ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Гірничого закону України
щодо забезпечення вугіллям або торф'яними брикетами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 32, ст. 172; 2002 р., N 6, ст. 35; 2008 р., N 42-43, ст. 293; 2009 р., N 51, ст. 758; 2012 р., N 5, ст. 39; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року N 5459-VI) такі зміни:

1. Статтю 43 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"При цьому особи, зазначені в частині сьомій цієї статті, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби та працюють (пропрацювали) на підприємствах з видобутку (переробки) бурого вугілля, можуть забезпечуватися замість вугілля, за умови пристосованості системи опалення, торф'яними брикетами".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою.

2. У статті 48:

1) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"При цьому особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті, які мають право на забезпечення вугіллям на побутові потреби та пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) бурого вугілля, можуть забезпечуватися замість вугілля, за умови пристосованості системи опалення, торф'яними брикетами".

У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою;

2) у частині сьомій:

перше речення доповнити словами "або торф'яних брикетів";

друге речення після слів "забезпечення вугіллям" доповнити словами "або торф'яними брикетами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 листопада 2013 року
N 711-VII