ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 4 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" щодо видів фінансових послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 23, ст. 160, N 52, ст. 591; 2012 р., N 12-13, ст. 82) такі зміни:

1) у частині першій:

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";

доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:

"13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;

14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";

2) доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"2. Фінансові послуги, надання яких передбачається іншими законами, підлягають включенню до переліку, визначеного частиною першою цієї статті. Надання фінансових послуг, не включених до зазначеного переліку, забороняється.

3. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг згідно із статтею 21 цього Закону, можуть приймати в межах своїх повноважень рішення:

1) про належність операцій, які здійснюються на ринках фінансових послуг, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою цієї статті;

2) про визначення операції як фінансової послуги, відсутність такої фінансової послуги серед видів фінансових послуг, передбачених переліком, визначеним частиною першою цієї статті, та заборону надання зазначеної послуги".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Фінансові установи, які на день набрання чинності цим Законом мали ліцензії (дозволи) на здійснення діяльності з надання фінансових послуг, можуть здійснювати таку діяльність відповідно до зазначених ліцензій (дозволів).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 10 жовтня 2013 року
N 643-VII