Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 квітня 1997 р. N 321
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 529 від 04 липня 2018
р.)

Питання створення, реорганізації та ліквідації
державних наукових установ

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 538 від 07.08.20
13 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що:

рішення про створення та реорганізацію державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету (далі - державні наукові установи), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв (далі - академії наук), до сфери управління яких належать ці установи, та письмового висновку Міністерства освіти і науки; ( Абзац другий постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538 від 07.08.2013 )

Міністерство освіти і науки у місячний термін за участю координаційної ради з відповідного пріоритетного напряму розвитку науки і техніки розглядає проект рішення про створення або реорганізацію державних наукових установ з відповідним обгрунтуванням і подає заінтересованому центральному органові виконавчої влади, академії наук мотивований письмовий висновок; ( Абзац третій постановляючої частини із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 538 від 07.08.2013 )

рішення про ліквідацію державних наукових установ, створених до набрання чинності цією постановою, приймається центральним органом виконавчої влади або академією наук, до сфери управління яких належать ці установи, а про ліквідацію державних наукових установ, створених відповідно до цієї постанови, - Кабінетом Міністрів України;

створення, реорганізація та ліквідація державних наукових установ провадиться в межах виділених центральним органам виконавчої влади і академіям наук бюджетних асигнувань.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО