Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.07.2013 N 688

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 704 від 26.07.20
13)

Про внесення змін до наказу
Міністерства фінансів України
від 14 січня 2011 року N 11

(Витяг)

Відповідно до частини другої статті 10 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та на виконання підпункту 5.1.5 пункту 5.1 розділу I Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128/2013, наказую:

1. Внести зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), доповнивши пункт 1 абзацом такого змісту:

"Затвердити Типову програмну класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасову класифікацію видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, що додається.".

2. Установити, що Типова програмна класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова класифікація видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, використовується при складанні та виконанні місцевих бюджетів на період дослідної експлуатації програмного забезпечення в частині розширення його функціональності під час запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів.

<...>

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра А.Мярковський

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
24.07.2013 N 688

       ТИПОВА ПРОГРАМНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ
та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасова
класифікація видатків та кредитування
для бюджетів місцевого самоврядування,
які не застосовують програмно-цільового методу
(ТПКВКМБ/ТКВКБМС)

------------------------------------------------------------------
| Код | Назва коду | Код |
| ТПКВКМБ/ | ТПКВКМБ/ТКВКБМС |функціональної|
| ТКВКБМС | |класифікації, |
| | |що відповідає |
| | |даному коду(*)|
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0100 | Державне управління | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0120 |Організаційне, інформаційно- | 0111 |
| |аналітичне та матеріально-технічне | |
| |забезпечення діяльності Верховної | |
| |Ради Автономної Республіки Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0130 |Забезпечення діяльності депутатів | 0111 |
| |Автономної Республіки Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0140 |Організаційне, інформаційно- | 0112 |
| |аналітичне та матеріально-технічне | |
| |забезпечення діяльності Рахункової | |
| |палати Верховної Ради Автономної | |
| |Республіки Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0150 |Організаційне, інформаційно- | 0111 |
| |аналітичне та матеріально-технічне | |
| |забезпечення діяльності Ради | |
| |міністрів Автономної Республіки | |
| |Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0170 |Керівництво і управління у | 0111 |
| |відповідній сфері в Автономній | |
| |Республіці Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0160 |Організаційне, інформаційно- | 0111 |
| |аналітичне та матеріально-технічне | |
| |забезпечення діяльності обласної | |
| |ради, районної ради, районної у | |
| |місті ради (у разі її створення), | |
| |міської, селищної, сільської рад | |
| |та їх виконавчих комітетів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0180 |Керівництво і управління у | 0111 |
| |відповідній сфері у містах | |
| |республіканського Автономної | |
| |Республіки Крим та обласного | |
| |значення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 0190 |Керівництво і управління у | 0111 |
| |відповідній сфері у місті Києві | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1000 | Освіта | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1010 |Дошкільна освіта | 0910 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1020 |Надання загальної середньої освіти | 0921 |
| |загальноосвітніми навчальними | |
| |закладами (в т.ч. школою - дитячим | |
| |садком, інтернатом при школі), | |
| |спеціалізованими школами, ліцеями, | |
| |гімназіями, колегіумами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1030 |Надання загальної середньої освіти | 0921 |
| |вечірніми (змінними) школами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1040 |Надання загальної середньої освіти | 0922 |
| |загальноосвітніми школами- | |
| |інтернатами, загальноосвітніми | |
| |санаторними школами-інтернатами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1050 |Надання загальної середньої освіти | 0922 |
| |загальноосвітніми школами- | |
| |інтернатами для дітей-сиріт та | |
| |дітей, позбавлених батьківського | |
| |піклування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1060 |Надання освіти в дитячих будинках, | 0910 |
| |утримання та забезпечення їх | |
| |діяльності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1070 |Забезпечення належних умов для | 0910 |
| |виховання та розвитку дітей-сиріт і| |
| |дітей, позбавлених батьківського | |
| |піклування, в дитячих будинках | |
| |сімейного типу та прийомних сім'ях | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1080 |Надання загальної середньої освіти | 0922 |
| |спеціальними загальноосвітніми | |
| |школами-інтернатами, школами та | |
| |іншими навчальними закладами для | |
| |дітей, які потребують корекції | |
| |фізичного та (або) розумового | |
| |розвитку | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1090 |Надання загальної середньої освіти | 0922 |
| |загальноосвітніми спеціалізованими | |
| |школами-інтернатами з поглибленим | |
| |вивченням окремих предметів і | |
| |курсів для поглибленої підготовки | |
| |дітей в галузі науки і мистецтв, | |
| |фізичної культури і спорту, інших | |
| |галузях, ліцеями з посиленою | |
| |військово-фізичною підготовкою | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1100 |Надання позашкільної освіти | 0960 |
| |позашкільними закладами освіти, | |
| |заходи з позашкільної роботи з | |
| |дітьми | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1110 |Підготовка робітничих кадрів | 0930 |
| |закладами професійно-технічної | |
| |освіти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1120 |Підготовка кадрів вищими | 0941 |
| |навчальними закладами I і II рівнів| |
| |акредитації | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1130 |Підготовка кадрів вищими | 0942 |
| |навчальними закладами III і | |
| |IV рівнів акредитації | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1140 |Підвищення кваліфікації, | 0950 |
| |перепідготовка кадрів закладами | |
| |післядипломної освіти III і | |
| |IV рівнів акредитації (академіями, | |
| |інститутами, центрами підвищення | |
| |кваліфікації) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1150 |Підвищення кваліфікації, | 0950 |
| |перепідготовка кадрів іншими | |
| |закладами післядипломної освіти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1160 |Придбання, доставка та зберігання | 0970 |
| |підручників і посібників | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1170 |Методичне забезпечення діяльності | 0990 |
| |навчальних закладів та інші заходи | |
| |в галузі освіти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1180 |Здійснення технічного нагляду за | 0990 |
| |будівництвом і капітальним ремонтом| |
| |та іншими окремими господарськими | |
| |функціями | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1190 |Централізоване ведення | 0990 |
| |бухгалтерського обліку | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1200 |Здійснення централізованого | 0990 |
| |господарського обслуговування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1210 |Утримання інших закладів освіти | 0990 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1220 |Придбання шкільних автобусів для | 0990 |
| |перевезення дітей, що проживають у | |
| |сільській місцевості | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1230 |Інформатизація та комп'ютеризація | 0990 |
| |навчальних закладів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1240 |Забезпечення навчальних закладів | 0990 |
| |сучасними технічними засобами | |
| |навчання з природничо-математичних | |
| |і технологічних дисциплін | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1250 |Державне пільгове довгострокове | 0990 |
| |кредитування на здобуття освіти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1800(**) |Інші освітні програми | 0990 |
|(1801 - 1809)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 1260 |Надання допомоги дітям-сиротам та | 0990 |
| |дітям, позбавленим батьківського | |
| |піклування, яким виповнюється | |
| |18 років | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2000 | Охорона здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2010 |Багатопрофільна стаціонарна медична| 0731 |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2020 |Багатопрофільна медична допомога | 0731 |
| |населенню, що надається | |
| |територіальними медичними | |
| |об'єднаннями | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2030 |Спеціалізована стаціонарна медична | 0732 |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2040 |Діагностика і лікування у клініках | 0732 |
| |науково-дослідних інститутів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2050 |Лікарсько-акушерська допомога | 0733 |
| |вагітним, породіллям та | |
| |новонародженим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2060 |Санаторне лікування хворих на | 0734 |
| |туберкульоз | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2070 |Санаторне лікування дітей та | 0734 |
| |підлітків із соматичними | |
| |захворюваннями (крім туберкульозу) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2080 |Санаторно-реабілітаційна допомога | 0734 |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2090 |Медико-соціальний захист дітей- | 0761 |
| |сиріт та дітей, позбавлених | |
| |батьківського піклування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2100 |Створення банків крові та її | 0762 |
| |компонентів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2110 |Надання швидкої та невідкладної | 0724 |
| |медичної допомоги населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2120 |Амбулаторно-поліклінічна допомога | 0721 |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2130 |Спеціалізована амбулаторно- | 0722 |
| |поліклінічна допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2140 |Надання стоматологічної допомоги | 0722 |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2150 |Фельдшерсько-акушерські пункти | 0725 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2160 |Заходи по боротьбі з епідеміями | 0740 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2170 |Інформаційно-методичне та | 0740 |
