Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.11.2013 N 876

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2013 р. за N 1991/24523

Про затвердження Положення
про рейтинг з неолімпійських видів
спорту в Україні

Відповідно до статей 7, 20 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390, з метою визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про рейтинг з неолімпійських видів спорту в Україні, що додається.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Артем’єв О.К.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 02 грудня 2009 року N 4230 "Про затвердження Положення про рейтингову оцінку з неолімпійських видів спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2010 року за N 117/17412.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр молоді та спорту України Р.С. Сафіуллін

Затверджено
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
07.11.2013 N 876

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2013 р. за N 1991/24523

Положення
про рейтинг з неолімпійських видів спорту в Україні

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає умови та порядок встановлення рейтингу для неолімпійських видів спорту в Україні (далі - рейтинг) серед:

структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи) відповідно до розподілу за групами, наведеного у додатку 1 до цього Положення;

всеукраїнських громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості та структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту;

спортсменів;

тренерів-викладачів.

2. Рейтинг встановлюється з метою популяризації кращих результатів роботи зі спорту вищих досягнень і підготовки спортивного резерву до збірних команд України з неолімпійських видів спорту, стимулювання до високих спортивних результатів тренерів-викладачів і спортсменів.

3. Завданнями здійснення рейтингу є:

сприяння створенню оптимальної структури розвитку неолімпійських видів спорту у регіонах України;

стимулювання діяльності фізкультурно-спортивних організацій за умови виконання ними поставлених завдань з розвитку неолімпійських видів спорту (підготовка спортивного резерву, створення умов членам збірних команд України під час децентралізованої підготовки тощо).

ІІ. Порядок визначення рейтингу

1. Рейтинг встановлюється за рік у цілому.

2. Структурний підрозділ Мінмолодьспорту України, до повноважень якого належить координація розвитку неолімпійських видів спорту, щороку до 20 січня наступного року надає матеріали рейтингу на розгляд керівництва Мінмолодьспорту України.

3. Рейтинг за рік затверджується наказом Мінмолодьспорту України за поданням структурного підрозділу, до повноважень якого належить координація розвитку неолімпійських видів спорту.

ІІІ. Умови визначення рейтингу

1. Рейтинг визначається:

за найбільшою кількістю очок, що нараховані за результатами виступу спортсменів у спортивних змаганнях, згідно з таблицею визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту в Україні, які включені до програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор (додаток 2);

за найбільшою кількістю очок, що нараховані за результатами виступу спортсменів у спортивних змаганнях, згідно з таблицею визначення рейтингу з неолімпійських видів спорту в Україні, які не включені до програми Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор (додаток 3).

2. Очки нараховуються кожному спортсмену за виборене місце в індивідуальних, групових і командних номерах програми та ігрових видах спорту.

У групових і командних номерах програми та ігрових видах спорту очки нараховуються структурним підрозділам, всеукраїнським громадським об'єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості та структурним підрозділам центральних органів виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту за кожне виборене місце спортсменами (командами).

3. У разі встановлення спортсмену консолідованого заліку в установленому порядку очки нараховуються з коефіцієнтом 0,5.

4. При визначенні рейтингу серед тренерів очки нараховуються лише особистому тренеру.

5. У разі набрання однакової кількості очок рейтинг визначається за кращими результатами, які мають спортсмени на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Всесвітній шаховій олімпіаді, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних іграх, чемпіонатах світу та Європи.

ІV. Нагородження за підсумками рейтингу

1. За підсумками рейтингу за рік фізичні та юридичні особи, що посіли 1-3 місця, нагороджуються пам’ятними кубками та грамотами Мінмолодьспорту України.

2. Нагородження переможців рейтингу серед Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя проводиться окремо у групах.

Директор департаменту фізичної культури
та неолімпійських видів спорту О. К. Артем'єв

Додаток 1
до Положення про рейтинг
з неолімпійських видів спорту в Україні
(пункт 1 розділу І)

Розподіл
за групами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя для встановлення
рейтингу з неолімпійських видів спорту

  Перша група    Друга група 
1.  Автономна Республіка Крим  1.  Вінницька область 
2.  Дніпропетровська область  2.  Івано-Франківська область 
3.  Донецька область  3.  Миколаївська область 
4.  Запорізька область  4.  Полтавська область 
5.  Київська область  5.  Херсонська область 
6.  Луганська область  6.  Черкаська область 
7.  Львівська область  7.  Чернігівська область 
8.  Одеська область     
9.  Харківська область     
10.  м. Київ     
  Третя група     
1.  Волинська область     
2.  Житомирська область     
3.  Закарпатська область     
4.  Кіровоградська область     
5.  Рівненська область     
6.  Сумська область     
7.  Тернопільська область     
8.  Хмельницька область     
9.  Чернівецька область     
10.  м. Севастополь     

Додаток 2
до Положення про рейтинг
з неолімпійських видів спорту в Україні
(пункт 1 розділу IIІ)

Таблиця
визначення рейтингу з неолімпійських видів
спорту в Україні, які включені до програми
Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту,
Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор
з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор

Зайняте місце  Всесвітні ігри, Всесвітні ігри з єдиноборств, Всесвітні інтелектуальні ігри, Всесвітня шахова олімпіада  Чемпіонати  Чемпіонати серед молоді та юніорів  Чемпіонати серед юнаків  Кубки (дорослі, фінал) 
світу  Європи  України  світу  Європи  України  світу  Європи  України  світу  Європи  України 
4000  1600  800  80  800  400  40  400  200  20  800  400  40 
3200  1280  640  64  640  320  32  320  160  16  640  320  32 
2800  1040  560  56  520  260  28  260  132  14  560  280  28 
2400  800  480  48  400  200  20  200  100  10  480  240  24 
2000  640  400  40  320  160  16  160  80  400  200  20 
1600  560  320  32  280  140  14  140  68  320  160  16 
1200  480  240  24  240  120  12  120  60  240  120  12 
800  400  200  20  200  100  10  100  52  160  80 

Вікова категорія  Очки за встановлення рекорду 
світу  Європи 
дорослі  1200  640 
юніори, молодь  600  320 
юнаки  300  160 

Додаток 3
до Положення про рейтинг
з неолімпійських видів спорту в Україні
(пункт 1 розділу ІII)

Таблиця
визначення рейтингу з неолімпійських видів
спорту в Україні, які не включені до програми
Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту,
Всесвітньої шахової олімпіади, Всесвітніх ігор
з єдиноборств, Всесвітніх інтелектуальних ігор

Зайняте місце  Чемпіонати  Чемпіонати серед молоді та юніорів  Чемпіонати серед юнаків  Кубки (дорослі, фінал) 
світу  Європи  України  світу  Європи  України  світу  Європи  України  світу  Європи  України 
1280  640  64  640  320  32  320  160  16  640  320  32 
1024  512  52  512  256  26  256  128  13  512  256  26 
832  448  45  416  208  22  208  106  11  448  224  23 
640  384  38  320  160  16  160  80  384  192  19 
512  320  32  256  128  13  128  64  320  160  16 
448  256  26  224  112  11  112  55  256  128  13