Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 грудня 2011 р. N 1363
Київ

Про затвердження Порядку інформування
центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги про випадки затримання осіб

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 504 від 06.06.20
12
N 868 від 19.09.20
12
N 1172 від 19.12.20
12
N 869 від 27.11.20
13 )

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2011 р. N 1363

Порядок
інформування центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
про випадки затримання осіб

( У тексті Порядку слова "Центр правової реформи і
законопроектних робіт при Мін'юсті" та "Центр правової
реформи" у всіх відмінках замінено відповідно словами
"Координаційний центр з надання правової допомоги" та
"Координаційний центр" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 504 від 06.06.2012 )

1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги та механізм інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб органами, уповноваженими здійснювати адміністративне затримання або затримання згідно з дорученнями правоохоронних органів, або затримання осіб органами досудового розслідування (далі - суб'єкти подання інформації), а також безпосередньо затриманою особою, членами її сім’ї та близькими родичами (далі - заявники). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 868 від 19.09.2012, N 869 від 27.11.2013 )

2. Негайно після фактичного затримання особи уповноважена службова особа суб’єкта подання інформації, яка здійснила затримання, повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти або через комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги (далі - система) відповідному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр з надання допомоги) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 5 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та статті 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) такі відомості: ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1172 від 19.12.2012 )

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо вони відомі); ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1172 від 19.12.2012 )

час та підстави затримання особи;

точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою;

найменування суб'єкта подання інформації, його поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти;

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, що передала повідомлення.

Службова особа суб’єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, зобов’язана перевірити дотримання вимог цього Порядку та у разі нездійснення повідомлення про затримання - здійснити його самостійно. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1172 від 19.12.2012 )

2-1. Повідомлення про затримання особи відповідному центру з надання допомоги заявники можуть подати письмово або за допомогою телефонного зв’язку. Розгляд повідомлень здійснюється центрами з надання допомоги відповідно до їх компетенції та за умови отримання таких обов’язкових відомостей:

ступінь родинного зв’язку заявника із затриманою особою, його прізвище, ім’я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживання, номер контактного телефону (якщо заявником не є затримана особа);

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження затриманої особи;

місце, дата і час затримання особи.

Для надання безоплатної вторинної правової допомоги центр з надання допомоги може з’ясовувати у заявника такі додаткові відомості, надання яких не є обов’язковим:

підстави для затримання особи;

найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його поштова адреса, посада (звання), прізвище, ім’я та по батькові такої особи.

Відсутність таких відомостей у заявника чи відмова заявника надати такі відомості не можуть бути підставами для відмови у розгляді повідомлення про затримання особи, реєстрації такого повідомлення чи надання безоплатної вторинної правової допомоги. ( Порядок доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 )

3. Номери телефонів та адреса електронної пошти, за якими передаються повідомлення про випадки затримання осіб, визначаються центром з надання допомоги та доводяться до відома суб'єктів подання інформації.

Зазначена інформація також розміщується на веб-сайтах Мін'юсту, Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр), головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі і центру з надання допомоги.

4. Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою центру з надання допомоги цілодобово. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1172 від 19.12.2012 )

5. Повідомлення суб’єктів подання інформації, які надходять до центру з надання допомоги, реєструється в системі та/або журналі реєстрації повідомлень в момент його надходження. Повідомленню присвоюється відповідний реєстраційний номер, який за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку, електронної пошти або через систему повідомляється суб’єкту подання інформації.

Повідомлення заявників, які надходять до центру з надання допомоги, за наявності всіх обов’язкових відомостей реєструються в системі та/або відповідному журналі реєстрації. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 )

У разі коли надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі вже розпочато на підставі іншого повідомлення, внесеного до системи та/або відповідного журналу реєстрації, уповноважена службова особа центру з надання допомоги інформує про це заявника, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім’я та по батькові адвоката і його номер телефону. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 ) ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1172 від 19.12.2012 )

( Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1172 від 19.12.2012 )

7. Протягом години з моменту реєстрації повідомлення заявника уповноважена службова особа центру з надання допомоги проводить перевірку інформації про затримання особи шляхом підготовки і надсилання від імені центру з надання допомоги запиту факсимільним зв’язком на адресу Головного управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на відповідній залізниці, Головного управління, управління СБУ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Головного управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управління, відділу ДПтС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, регіонального управління Держприкордонслужби, Головного управління, управління ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, центрального управління, територіальних управлінь, зональних відділів і зональних відділень Військової служби правопорядку у Збройних Силах (далі - регіональний або міжрегіональний орган) або через систему. Протягом однієї години після надходження факсограми відповідний регіональний або міжрегіональний орган шляхом надсилання факсограми у відповідь спростовує інформацію про затримання особи або підтверджує таку інформацію з одночасним повідомленням центру з надання допомоги про випадок затримання особи у порядку, встановленому для суб’єктів подання інформації. ( Пункт 7 доповнено новим абзацом першим згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 )

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення про затримання особи уповноважена службова особа центру з надання допомоги в установленому порядку призначає адвоката шляхом видання доручення для підтвердження його повноважень для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомогою факсимільного зв’язку, електронної пошти або через систему передається суб’єкту подання інформації та реєструється ним. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 )

Уповноважена службова особа центру з надання допомоги негайно перед передачею копії доручення суб’єкту подання інформації повідомляє призначеному адвокатові реквізити виданого доручення, на підставі якого таким адвокатом видається ордер, з яким він прибуває до затриманої особи.