| |просвітницьке забезпечення в галузі| |
| |охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2180 |Первинна медико-санітарна допомога | 0726 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2190 |Проведення належної медико- | 0763 |
| |соціальної експертизи (МСЕК) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2200 |Служби технічного нагляду за | 0763 |
| |будівництвом та капітальним | |
| |ремонтом, централізовані | |
| |бухгалтерії, групи централізованого| |
| |господарського обслуговування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2230 |Програма і централізовані заходи з | 0740 |
| |імунопрофілактики | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2240 |Програма і централізовані заходи | 0763 |
| |боротьби з туберкульозом | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2250 |Програма і централізовані заходи | 0763 |
| |профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2260 |Забезпечення централізованих | 0763 |
| |заходів з лікування хворих на | |
| |цукровий та нецукровий діабет | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2270 |Централізовані заходи з лікування | 0763 |
| |онкологічних хворих | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2800(**) |Інші заходи в галузі охорони | 0763 |
|(2801 - 2809)|здоров'я | |
|----------------------------------------------------------------|
| Бюджетні програми, що формуються для реалізації пілотного |
| проекту реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, |
| Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві |
|----------------------------------------------------------------|
| 2090 |Медико-соціальний захист дітей- | 0761 |
| |сиріт та дітей, позбавлених | |
| |батьківського піклування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2100 |Створення банків крові та її | 0762 |
| |компонентів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2110 |Надання екстреної та швидкої | 0724 |
| |медичної допомоги населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2140 |Надання стоматологічної допомоги | 0722 |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2170 |Інформаційно-методичне та | 0740 |
| |просвітницьке забезпечення в галузі| |
| |охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2190 |Проведення належної медико- | 0763 |
| |соціальної експертизи (МСЕК) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2280 |Санаторно-реабілітаційна допомога | |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2281 |Санаторне лікування хворих на | 0734 |
| |туберкульоз | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2282 |Санаторне лікування дітей та | 0734 |
| |підлітків із соматичними | |
| |захворюваннями (крім туберкульозу) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2283 |Надання санаторно-реабілітаційної | 0734 |
| |допомоги населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2290 |Програми і централізовані заходи у | |
| |галузі охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2291 |Програма і централізовані заходи з | 0740 |
| |імунопрофілактики | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2292 |Програма і централізовані заходи | 0763 |
| |боротьби з туберкульозом | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2293 |Програма і централізовані заходи | 0763 |
| |профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2294 |Забезпечення централізованих | 0763 |
| |заходів з лікування хворих на | |
| |цукровий та нецукровий діабет | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2295 |Централізовані заходи з лікування | 0763 |
| |онкологічних хворих | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2300 |Забезпечення функціонування | 0763 |
| |закладів охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2310 |Первинна медична допомога населенню| 0726 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2320 |Вторинна медична допомога населенню| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2321 |Інтенсивна багатопрофільна | 0731 |
| |стаціонарна медична допомога | |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2322 |Планова багатопрофільна стаціонарна| 0731 |
| |медична допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2323 |Спеціалізована, відновна та | 0732 |
| |паліативна стаціонарна медична | |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2324 |Консультативно-діагностична | 0721 |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2325 |Спеціалізована консультативно- | 0722 |
| |діагностична допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2326 |Надання лікарсько-акушерської | 0733 |
| |допомоги перинатальними центрами та| |
| |пологовими будинками | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2330 |Третинна медична допомога населенню| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2331 |Третинна багатопрофільна | 0731 |
| |стаціонарна медична допомога | |
| |населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2332 |Високоспеціалізована стаціонарна | 0732 |
| |медична допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2333 |Високоспеціалізована | 0722 |
| |консультативно-діагностична | |
| |допомога населенню | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2334 |Надання високоспеціалізованої | 0733 |
| |лікарсько-акушерської допомоги | |
| |перинатальними центрами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 2800(**) |Інші заходи в галузі охорони | 0763 |
|(2801 - 2809)|здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3000 | Соціальний захист та соціальне | |
| | забезпечення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3010 |Надання пільг та житлових субсидій | |
| |населенню на оплату електроенергії,| |
| |природного газу, послуг тепло-, | |
| |водопостачання і водовідведення, | |
| |квартирної плати, вивезення | |
| |побутового сміття та рідких | |
| |нечистот | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3011 |Надання пільг ветеранам війни, | 1030 |
| |особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус| |
| |ветеранів війни, гарантії їх | |
| |соціального захисту" ( 3551-12 ), | |
| |особам, які мають особливі заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі| |
| |заслуги перед Батьківщиною, дітям | |
| |війни, особам, які мають особливі | |
| |трудові заслуги перед Батьківщиною,| |
| |вдовам (вдівцям) та батькам | |
| |померлих (загиблих) осіб, які мають| |
| |особливі трудові заслуги перед | |
| |Батьківщиною, жертвам нацистських | |
| |переслідувань та реабілітованим | |
| |громадянам, які стали інвалідами | |
| |внаслідок репресій або є | |
| |пенсіонерами, на житлово-комунальні| |
| |послуги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3012 |Надання пільг ветеранам військової | 1030 |
| |служби, ветеранам органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранам | |
| |податкової міліції, ветеранам | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранам Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранам служби| |
| |цивільного захисту, ветеранам | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, вдовам (вдівцям) померлих | |
| |(загиблих) ветеранів військової | |
| |служби, ветеранів органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранів | |
| |податкової міліції, ветеранів | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранів Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранів служби| |
| |цивільного захисту та ветеранів | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, звільненим зі служби за | |
| |віком, хворобою або вислугою років | |
| |військовослужбовцям Служби безпеки | |
| |України, працівникам міліції, | |
| |особам начальницького складу | |
| |податкової міліції, рядового і | |
| |начальницького складу кримінально- | |
| |виконавчої системи, державної | |
| |пожежної охорони, пенсіонерам з | |
| |числа слідчих прокуратури, дітям | |
| |(до досягнення повноліття) | |
| |працівників міліції, осіб | |
| |начальницького складу податкової | |
| |міліції, рядового і начальницького | |
| |складу кримінально-виконавчої | |
| |системи, державної пожежної | |
| |охорони, загиблих або померлих у | |
| |зв'язку з виконанням службових | |
| |обов'язків, непрацездатним членам | |
| |сімей, які перебували на їх | |
| |утриманні, звільненим з військової | |
| |служби особам, які стали інвалідами| |
| |під час проходження військової | |
| |служби, батькам та членам сімей | |
| |військовослужбовців, які загинули | |
| |(померли) або пропали безвісти під | |
| |час проходження військової служби, | |
| |батькам та членам сімей осіб | |
| |рядового і начальницького складу | |
| |органів і підрозділів цивільного | |
| |захисту, Державної служби | |
| |спеціального зв'язку та захисту | |
| |інформації України, які загинули | |
| |(померли), пропали безвісти або | |
| |стали інвалідами при проходженні | |
| |служби, суддям у відставці на | |
| |житлово-комунальні послуги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3013 |Надання пільг громадянам, які | 1070 |
| |постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам| |
| |(чоловікам) та опікунам (на час | |
| |опікунства) дітей померлих | |
| |громадян, смерть яких пов'язана з | |
| |Чорнобильською катастрофою, на | |
| |житлово-комунальні послуги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3014 |Надання пільг пенсіонерам з числа | 1070 |
| |спеціалістів із захисту рослин, | |
| |передбаченим частиною четвертою | |
| |статті 20 Закону України "Про | |
| |захист рослин" ( 180-14 ), | |
| |громадянам, передбаченим | |
| |пунктом "ї" частини першої | |
| |статті 77 Основ законодавства | |
| |про охорону здоров'я ( 2801-12 ), | |
| |частиною п'ятою статті 29 Закону | |
| |України "Про культуру" ( 2778-17 ),| |
| |частиною другою статті 30 Закону | |
| |України "Про бібліотеки та | |
| |бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), | |
| |абзацом першим частини четвертої | |
| |статті 57 Закону України "Про | |
| |освіту" ( 1060-12 ), | |
| |на безоплатне користування житлом, | |
| |опаленням та освітленням | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3015 |Надання пільг багатодітним сім'ям | 1070 |
| |на житлово-комунальні послуги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3016 |Надання субсидій населенню для | 1060 |
| |відшкодування витрат на оплату | |
| |житлово-комунальних послуг | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3020 |Надання пільг та субсидій населенню| |
| |на придбання твердого та рідкого | |
| |пічного побутового палива і | |
| |скрапленого газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|

