КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 листопада 2013 р. N 811
Київ

Про внесення змін до Державної цільової програми
радіаційного і соціального захисту населення
м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. N 579 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 49, ст. 1927), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2013 р. N 811

Зміни,
що вносяться до Державної цільової програми радіаційного і
соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

1. У тексті Програми слова "спеціалізована медико-санітарна частина" у всіх відмінках замінити словами "Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ" у відповідному відмінку.

2. У додатку 2 до Програми:

1) у пункті 4 позицію "кількість днів охоплення дітей віком до одного року харчуванням на молочній кухні спеціалізованої медико-санітарної частини N 9 (далі - СМСЧ-9)" викласти у такій редакції:

"Найменування завдання  Найменування показника  Значення показника  Найменування заходу  Головний розпорядник бюджетних коштів  Джерела фінансування  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень 
усього  за роками  усього  у тому числі за роками 
2013  2014  2015  2016  2017  2018-
2022 
2013  2014  2015  2016  2017  2018-
2022 
  кількість дітей віком до п'яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами  140  14  14  14  14  14  70  відшкодування частини вартості харчування дітей віком до п'яти місяців  Дніпропетровська облдержадміністрація  державний бюджет  0,285  0,022  0,023  0,025  0,026  0,027  0,162"; 

2) у тексті додатка слова "спеціалізована медико-санітарна частина" у всіх відмінках замінити словами "Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ" у відповідному відмінку, а слово і цифру "СМСЧ-9" замінити словами і цифрою "Державний заклад СМСЧ N 9 МОЗ".

3. У додатку 3 до Програми:

1) у пункті 4 позицію "кількість днів охоплення дітей віком до одного року харчуванням на молочній кухні спеціалізованої медико-санітарної частини N 9 (далі - СМСЧ-9)" викласти у такій редакції:

"Найменування завдання  Найменування показника  Одиниця виміру  Значення показників 
усього  у тому числі за роками 
2013  2014  2015  2016  2017  2018-2022 
  кількість дітей віком до п'яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами  осіб  140  14  14  14  14  14  70"; 

2) у тексті додатка слово і цифру "СМСЧ-9" замінити словами і цифрою "Державний заклад СМСЧ N 9 МОЗ".