури і спорту інвалідів (далі - територіальна атестаційна комісія).

2. Кількісний і персональний склад атестаційних комісій затверджується:

атестаційної комісії Укрцентру "Інваспорт" - наказом Укрцентру "Інваспорт";

територіальної атестаційної комісії - наказом регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

3. До складу атестаційних комісій входять фахівці закладів фізичної культури і спорту інвалідів.

Атестаційну комісію Укрцентру "Інваспорт" очолює заступник начальника (або начальник відділу).

Територіальну атестаційну комісію очолює начальник або його заступник з відповідного напряму діяльності регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

4. Основними завданнями атестаційних комісій є:

розгляд документів, що надійшли на атестацію, та їх перевірка;

проведення атестації протягом 30 робочих днів від дня надходження документів;

прийняття рішення щодо присвоєння кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу).

5. Засідання атестаційної комісії Укрцентру "Інваспорт" та територіальної атестаційної комісії вважаються правомочними, якщо в її роботі бере участь не менше половини її членів.

Рішення атестаційних комісій приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голоси голів атестаційних комісій є ухвальними.

6. Атестаційна комісія Укрцентру "Інваспорт" розглядає на засіданні документи, подані для проходження атестації тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, заслуховує уповноважену особу всеукраїнської спортивної федерації інвалідів з нозологій, яка спрямовує свою діяльність на розвиток відповідного виду спорту, про роботу цього тренера, а також особу, що атестується.

У разі відсутності тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів на засіданні атестаційної комісії Укрцентру "Інваспорт" без поважних причин атестаційна комісія Укрцентру "Інваспорт" має право провести атестацію без нього на підставі документів, поданих всеукраїнською спортивною федерацією інвалідів з нозологій, яка спрямовує свою діяльність на розвиток відповідного виду спорту.

7. У разі відсутності тренера (тренера-викладача), фахівця на засіданні територіальної атестаційної комісії без поважних причин вона має право провести атестацію без цього тренера (тренера-викладача), фахівця на підставі поданих документів.

8. Рішення атестаційної комісії Укрцентру "Інваспорт" для тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів і рішення територіальної атестаційної комісії для фахівців оформляється протоколом засідання атестаційної комісії Укрцентру "Інваспорт", територіальної атестаційної комісії за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, який підписується головою і секретарем атестаційної комісії.

9. Рішення територіальної атестаційної комісії для тренерів (тренерів-викладачів) оформляється протоколом засідання територіальної атестаційної комісії за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, який підписується головою і секретарем.

10. Рішення атестаційної комісії у 10-денний строк з дня їх прийняття доводяться до відома осіб, які атестуються, і заносяться до атестаційного листа тренера штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів, фахівця за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та до атестаційного листа тренера (тренера-викладача) за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

11. У 10-денний строк з дня отримання протоколів атестаційної комісії:

начальник Укрцентру "Інваспорт" встановлює тренерам штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів відповідний тарифний розряд, про що видається відповідний наказ;

керівник регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" приймає рішення про присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам), про що видається відповідний наказ.

12. У разі позитивного рішення щодо проходження атестації:

тренерам штатної команди національних збірних команд України з видів спорту інвалідів та фахівцям встановлюється тарифний розряд;

тренерам (тренерам-викладачам) присвоюється відповідна кваліфікаційна категорія з виду спорту.

13. Тренеру (тренеру-викладачу), який працює у закладі фізичної культури і спорту інвалідів та пройшов атестацію, видається довідка про атестацію тренера (тренера-викладача) за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку, яка дійсна на території всієї України.