|  3021   |Надання пільг ветеранам війни,   |   1030   |
| |особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус| |
| |ветеранів війни, гарантії їх | |
| |соціального захисту" ( 3551-12 ), | |
| |особам, які мають особливі заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі| |
| |заслуги перед Батьківщиною, особам,| |
| |які мають особливі трудові заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі| |
| |трудові заслуги перед Батьківщиною,| |
| |жертвам нацистських переслідувань | |
| |на придбання твердого палива та | |
| |скрапленого газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3022 |Надання пільг ветеранам військової | 1030 |
| |служби, ветеранам органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранам | |
| |податкової міліції, ветеранам | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранам Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранам служби| |
| |цивільного захисту, ветеранам | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, вдовам (вдівцям) померлих | |
| |(загиблих) ветеранів військової | |
| |служби, ветеранів органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранів | |
| |податкової міліції, ветеранів | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранів Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранів служби| |
| |цивільного захисту та ветеранів | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, звільненим зі служби за | |
| |віком, хворобою або вислугою років | |
| |працівникам міліції, особам | |
| |начальницького складу податкової | |
| |міліції, рядового і начальницького | |
| |складу кримінально-виконавчої | |
| |системи, державної пожежної | |
| |охорони, дітям (до досягнення | |
| |повноліття) працівників міліції, | |
| |осіб начальницького складу | |
| |податкової міліції, рядового і | |
| |начальницького складу кримінально- | |
| |виконавчої системи, державної | |
| |пожежної охорони, загиблих або | |
| |померлих у зв'язку з виконанням | |
| |службових обов'язків, | |
| |непрацездатним членам сімей, які | |
| |перебували на їх утриманні, на | |
| |придбання твердого палива | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3023 |Надання пільг громадянам, які | 1070 |
| |постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам| |
| |(чоловікам) та опікунам (на час | |
| |опікунства) дітей померлих | |
| |громадян, смерть яких пов'язана з | |
| |Чорнобильською катастрофою, на | |
| |придбання твердого палива | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3024 |Надання пільг пенсіонерам з числа | 1070 |
| |спеціалістів із захисту рослин, | |
| |передбаченим частиною четвертою | |
| |статті 20 Закону України "Про | |
| |захист рослин" ( 180-14 ), | |
| |громадянам, передбаченим | |
| |пунктом "ї" частини першої | |
| |статті 77 Основ законодавства | |
| |про охорону здоров'я ( 2801-12 ), | |
| |частиною п'ятою статті 29 Закону | |
| |України "Про культуру" ( 2778-17 ),| |
| |частиною другою статті 30 Закону | |
| |України "Про бібліотеки та | |
| |бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ), | |
| |абзацом першим частини четвертої | |
| |статті 57 Закону України "Про | |
| |освіту" ( 1060-12 ), | |
| |на придбання твердого та рідкого | |
| |пічного побутового палива | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3025 |Надання пільг багатодітним сім'ям | 1070 |
| |на придбання твердого палива та | |
| |скрапленого газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3026 |Надання субсидій населенню для | 1060 |
| |відшкодування витрат на придбання | |
| |твердого та рідкого пічного | |
| |побутового палива і скрапленого | |
| |газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3027 |Забезпечення побутовим вугіллям | 1060 |
| |окремих категорій громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3028 |Компенсація особам, які згідно із | 1060 |
| |статтями 43 та 48 Гірничого закону | |
| |України ( 1127-14 ) | |
| |мають право на безоплатне отримання| |
| |вугілля на побутові потреби, але | |
| |проживають у будинках, що мають | |
| |центральне опалення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3030 |Надання пільг з оплати послуг | |
| |зв'язку та інших передбачених | |
| |законодавством пільг (крім пільг на| |
| |одержання ліків, зубопротезування, | |
| |забезпечення продуктами | |
| |харчування, оплату електроенергії, | |
| |природного і скрапленого газу, на | |
| |побутові потреби, твердого та | |
| |рідкого пічного побутового палива, | |
| |послуг тепло-, водопостачання і | |
| |водовідведення, квартирної плати | |
| |(утримання будинків і споруд та | |
| |прибудинкових територій), вивезення| |
| |побутового сміття та рідких | |
| |нечистот) та компенсації за | |
| |пільговий проїзд окремих категорій | |
| |громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3031 |Надання інших пільг ветеранам | 1030 |
| |війни, особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус| |
| |ветеранів війни, гарантії їх | |
| |соціального захисту" ( 3551-12 ), | |
| |особам, які мають особливі заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі| |
| |заслуги перед Батьківщиною, | |
| |ветеранам праці, особам, які мають | |
| |особливі трудові заслуги перед | |
| |Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та | |
| |батькам померлих (загиблих) осіб, | |
| |які мають особливі трудові заслуги | |
| |перед Батьківщиною, жертвам | |
| |нацистських переслідувань та | |
| |реабілітованим громадянам, які | |
| |стали інвалідами внаслідок репресій| |
| |або є пенсіонерами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3032 |Надання інших пільг ветеранам | 1030 |
| |військової служби, ветеранам | |
| |органів внутрішніх справ, ветеранам| |
| |податкової міліції, ветеранам | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранам Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранам служби| |
| |цивільного захисту, ветеранам | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, вдовам (вдівцям) померлих | |
| |(загиблих) ветеранів військової | |
| |служби, ветеранів органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранів | |
| |податкової міліції, ветеранів | |
| |державної пожежної охорони, | |
| |ветеранів Державної кримінально- | |
| |виконавчої служби, ветеранів служби| |
| |цивільного захисту та ветеранів | |
| |Державної служби спеціального | |
| |зв'язку та захисту інформації | |
| |України, особам, звільненим з | |
| |військової служби, які стали | |
| |інвалідами під час проходження | |
| |військової служби, пенсіонерам з | |
| |числа слідчих прокуратури | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3033 |Надання інших пільг громадянам, які| 1070 |
| |постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам| |
| |(чоловікам) та опікунам (на час | |
| |опікунства) дітей померлих | |
| |громадян, смерть яких пов'язана з | |
| |Чорнобильською катастрофою | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3034 |Надання пільг окремим категоріям | 1070 |
| |громадян з послуг зв'язку | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3035 |Компенсаційні виплати на пільговий | 1070 |
| |проїзд автомобільним транспортом | |
| |окремим категоріям громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3036 |Компенсаційні виплати за пільговий | 1070 |
| |проїзд окремих категорій громадян | |
| |на водному транспорті | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3037 |Компенсаційні виплати за пільговий | 1070 |
| |проїзд окремих категорій громадян | |
| |на залізничному транспорті | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3038 |Компенсаційні виплати на пільговий | 1070 |
| |проїзд електротранспортом окремим | |
| |категоріям громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3040 |Надання допомоги сім'ям з дітьми, | |
| |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам | |
| |з дитинства, дітям-інвалідам та | |
| |тимчасової допомоги дітям | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3041 |Надання допомоги у зв'язку з | 1040 |
| |вагітністю і пологами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3042 |Надання допомоги на догляд за | 1040 |
| |дитиною віком до трьох років | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3043 |Надання допомоги при народженні | 1040 |
| |дитини | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3044 |Надання допомоги на дітей, над | 1040 |
| |якими встановлено опіку чи | |
| |піклування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3045 |Надання допомоги на дітей одиноким | 1040 |
| |матерям | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3046 |Надання тимчасової державної | 1040 |
| |допомоги дітям | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3047 |Надання допомоги при усиновленні | 1040 |
| |дитини | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3048 |Надання державної соціальної | 1040 |
| |допомоги малозабезпеченим сім'ям | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3049 |Надання державної соціальної | 1010 |
| |допомоги інвалідам з дитинства та | |
| |дітям-інвалідам | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3050 |Пільгове медичне обслуговування | 1070 |
| |осіб, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3060 |Оздоровлення громадян, які | 1070 |