Час прибуття адвоката до затриманої особи, а також час завершення надання ним безоплатної вторинної правової допомоги такій особі фіксується службовою особою суб’єкта подання інформації, відповідальною за перебування затриманих, в системі та/або відповідному журналі реєстрації, а також на копії доручення (відривному корінці) центру з надання допомоги.

Службова особа суб’єкта подання інформації, відповідальна за перебування затриманих, повертає адвокатові відривний корінець копії доручення з відповідними відмітками, який долучається до оригіналу доручення, виданого центром з надання допомоги.

Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги, що відбулося в результаті подання повідомлення від заявників, уповноважена службова особа центру з надання допомоги невідкладно інформує про це телефоном заявників, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім’я та по батькові адвоката і його номер телефону. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 ) ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 1172 від 19.12.2012 )

8. Призначений центром з надання допомоги адвокат повинен прибути протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 1172 від 19.12.2012 )

У разі коли призначений адвокат на підставах, визначених законом, або з інших незалежних від нього причин не може надати безоплатну вторинну правову допомогу, він негайно повідомляє про це центру з надання допомоги, який протягом однієї години з моменту надходження повідомлення призначає іншого адвоката.

Якщо призначений центром з надання допомоги адвокат не прибув у встановлений цим Порядком строк за зазначеною адресою місця для конфіденційного побачення із затриманою особою, суб'єкт подання інформації негайно повідомляє про це зазначеному центру відповідно до пункту 2 цього Порядку.

9. Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного центром з надання допомоги, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката у формі письмової заяви, копія якої надсилається адвокатом до центру з надання допомоги. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1172 від 19.12.2012 )

10. З метою забезпечення виконання вимог цього Порядку:

1) центр з надання допомоги:

своєчасно повідомляє суб'єктам подання інформації номери телефонів, адресу електронної пошти, інші необхідні для зв'язку дані;

забезпечує внесення відповідних відомостей до системи та/або журналів реєстрації повідомлень, які надходять від суб’єктів подання інформації, регіональних або міжрегіональних органів та заявників про випадки затримання осіб; ( Підпункт 1 пункту 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1172 від 19.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 )

у разі отримання повідомлення про затримання особи від заявників проводить перевірку факту затримання особи шляхом звернення до відповідного регіонального або міжрегіонального органу; ( Підпункт 1 пункту 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 )

видає доручення адвокатам для підтвердження їх повноважень як захисників інтересів затриманих осіб та доводить відповідну інформацію призначеним адвокатам негайно; ( Абзац підпункту 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1172 від 19.12.2012 )

у разі отримання від суб'єкта подання інформації повідомлення про неприбуття адвоката призначає протягом години з моменту реєстрації такого повідомлення іншого адвоката;

інформує відповідних прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, відповідний регіональний або міжрегіональний орган, а також Координаційний центр у разі виявлення порушення суб’єктами подання інформації вимог цього Порядку; ( Абзац підпункту 1 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 1172 від 19.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 )

забезпечує взаємодію із суб'єктами подання інформації, іншими заінтересованими органами з метою належного виконання вимог цього Порядку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

проводить щоквартальні звірки відомостей щодо кількості переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки затримання осіб із суб’єктами подання інформації; ( Підпункт 1 пункту 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1172 від 19.12.2012 )

2) суб'єкти подання інформації:

інформують під час затримання кожну особу про право та можливість отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );

повідомляють центру з надання допомоги про факт затримання особи;

забезпечують внесення відповідних відомостей до системи та/або відповідних журналів реєстрації; ( Підпункт 2 пункту 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1172 від 19.12.2012 )

забезпечують вільний доступ призначеного центром з надання допомоги адвоката до затриманої особи, відведення необхідного часу та належного місця для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою до першого її допиту, створення можливості для ознайомлення адвоката з матеріалами справи, реалізацію інших, установлених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України прав та гарантій діяльності адвокатів;

у разі відсутності реагування центру з надання допомоги на повідомлення про затримання осіб або порушення встановлених цим Порядком строків прибуття адвоката негайно, але не пізніше ніж протягом 24-х годин, інформують про це Координаційний центр за телефоном або адресою електронної пошти, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Мін'юсту, головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також на власному веб-сайті;

подають щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, центру з надання допомоги інформацію про кількість випадків затримання протягом звітного періоду осіб та кількість випадків неприбуття або несвоєчасного прибуття адвокатів; ( Абзац сьомий підпункту 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1172 від 19.12.2012 )

несуть у порядку, встановленому законом, відповідальність за несвоєчасне повідомлення про затримання особи та перешкоджання наданню адвокатом, призначеним центром з надання допомоги, такій особі безоплатної вторинної правової допомоги;

3) регіональні або міжрегіональні органи:

у разі звернення уповноваженої службової особи центру з надання допомоги про надання інформації стосовно факту затримання особи проводять перевірку факту такого затримання;

спростовують інформацію про затримання особи або підтверджують таку інформацію з одночасним повідомленням центру з надання допомоги про випадок затримання особи у порядку, встановленому для суб’єктів подання інформації. ( Пункт 10 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 869 від 27.11.2013 )

11. Під час виконання вимог цього Порядку центр з надання допомоги та суб'єкти подання інформації дотримуються вимог законодавства України, а також забезпечують конфіденційність отриманої ними інформації, за винятком випадків, установлених законом.