Заступник Міністра молоді та спорту України О.М. Підгрушна

Додаток 1
до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної
реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих,
фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах
для інвалідів
(пункт 2 розділу ІІІ)

Результативні показники роботи
тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються
при присвоєнні кваліфікаційних категорій

І. Міжнародні та всеукраїнські спортивні змагання

N з/п  Змагання  Мінімальна кількість спортсменів-інвалідів  Кваліфікаційна категорія за місце, яке посів спортсмен-інвалід 
вища  перша  друга 
Паралімпійські, Дефлімпійські ігри  2-3 
чемпіонати світу, Глобальні ігри, Всесвітні ігри інвалідів  1-3  4-6 
3-6  7-10 
чемпіонати Європи, Всесвітні шахові Олімпіади, Кубки світу  1-2  3-5 
3-5  6-8 
чемпіонати світу, Європи серед юніорів та юніорок  1-3  4-6 
чемпіонати України  2-3  4-6 
2-3  4-6  7-10 

ІІ. Зарахування спортсменів

N з/п  До складу національних збірних команд з видів спорту інвалідів або до закладів системи фізичної культури і спорту інвалідів
(етапи підготовки) 
Мінімальна кількість спортсменів-інвалідів, відсоток стабільності контингенту  Кваліфікаційна категорія 
вища  перша  друга 
основний склад 
кандидати 
резерв 
фізкультурно-реабілітаційна підготовка  70 % 
початкова підготовка  70 % 
попередня базова підготовки  80 % 
спеціалізована базова підготовка  90 % 
підготовка до вищих досягнень  100 % 

Додаток 2
до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної
реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих,
фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах
для інвалідів
(пункт 12 розділу ІІІ)

Вимоги
до присвоєння кваліфікаційних категорій фахівцям

N з/п  Характер роботи  Мінімальний період роботи на посаді, необхідний для присвоєння кваліфікаційної категорії, років 
вища  перша  друга 
Організаційно-методична та адміністративна робота, пов’язана з розвитком видів спорту інвалідів, підготовкою збірних команд у:

місцевих органах управління фізичною культурою і спортом, регіональних та місцевих центрах з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", спортклубах тощо Робота у дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву, навчальних спортивних закладах на посадах начальника, заступника начальника, начальника відділу з навчально-спортивної роботи за умови роботи у зазначених закладах 5 тренерів з вищою або І категорією та виконання одного із результативних показників згідно з додатком 1 до цього Порядку 

Додаток 3
до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної
реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих,
фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах
для інвалідів
(пункт 8 розділу IV)

Протокол
засідання атестаційної комісії Укрцентру "Інваспорт",
територіальної атестаційної комісії

"____" _____________ 20 ___ року

N з/п  Прізвище, ім’я, по батькові, особи, що атестується  Найменування посади  Вид спорту, нозологія  Результат голосування  Рішення атестаційної комісії про рекомендацію щодо встановлення відповідного тарифного розряду 
         
         
         

Голова атестаційної комісії  _______
(підпис) 
_________
(П.І.Б.) 
Секретар атестаційної комісії  _______
(підпис) 
_________
(П.І.Б.) 

Додаток 4
до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної
реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих,
фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах
для інвалідів
(пункт 9 розділу IV)

Протокол
засідання територіальної атестаційної комісії

"____" _____________ 20 ___ року

Присутні члени комісії:

Запрошені на засідання комісії:

Список тренерів (тренерів-викладачів) та рішення комісії:

N з/п  Прізвище, ім’я, по батькові тренера (тренера-викладача)  Найменування закладу, де працює тренер (тренер-викладач)  Вид спорту  Кваліфікаційна категорія  Рішення комісії щодо клопотання про  Підстава для присвоєння 
присвоєння  відмовлення 
             
             
             

Голова атестаційної комісії  _______
(підпис) 
_________
(П.І.Б.) 
Секретар атестаційної комісії  _______
(підпис) 
_________
(П.І.Б.) 

Додаток 5
до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації,
які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних
та спортивних заходах для інвалідів
(пункт 10 розділу IV)

Атестаційний лист
тренера штатної команди національних збірних команд України
з видів спорту інвалідів, фахівця

З Додатком 5 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 6
до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації,
які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних
та спортивних заходах для інвалідів
(пункт 10 розділу IV)

Атестаційний лист
тренера (тренера-викладача)

З Додатком 6 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 7
до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)
та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації,
які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних
та спортивних заходах для інвалідів
(пункт 13 розділу IV)

Довідка
про атестацію тренера (тренера-викладача)

З Додатком 7 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".