| |постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3070 |Виплата компенсації реабілітованим | 1070 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3080 |Надання допомоги на догляд за | 1010 |
| |інвалідом I чи II групи внаслідок | |
| |психічного розладу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3090 |Видатки на поховання учасників | 1030 |
| |бойових дій та інвалідів війни | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3100 |Надання соціальних та | |
| |реабілітаційних послуг громадянам | |
| |похилого віку, інвалідам, дітям- | |
| |інвалідам в установах соціального | |
| |обслуговування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3101 |Забезпечення соціальними послугами | 1010 |
| |стаціонарного догляду з наданням | |
| |місця для проживання дітей з вадами| |
| |фізичного та розумового розвитку | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3102 |Забезпечення соціальними послугами | 1020 |
| |стаціонарного догляду з наданням | |
| |місця для проживання, всебічної | |
| |підтримки, захисту та безпеки | |
| |особам, які не можуть вести | |
| |самостійний спосіб життя через | |
| |похилий вік, фізичні та розумові | |
| |вади, психічні захворювання або | |
| |інші хвороби | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3103 |Навчання та трудове влаштування | 1010 |
| |інвалідів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3104 |Забезпечення соціальними послугами | 1020 |
| |за місцем проживання громадян, які | |
| |не здатні до самообслуговування у | |
| |зв'язку з похилим віком, хворобою, | |
| |інвалідністю | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3105 |Надання реабілітаційних послуг | 1010 |
| |інвалідам та дітям-інвалідам | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3110 |Заклади і заходи з питань дітей та | |
| |їх соціального захисту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3111 |Утримання закладів, що надають | 1040 |
| |соціальні послуги дітям, які | |
| |опинились у складних життєвих | |
| |обставинах | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3112 |Заходи державної політики з питань | 1040 |
| |дітей та їх соціального захисту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3120 |Забезпечення соціальними послугами | 1020 |
| |довготривалого догляду із наданням | |
| |місця для проживання, всебічної | |
| |підтримки, захисту та безпеки | |
| |особам, які не можуть вести | |
| |самостійний спосіб життя через | |
| |похилий вік, фізичні та розумові | |
| |вади, психічні захворювання або | |
| |інші хвороби | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3130 |Здійснення соціальної роботи з | |
| |вразливими категоріями населення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3131 |Центри соціальних служб для сім'ї, | 1040 |
| |дітей та молоді | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3132 |Програми і заходи центрів | 1040 |
| |соціальних служб для сім'ї, дітей | |
| |та молоді | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3133 |Заходи державної політики із | 1040 |
| |забезпечення рівних прав та | |
| |можливостей жінок та чоловіків | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3134 |Заходи державної політики з питань | 1040 |
| |сім'ї | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3140 |Заходи державної політики з питань | 1040 |
| |молоді | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3150 |Функціонування клубів підлітків за | 1040 |
| |місцем проживання | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3160 |Оздоровлення та відпочинок дітей | 1040 |
| |(крім заходів з оздоровлення дітей,| |
| |що здійснюються за рахунок коштів | |
| |на оздоровлення громадян, які | |
| |постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3170 |Розселення та облаштування | 1070 |
| |депортованих кримських татар та | |
| |осіб інших національностей, | |
| |депортованих з України | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3180 |Надання соціальних гарантій | |
| |інвалідам, фізичним особам, які | |
| |надають соціальні послуги | |
| |громадянам похилого віку, | |
| |інвалідам, дітям-інвалідам, | |
| |хворим, які не здатні до | |
| |самообслуговування і потребують | |
| |сторонньої допомоги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3181 |Забезпечення соціальними послугами | 1010 |
| |громадян похилого віку, інвалідів, | |
| |дітей-інвалідів, хворих, які | |
| |не здатні до самообслуговування і | |
| |потребують сторонньої допомоги, | |
| |фізичними особами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3182 |Компенсаційні виплати інвалідам на | 1010 |
| |бензин, ремонт, технічне | |
| |обслуговування автомобілів, | |
| |мотоколясок і на транспортне | |
| |обслуговування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3183 |Встановлення телефонів інвалідам | 1010 |
| |I і II груп | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3190 |Надання пільг населенню (крім | 1060 |
| |ветеранів війни і праці, військової| |
| |служби, органів внутрішніх справ та| |
| |громадян, які постраждали наслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи), на | |
| |оплату житлово-комунальних послуг і| |
| |природного газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3200 |Соціальний захист ветеранів війни | |
| |та праці | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3201 |Інші видатки на соціальний захист | 1030 |
| |ветеранів війни та праці | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3202 |Надання фінансової підтримки | 1030 |
| |громадським організаціям інвалідів | |
| |і ветеранів, діяльність яких має | |
| |соціальну спрямованість | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3210 |Технічне та бухгалтерське | |
| |обслуговування закладів та установ | |
| |соціального захисту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3211 |Здійснення технічного нагляду за | 1090 |
| |будівництвом та капітальним | |
| |ремонтом приміщень | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3212 |Централізований бухгалтерський та | 1090 |
| |фінансовий облік у сфері | |
| |соціального захисту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3220 |Забезпечення обробки інформації з | 1090 |
| |нарахування та виплати допомог і | |
| |компенсацій | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3230 |Компенсація втрати частини доходів | 1070 |
| |у зв'язку з відміною податку з | |
| |власників транспортних засобів та | |
| |інших самохідних машин і механізмів| |
| |та відповідним збільшенням ставок | |
| |акцизного податку з пального | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3300(**) |Інші установи та заклади | 1090 |
|(3301 - 3309)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3400(**) |Інші видатки на соціальний захист | 1090 |
|(3401 - 3409)|населення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 3500(**) |Інші видатки | 1040 |
|(3501 - 3509)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4000 | Культура і мистецтво | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4010 |Творчі спілки | 0829 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4020 |Театри | 0821 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4030 |Філармонії, музичні колективи і | 0822 |
| |ансамблі та інші мистецькі заклади | |
| |та заходи | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4040 |Видатки на заходи, передбачені | 0829 |
| |державними і місцевими програмами | |
| |розвитку культури і мистецтва | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4050 |Фінансова підтримка гастрольної | 0829 |
| |діяльності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4060 |Бібліотеки | 0824 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4070 |Музеї і виставки | 0824 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4080 |Заповідники | 0827 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4090 |Палаци і будинки культури, клуби та| 0828 |
| |інші заклади клубного типу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4100 |Школи естетичного виховання дітей | 0960 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4110 |Кінематографія | 0823 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4120 |Зоопарки | 0829 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 4800(**) |Інші культурно-освітні заклади та | 0829 |
|(4801 - 4809)|заходи | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5000 | Фізична культура і спорт | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5010 |Проведення спортивної роботи в | |
| |регіоні | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5011 |Проведення навчально-тренувальних | 0810 |
| |зборів і змагань з олімпійських | |
| |видів спорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5012 |Проведення навчально-тренувальних | 0810 |
| |зборів і змагань з неолімпійських | |
| |видів спорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5020 |Діяльність закладів фізичної | |
| |культури і спорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5021 |Забезпечення підготовки спортсменів| 0810 |
| |вищих категорій школами вищої | |
| |спортивної майстерності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|

