Документ втратив чиннiсть!

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ
12.04.2014 N 169

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 травня 2014 р. за N 474/25251

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Служби безпеки України
N 116 від 30.01.20
18)

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
Служби безпеки України

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки України", з метою виконання положень Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України, що додаються.

2. Начальнику Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби В. Наливайченко

Затверджено
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
12.04.2014 N 169

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 травня 2014 р. за N 474/25251

Зміни
до деяких нормативно-правових актів
Служби безпеки України

1. В Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України, затвердженій наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 грудня 2011 року N 477, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 362/20675:

1) пункт 4.3 розділу IV доповнити після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

"військовослужбовці та члени їх сімей для отримання пільгової путівки - документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;".

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

2) у розділі VIII:

доповнити розділ після пункту 8.4 пунктом 8.5 такого змісту:

"8.5. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються пільговою путівкою за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

У зв’язку з цим пункти 8.5-8.14 вважати відповідно пунктами 8.6-8.15;

пункт 8.6 доповнити після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

"військовослужбовці та члени їх сімей, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;".

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим.

2. В Інструкції про організацію оздоровлення та відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України, затвердженій наказом Центрального управління Служби безпеки України від 25 березня 2013 року N 107, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за N 617/23149:

1) абзац другий пункту 4.2 розділу IV викласти в такій редакції:

"рапорт або заява про виділення пільгової путівки та документ (документи), що підтверджує (підтверджують) розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;";

2) у розділі VIII:

доповнити розділ після пункту 8.3 пунктом 8.4 такого змісту:

"8.4. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються пільговою путівкою за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.".

У зв’язку з цим пункти 8.4-8.10 вважати відповідно пунктами 8.5-8.11;

пункт 8.5 доповнити після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

"військовослужбовцям та членам їх сімей, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;".

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

Начальник Військово-медичного управління Л. Шугалей