ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону України
"Про безоплатну правову допомогу"
щодо відтермінування набрання чинності положеннями
пункту 6 розділу
VI "Прикінцеві та перехідні положення"

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці першому пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577; 2012 р., N 16, ст. 146; 2013 р., NN 9-13, ст. 88, N 21, ст. 208, N 27, ст. 282) слова і цифри "з 1 січня 2014 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2015 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 28 січня 2014 року
N 733-VII