|  5022   |Утримання та навчально-тренувальна |   0810   |
| |робота комунальних дитячо-юнацьких | |
| |спортивних шкіл | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5023 |Фінансова підтримка дитячо-юнацьких| 0810 |
| |спортивних шкіл фізкультурно- | |
| |спортивних товариств | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5024 |Фінансова підтримка комунальних | 0810 |
| |спортивних споруд | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5025 |Фінансова підтримка спортивних | 0810 |
| |споруд, які належать громадським | |
| |організаціям фізкультурно- | |
| |спортивної спрямованості | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5030 |Фінансова підтримка фізкультурно- | |
| |спортивного руху | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5031 |Фінансова підтримка регіональних | 0810 |
| |осередків всеукраїнських | |
| |фізкультурно-спортивних товариств | |
| |для проведення навчально- | |
| |тренувальної та спортивної роботи | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5032 |Фінансова підтримка регіональних | 0810 |
| |осередків всеукраїнських | |
| |фізкультурно-спортивних товариств у| |
| |здійсненні фізкультурно-масових | |
| |заходів серед населення регіону | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5033 |Фінансова підтримка на утримання | 0810 |
| |регіональних рад фізкультурно- | |
| |спортивного товариства "Колос" | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5040 |Здійснення фізкультурно-спортивної | |
| |та реабілітаційної роботи серед | |
| |інвалідів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5041 |Утримання центрів з інвалідного | 0810 |
| |спорту і реабілітаційних шкіл | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5042 |Проведення навчально-тренувальних | 0810 |
| |зборів і змагань та заходів з | |
| |інвалідного спорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5050 |Централізований бухгалтерський та | 0810 |
| |фінансовий облік у сфері фізичної | |
| |культури і спорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5060 |Утримання центрів "Спорт для всіх" | 0810 |
| |та проведення заходів з фізичної | |
| |культури | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5070 |Підготовка спортивних об'єктів, на | 0810 |
| |яких проводитиметься чемпіонат | |
| |світу з легкої атлетики у 2013 році| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 5100(**) |Інші видатки | 0810 |
|(5101 - 5109)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6010 |Забезпечення надійного та | 0610 |
| |безперебійного функціонування | |
| |житлово-експлуатаційного | |
| |господарства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6020 |Капітальний ремонт об'єктів | |
| |житлового господарства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6021 |Капітальний ремонт житлового фонду | 0610 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6022 |Капітальний ремонт житлового фонду | 0610 |
| |об'єднань співвласників | |
| |багатоквартирних будинків | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6030 |Фінансова підтримка об'єктів | 0610 |
| |житлово-комунального господарства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6040 |Утримання об'єктів соціальної сфери| 0640 |
| |підприємств, що передаються до | |
| |комунальної власності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6050 |Фінансова підтримка об'єктів | |
| |комунального господарства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6051 |Забезпечення функціонування | 0620 |
| |теплових мереж | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6052 |Забезпечення функціонування | 0620 |
| |водопровідно-каналізаційного | |
| |господарства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6053 |Підтримка діяльності ремонтно- | 0620 |
| |будівельних організацій житлово- | |
| |комунального господарства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6054 |Підтримка діяльності підприємств і | 0620 |
| |організацій побутового | |
| |обслуговування, що входять до | |
| |комунальної власності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6060 |Благоустрій міст, сіл, селищ | 0620 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6070 |Підтримка діяльності газових | 0432 |
| |заводів та газової мережі | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6080 |Підтримка діяльності готельного | 0470 |
| |господарства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6090 |Забезпечення проведення | 0511 |
| |берегоукріплювальних робіт | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6100 |Впровадження засобів обліку витрат | 0620 |
| |та регулювання споживання води та | |
| |теплової енергії | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6110 |Заходи, пов'язані з поліпшенням | 0620 |
| |питної води | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6120 |Забезпечення збору та вивезення | 0620 |
| |сміття і відходів, надійної та | |
| |безперебійної експлуатації | |
| |каналізаційних систем | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6130 |Забезпечення функціонування | 0620 |
| |комбінатів комунальних підприємств,| |
| |районних виробничих об'єднань та | |
| |інших підприємств, установ та | |
| |організацій житлово-комунального | |
| |господарства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6140 |Відшкодування різниці між розміром | 0640 |
| |ціни (тарифу) на житлово-комунальні| |
| |послуги, що затверджувалися або | |
| |погоджувалися рішенням місцевого | |
| |органу виконавчої влади та органу | |
| |місцевого самоврядування, та | |
| |розміром економічно обґрунтованих | |
| |витрат на їх виробництво (надання) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6150 |Погашення заборгованості з різниці | 0640 |
| |в тарифах на теплову енергію, | |
| |послуги з централізованого | |
| |водопостачання та водовідведення, | |
| |що вироблялися, транспортувалися | |
| |та постачалися населенню, яка | |
| |виникла у зв'язку з невідповідністю| |
| |фактичної вартості теплової енергії| |
| |та послуг з централізованого | |
| |водопостачання та водовідведення | |
| |тарифам, що затверджувалися та/або | |
| |погоджувалися органами державної | |
| |влади чи місцевого самоврядування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6300 | Будівництво | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6310 |Реалізація заходів щодо | 0490 |
| |інвестиційного розвитку території | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6320 |Надання допомоги у вирішенні | |
| |житлових питань | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6321 |Здешевлення вартості будівництва | 1060 |
| |житла у молодіжних житлових | |
| |комплексах | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6322 |Житлове будівництво і придбання | 1060 |
| |житла військовослужбовцям та особам| |
| |рядового і начальницького складу, | |
| |звільненим у запас або відставку | |
| |за станом здоров'я, віком, вислугою| |
| |років та у зв'язку із скороченням | |
| |штатів, які перебувають на | |
| |квартирному обліку за місцем | |
| |проживання, членам сімей з числа | |
| |цих осіб, які загинули під час | |
| |виконання ними службових | |
| |обов'язків, а також учасникам | |
| |бойових дій в Афганістані та | |
| |воєнних конфліктів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6323 |Забезпечення здешевлення вартості | 1060 |
| |будівництва об'єктів виробничого і | |
| |невиробничого призначення | |
| |селянських (фермерських) | |
| |господарств | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6324 |Будівництво та придбання житла для | 1060 |
| |окремих категорій населення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6330 |Проведення невідкладних | 0921 |
| |відновлювальних робіт, будівництво | |
| |та реконструкція загальноосвітніх | |
| |навчальних закладів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6340 |Проведення невідкладних | 0922 |
| |відновлювальних робіт, будівництво | |
| |та реконструкція спеціалізованих | |
| |навчальних закладів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6350 |Проведення невідкладних | 0960 |
| |відновлювальних робіт, будівництво | |
| |та реконструкція позашкільних | |
| |навчальних закладів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6360 |Проведення невідкладних | 0731 |
| |відновлювальних робіт, будівництво | |
| |та реконструкція лікарень | |
| |загального профілю | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6370 |Завершення проектів газифікації | 0432 |
| |сільських населених пунктів з | |
| |високим ступенем готовності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6380 |Будівництво та реконструкція | 0732 |
| |спеціалізованих лікарень та інших | |
| |спеціалізованих закладів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6390 |Будівництво та розвиток мережі | 0453 |
| |метрополітенів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6400 |Попередження аварій та запобігання | 0620 |
| |техногенним катастрофам у житлово- | |
| |комунальному господарстві та на | |
| |інших аварійних об'єктах | |
| |комунальної власності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6410 |Реалізація інвестиційних проектів | 0470 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6420 |Збереження пам'яток історії та | |
| |культури | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6421 |Збереження, розвиток, реконструкція| 0829 |
| |та реставрація пам'яток історії та | |
