ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до Податкового кодексу України
щодо вдосконалення оподаткування
пільгової категорії осіб, які отримують
побутове паливо відповідно до
Гірничого закону України

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший підпункту "ґ" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138, абзаци перший та шостий підпункту 165.1.20 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) після слів "вугілля та вугільних" доповнити словами "або торф’яних".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 3 вересня 2013 року
N 427-VII