Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 січня 2010 р. N 9
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1058 від 16 грудня 2015
р.)

Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері метрології
та визначається періодичність проведення планових
заходів державного метрологічного нагляду

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 38 від 29.01.20
14 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 січня 2010 р. N 9

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері метрології та визначається періодичність
проведення планових заходів
державного метрологічного нагляду

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду, є:

1) вид об'єкта державного метрологічного нагляду;

2) проведення робіт (операцій), під час яких використовуються результати здійснюваних вимірювань (сфера державного метрологічного нагляду);

3) вид діяльності, що провадиться у сфері метрології;

4) кількісний показник виробництва засобів вимірювальної техніки.

2. Відповідно до критеріїв та з урахуванням значення прийнятного ризику суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які здійснюють:

1) вимірювання, результати яких використовуються під час:

проведення робіт:

- із забезпечення охорони здоров'я;

- пов'язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна;

- із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян;

- за рішенням органів прокуратури та суду;

- з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг;

контролю за:

- безпекою умов праці;

- якістю та безпекою продуктів харчування і лікарських засобів;

- станом навколишнього природного середовища;

проведення торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сфері побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку;

ведення обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та фізичними особами - підприємцями;

2) фасування товарів в упаковки;

3) повірку засобів вимірювальної техніки та державну метрологічну атестацію.

( Підпункт 4 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 38 від 29.01.2014 )

( Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 38 від 29.01.2014 )

( Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 38 від 29.01.2014 )

( Підпункт 7 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 38 від 29.01.2014 )

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які здійснюють:

1) вимірювання, результати яких використовуються під час проведення:

геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

податкових, банківських і митних операцій;

2) продаж фасованих товарів в упаковках;

3) серійне виробництво, продаж, ремонт та прокат засобів вимірювальної техніки, які використовуються у сфері державного метрологічного нагляду, а також ввезення їх на територію України; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 38 від 29.01.2014 )

4) державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, які використовуються поза сферою державного метрологічного нагляду; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 38 від 29.01.2014 )

5) несерійне виробництво засобів вимірювальної техніки, які використовуються у сфері державного метрологічного нагляду; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 38 від 29.01.2014 )

6) калібрування засобів вимірювальної техніки для інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання. ( Пункт 4 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 38 від 29.01.2014 )

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти, які здійснюють:

1) вимірювання, результати яких використовуються під час:

проведення робіт із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність якого визначена законодавством;

реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів;

2) ремонт засобів вимірювальної техніки, які використовуються поза сферою державного метрологічного нагляду;

3) атестацію методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері державного метрологічного нагляду;

4) іншу діяльність, не передбачену для суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

5-1. У разі коли суб'єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб'єкт належить до більш високого ступеня ризику. ( Додаток доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 38 від 29.01.2014 )

6. Планові заходи державного метрологічного нагляду проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки; ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 38 від 29.01.2014 )

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років. ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 38 від 29.01.2014 )

7. У разі коли протягом останніх трьох років, але не менш як за результатами двох останніх заходів державного метрологічного нагляду, не виявлено фактів порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері метрології, наступний плановий захід державного метрологічного нагляду для такого суб'єкта проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза. ( Додаток доповнено пунктом 7 згідно з Постановою КМ N 38 від 29.01.2014 )