| |культури | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6422 |Операційні видатки - паспортизація,| 0829 |
| |інвентаризація пам'яток | |
| |архітектури, премії в галузі | |
| |архітектури | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6430 |Розробка схем та проектних рішень | 0443 |
| |масового застосування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6600 | Транспорт, дорожнє господарство, | |
| | зв'язок, телекомунікації та | |
| | інформатика | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6610 |Регулювання цін на послуги | 0451 |
| |місцевого автотранспорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6620 |Севастопольський морський | 0452 |
| |торговельний порт | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6630 |Регулювання цін на послуги | |
| |метрополітену та міського | |
| |електротранспорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6631 |Регулювання цін на послуги | 0453 |
| |метрополітену | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6632 |Регулювання цін на послуги міського| 0453 |
| |електротранспорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6640 |Інші заходи у сфері | 0455 |
| |електротранспорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6650 |Утримання та розвиток | 0456 |
| |інфраструктури доріг | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6660 |Зв'язок, телекомунікації та | |
| |інформатика | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6661 |Програми у сфері зв'язку | 0460 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6662 |Національна програма інформатизації| 0460 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6700(**) |Діяльність і послуги, не віднесені | 0460 |
|(6701 - 6709)|до інших категорій | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 6800(**) |Інші заходи у сфері автомобільного | 0451 |
|(6801 - 6809)|транспорту | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7000 | Правоохоронна діяльність та | |
| | забезпечення безпеки держави | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7010 |Місцева пожежна охорона | 0320 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7020 |Спеціальні монтажно-експлуатаційні | 0456 |
| |підрозділи | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7030 |Спеціальні приймальники- | 0310 |
| |розподільники | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7040 |Підрозділи дорожньо-патрульної | 0310 |
| |служби та дорожнього нагляду | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7050 |Приймальники-розподільники для | 0310 |
| |неповнолітніх | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7060 |Адресно-довідкове бюро | 0310 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7100(**) |Інші правоохоронні заходи і заклади| 0380 |
|(7101 - 7109)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7200 | Засоби масової інформації | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7210 |Підтримка засобів масової | |
| |інформації | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7211 |Сприяння діяльності телебачення і | 0830 |
| |радіомовлення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7212 |Підтримка періодичних видань (газет| 0830 |
| |та журналів) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7213 |Підтримка книговидання | 0830 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7214 |Підтримка електронних та інших | 0830 |
| |засобів масової інформації, | |
| |реалізація заходів у галузі | |
| |"Засоби масової інформації" та | |
| |моніторинг інформаційного | |
| |середовища | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7300 | Сільське і лісове господарство, | |
| | рибне господарство та мисливство | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7310 |Проведення заходів із землеустрою | 0421 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7320 |Програми у галузі лісового | 0422 |
| |господарства і мисливства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7330 |Програми в галузі сільського | 0421 |
| |господарства, лісового | |
| |господарства, рибальства та | |
| |мисливства | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7400 | Інші послуги, пов'язані з | |
| | економічною діяльністю | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7410 |Заходи з енергозбереження | 0470 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7420 |Програма стабілізації та соціально-| 0490 |
| |економічного розвитку територій | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7430 |Платежі за кредитними угодами, | 0170 |
| |укладеними під гарантії Уряду | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7440 |Сприяння розвитку малого та | 0411 |
| |середнього підприємництва | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7450 |Видатки на погашення | 0411 |
| |реструктуризованої заборгованості | |
| |перед комерційними банками та на | |
| |поповнення їх капіталу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7460 |Внески до статутного капіталу | 0490 |
| |суб'єктів господарювання | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7470 |Виконання Автономною Республікою | 0490 |
| |Крим чи територіальною громадою | |
| |міста гарантійних зобов'язань за | |
| |позичальників, що отримали кредити | |
| |під місцеві гарантії | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7480 |Повернення коштів, наданих із | 0490 |
| |бюджету Автономної Республіки Крим | |
| |чи місцевого самоврядування для | |
| |виконання Автономною Республікою | |
| |Крим чи територіальною громадою | |
| |міста гарантійних зобов'язань за | |
| |позичальників, що отримали кредити | |
| |під місцеві гарантії | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7500(**) |Інші заходи, пов'язані з | 0411 |
|(7501 - 7509)|економічною діяльністю | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7600 | Охорона навколишнього природного | |
| | середовища та ядерна безпека | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7610 |Охорона та раціональне використання| |
| |природних ресурсів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7611 |Охорона і раціональне використання | 0511 |
| |водних ресурсів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7612 |Охорона і раціональне використання | 0511 |
| |земель | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7613 |Охорона і раціональне використання | 0511 |
| |мінеральних ресурсів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7620 |Створення захисних лісових | 0511 |
| |насаджень та полезахисних лісових | |
| |смуг | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7630 |Збереження природно-заповідного | 0520 |
| |фонду | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7700(**) |Інші природоохоронні заходи | 0540 |
|(7701 - 7709)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7800 | Запобігання та ліквідація | |
| |надзвичайних ситуацій та наслідків | |
| | стихійного лиха | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7810 |Видатки на запобігання та | 0320 |
| |ліквідацію надзвичайних ситуацій та| |
| |наслідків стихійного лиха | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7820 |Заходи у сфері захисту населення і | 0220 |
| |територій від надзвичайних ситуацій| |
| |техногенного та природного | |
| |характеру | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7830 |Заходи та роботи з мобілізаційної | 0380 |
| |підготовки місцевого значення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7840 |Організація рятування на водах | 0320 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 7850 |Видатки на ліквідацію наслідків | 0320 |
| |стихійного лиха, що сталося | |
| |23 - 27 липня 2008 року | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8000 | Видатки, не віднесені до основних | |
| | груп | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8010 |Резервний фонд | 0133 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8020 |Проведення виборів та референдумів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8021 |Проведення виборів народних | 0160 |
| |депутатів Верховної Ради Автономної| |
| |Республіки Крим, місцевих рад та | |
| |сільських, селищних, міських голів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8022 |Проведення референдумів | 0160 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8030 |Утримання апарату Виборчої комісії | 0160 |
| |Автономної Республіки Крим | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8040 |Видатки на покриття | 1070 |
| |заборгованостей, що виникли у | |
| |попередні роки із заробітної плати | |
| |працівників бюджетних установ, | |
| |грошового забезпечення, стипендій | |
| |та інших соціальних виплат | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8050 |Видатки на покриття інших | 0133 |
| |заборгованостей, що виникли у | |
| |попередні роки | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8060 |Видатки на будівництво та | 0850 |
| |реконструкцію релігійних споруд | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8070 |Підготовка земельних ділянок | 0490 |
| |несільськогосподарського | |
| |призначення або прав на них | |
| |комунальної власності для продажу | |
| |на земельних торгах та проведення | |
| |таких торгів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8080 |Реалізація проектів розвитку за | |
| |рахунок коштів, залучених державою | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8081 |Впровадження проектів розвитку за | 0490 |
| |рахунок коштів, залучених державою | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|

|  8082   |Повернення позик, наданих для   |   0490   |
| |впровадження проектів розвитку за | |
| |рахунок коштів, залучених державою | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8090 |Надання та повернення бюджетних | |
| |позичок суб'єктам підприємницької | |
| |діяльності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8091 |Надання бюджетних позичок суб'єктам| 0490 |
| |підприємницької діяльності | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8092 |Повернення бюджетних позичок | 0490 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8100 |Надання та повернення пільгового | |
| |довгострокового кредиту на | |
| |будівництво (реконструкцію) та | |
| |придбання житла | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8101 |Часткова компенсація відсоткової | 1060 |
| |ставки кредитів комерційних банків | |
| |молодим сім'ям та одиноким молодим | |
| |громадянам на будівництво | |
| |(реконструкцію) та придбання житла | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8102 |Погашення відсотків за користування| 1060 |
| |довгостроковими пільговими | |
| |кредитами на будівництво | |
| |(реконструкцію) та придбання житла | |
| |для молодих сімей та інших | |
| |соціально незахищених категорій | |
| |громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8103 |Надання пільгового довгострокового | 1060 |
| |кредиту громадянам на будівництво | |
| |(реконструкцію) та придбання житла | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8104 |Повернення коштів, наданих для | 1060 |
| |кредитування громадян на | |
| |будівництво (реконструкцію) та | |
| |придбання житла | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8105 |Надання пільгового кредиту членам | 1060 |
| |житлово-будівельних кооперативів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8106 |Надання державного пільгового | 1060 |
| |кредиту індивідуальним сільським | |
| |забудовникам | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8107 |Повернення коштів, наданих для | 1060 |
| |кредитування індивідуальних | |
| |сільських забудовників | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8108 |Витрати, пов'язані з наданням та | 1060 |
| |обслуговуванням пільгових | |
| |довгострокових кредитів, наданих | |
| |громадянам на будівництво | |
| |(реконструкцію) та придбання житла | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8109 |Витрати, пов'язані з наданням та | 1060 |
| |обслуговуванням державних пільгових| |
| |кредитів, наданих індивідуальним | |
| |сільським забудовникам | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8110 |Фінансування ремонту приміщень | 1090 |
| |управлінь праці та соціального | |
| |захисту виконавчих органів міських | |
| |(міст республіканського в | |
| |Автономній Республіці Крим і | |
| |обласного значення), районних у | |
| |містах Києві і Севастополі та | |
| |районних у містах рад для | |
| |здійснення заходів з виконання | |
| |спільного із Світовим банком | |
| |проекту "Вдосконалення системи | |
| |соціальної допомоги" | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8120 |Кошти, що передаються до державного| 0180 |
| |бюджету з бюджету Автономної | |
| |Республіки Крим, обласних і | |
| |районних бюджетів, міських | |
| |(міст Києва та Севастополя, міст | |
| |республіканського Автономної | |
| |Республіки Крим та обласного | |
| |значення) бюджетів, інших бюджетів | |
| |місцевого самоврядування, для яких | |
| |у державному бюджеті визначаються | |
| |міжбюджетні трансферти | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8130 |Кошти, що передаються до районних | 0180 |
| |та міських (міст Києва і | |
| |Севастополя, міст республіканського| |
| |і обласного значення) бюджетів з | |
| |міських (міст районного значення), | |
| |селищних, сільських та районних у | |
| |містах бюджетів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8140 |Кошти, що передаються за взаємними | 0180 |
| |розрахунками із додаткової дотації | |
| |до державного бюджету | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8150 |Кошти, що передаються за взаємними | 0180 |
| |розрахунками із додаткової дотації | |
| |з районних та міських (міст Києва і| |
| |Севастополя, міст республіканського| |
| |та обласного значення) до міських | |
| |(міст районного значення), селищних| |
| |та сільських бюджетів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8160 |Кошти, що передаються за взаємними | 0180 |
| |розрахунками із додаткової дотації | |
| |з міських (міст районного | |
| |значення), селищних та сільських | |
| |бюджетів до районних та міських | |
| |(міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського та обласного | |
| |значення) бюджетів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8170 |Кошти, що передаються за взаємними | 0180 |
| |розрахунками до державного бюджету | |
| |з місцевих бюджетів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8180 |Кошти, що передаються за взаємними | 0180 |
| |розрахунками до місцевих бюджетів з| |
| |державного бюджету | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8190 |Кошти, що передаються за взаємними | 0180 |
| |розрахунками між місцевими | |
| |бюджетами | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8200 |Додаткова дотація з державного | 0180 |
| |бюджету місцевим бюджетам на | |
| |компенсацію втрат доходів місцевих | |
| |бюджетів внаслідок наданих державою| |
| |податкових пільг зі сплати | |
| |земельного податку суб'єктам | |
| |космічної діяльності та суб'єктам | |
| |літакобудування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8210 |Дотації вирівнювання, що | 0180 |
| |передаються з районних та міських | |
| |(міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського і обласного | |
| |значення) бюджетів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8220 |Додаткова дотація з державного | 0180 |
| |бюджету на вирівнювання фінансової | |
| |забезпеченості місцевих бюджетів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8230 |Додаткова дотація з державного | 0180 |
| |бюджету місцевим бюджетам на оплату| |
| |праці працівників бюджетних установ| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8240 |Додаткова дотація з державного | 0180 |
| |бюджету місцевим бюджетам на | |
| |здійснення повноважень, | |
| |встановлених Законом України "Про | |
| |затвердження Конституції Автономної| |
| |Республіки Крим" ( 350-14 ) | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8250 |Додаткова дотація з державного | 0180 |
| |бюджету місцевим бюджетам на | |
| |стимулювання місцевих органів влади| |
| |за перевиконання річних | |
| |розрахункових обсягів податку на | |
| |прибуток підприємств та акцизного | |
| |податку | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8260 |Додаткова дотація з державного | 0180 |
| |бюджету місцевим бюджетам на | |
| |покращення надання соціальних | |
| |послуг найуразливішим верствам | |
| |населення | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8270 |Додаткова дотація з державного | 0180 |
| |бюджету місцевим бюджетам на | |
| |підвищення рівня матеріального | |
| |забезпечення інвалідів I чи | |
| |II групи внаслідок | |
| |психічного розладу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8280 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на фінансування | |
| |комплексних пілотних проектів з | |
| |реформування системи надання | |
| |адміністративних послуг | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8290 |Субвенція на утримання об'єктів | 0180 |
| |спільного користування чи | |
| |ліквідацію негативних наслідків | |
| |діяльності об'єктів спільного | |
| |користування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8300 |Субвенція іншим бюджетам на | 0180 |
| |виконання інвестиційних проектів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8310 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на виплату | |
| |допомоги сім'ям з дітьми, | |
| |малозабезпеченим сім'ям, інвалідам | |
| |з дитинства, дітям-інвалідам та | |
| |тимчасової державної допомоги дітям| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8320 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на надання пільг | |
| |та житлових субсидій населенню на | |
| |оплату електроенергії, природного | |
| |газу, послуг тепло-, водопостачання| |
| |і водовідведення, квартирної плати | |
| |(утримання будинків і споруд та | |
| |прибудинкових територій), вивезення| |
| |побутового сміття та рідких | |
| |нечистот | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8330 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на надання пільг | |
| |з послуг зв'язку, інших | |
| |передбачених законодавством пільг | |
| |(крім пільг на одержання ліків, | |
| |зубопротезування, оплату | |
| |електроенергії, природного і | |
| |скрапленого газу на побутові | |
| |потреби, твердого та рідкого | |
| |пічного побутового палива, послуг | |
| |тепло-, водопостачання і | |
| |водовідведення, квартирної плати | |
| |(утримання будинків і споруд та | |
| |прибудинкових територій), вивезення| |
| |побутового сміття та рідких | |
| |нечистот), на компенсацію втрати | |
| |частини доходів у зв'язку з | |
| |відміною податку з власників | |
| |транспортних засобів та інших | |
| |самохідних машин і механізмів та | |
| |відповідним збільшенням ставок | |
| |акцизного податку з пального і на | |
| |компенсацію за пільговий проїзд | |
| |окремих категорій громадян | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8340 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на надання пільг | |
| |та житлових субсидій населенню на | |
| |придбання твердого та рідкого | |
| |пічного побутового палива і | |
| |скрапленого газу | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8350 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на погашення | |
| |кредиторської заборгованості за | |
| |медичне обладнання, придбане в | |
| |2011 році за рахунок субвенції з | |
| |державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на придбання витратних | |
| |матеріалів та медичного обладнання | |
| |для закладів охорони здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8360 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на фінансування | |
| |ремонту приміщень управлінь праці | |
| |та соціального захисту виконавчих | |
| |органів міських (міст | |
| |республіканського в Автономній | |
| |Республіці Крим і обласного | |
| |значення), районних у містах Києві | |
| |і Севастополі та районних у містах | |
| |рад для здійснення заходів з | |
| |виконання спільного із Світовим | |
| |банком проекту "Вдосконалення | |
| |системи соціальної допомоги" | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8370 |Субвенція з місцевого бюджету | 0180 |
| |державному бюджету на виконання | |
| |програм соціально-економічного та | |
| |культурного розвитку регіонів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8390 |Субвенція на проведення видатків | 0180 |
| |місцевих бюджетів, що враховуються | |
| |при визначенні обсягу міжбюджетних | |
| |трансфертів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8400 |Субвенція на проведення видатків | 0180 |
| |місцевих бюджетів, що не | |
| |враховуються при визначенні обсягу | |
| |міжбюджетних трансфертів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8410 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на будівництво, | |
| |реконструкцію, ремонт та утримання | |
| |вулиць і доріг комунальної | |
| |власності у населених пунктах | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8420 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на придбання | |
| |витратних матеріалів для закладів | |
| |охорони здоров'я та лікарських | |
| |засобів для інгаляційної анестезії | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8430 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на фінансування | |
| |заходів соціально-економічної | |
| |компенсації ризику населення, яке | |
| |проживає на території зони | |
| |спостереження | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8440 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на придбання | |
| |медикаментів та виробів медичного | |
| |призначення для забезпечення | |
| |швидкої медичної допомоги | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8450 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на здійснення | |
| |заходів щодо соціально-економічного| |
| |розвитку окремих територій | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8460 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на підтримку | |
| |реформування системи охорони | |
| |здоров'я (придбання медичного | |
| |автотранспорту, автотранспорту, | |
| |техніки, інвентарю та медичного | |
| |обладнання для центрів первинної | |
| |медичної (медико-санітарної) | |
| |допомоги) у Вінницькій, | |
| |Дніпропетровській, Донецькій | |
| |областях та м. Києві | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8470 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на придбання | |
| |медичного обладнання | |
| |(мамографічного, рентгенологічного | |
| |та апаратів ультразвукової | |
| |діагностики) вітчизняного | |
| |виробництва | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8480 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на придбання | |
| |медичного автотранспорту та | |
| |обладнання для закладів охорони | |
| |здоров'я | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8490 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на виплату | |
| |державної соціальної допомоги на | |
| |дітей-сиріт та дітей, позбавлених | |
| |батьківського піклування, грошового| |
| |забезпечення батькам-вихователям і | |
| |прийомним батькам за надання | |
| |соціальних послуг у дитячих | |
| |будинках сімейного типу та | |
| |прийомних сім'ях за принципом | |
| |"гроші ходять за дитиною" | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8500 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на фінансування | |
| |програм - переможців | |
| |Всеукраїнського конкурсу проектів | |
| |та програм розвитку місцевого | |
| |самоврядування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8510 |Субвенція з державного бюджету | 1080 |
| |місцевим бюджетам на погашення | |
| |заборгованості з різниці в тарифах | |
| |на теплову енергію, послуги з | |
| |централізованого водопостачання та | |
| |водовідведення, що вироблялися, | |
| |транспортувалися та постачалися | |
| |населенню, яка виникла у зв'язку з | |
| |невідповідністю фактичної вартості | |
| |теплової енергії та послуг з | |
| |централізованого водопостачання та | |
| |водовідведення тарифам, що | |
| |затверджувалися та/або | |
| |погоджувалися органами державної | |
| |влади чи місцевого самоврядування | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8520 |Субвенція з державного бюджету | 0180 |
| |місцевим бюджетам на проведення | |
| |виборів депутатів Верховної Ради | |
| |Автономної Республіки Крим, | |
| |місцевих рад та сільських, | |
| |селищних, міських голів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8600(**) |Інші видатки | 0133 |
|(8601 - 8609)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8700(**) |Інші додаткові дотації | 0180 |
|(8701 - 8709 | | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 8800(**) |Інші субвенції | 0180 |
|(8801 - 8809 | | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9010 |Обслуговування боргу | 0170 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9100 |Цільові фонди | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9110 |Охорона та раціональне використання| 0511 |
| |природних ресурсів | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9120 |Утилізація відходів | 0512 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9130 |Ліквідація іншого забруднення | 0513 |
| |навколишнього природного середовища| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9140 |Інша діяльність у сфері охорони | 0540 |
| |навколишнього природного середовища| |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9150 |Збереження природно-заповідного | 0520 |
| |фонду | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9160 |Заходи по заповненню водосховищ | 0540 |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9170(**) |Інші фонди | 1090 |
|(9171 - 9179)| | |
|-------------+-----------------------------------+--------------|
| 9230(**) |Цільові фонди, утворені Верховною | 0133 |
|(9231 - 9239)|Радою Автономної Республіки Крим, | |
| |органами місцевого самоврядування | |
| |і місцевими органами виконавчої | |
| |влади | |
------------------------------------------------------------------

_______________
(*) Код функціональної класифікації видатків та кредитування
бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
14.01.2011 N 11 "Про бюджетну класифікацію".
(**) Код бюджетної програми є узагальнюючим. По даному коду
можуть бути сформовані конкретні підпрограми, які будуть
враховувати особливості кожного окремого бюджету. Таким
підпрограмам присвоюються коди відповідного діапазону, визначеного
в дужках.

Директор Департаменту місцевих бюджетів, взаємодії з ЦОВВ та регіонами Є.Кузькін