КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 серпня 2013 р. N 600
Київ

Деякі питання ведення обліку доходів, які надходять
як плата за надання адміністративних послуг

Відповідно до частини сьомої статті 45 Бюджетного кодексу України та пункту 1 статті 1 Указу Президента України від 12 червня 2013 р. N 327 "Про невідкладні заходи щодо прискорення здійснення економічних реформ" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) облік доходів, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, ведеться органами Державної казначейської служби у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів згідно з кодами відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету і територій;

2) бюджетні рахунки для ведення обліку зазначених доходів відкриваються в органах Державної казначейської служби за відомчою ознакою на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів протягом місяця з дня набрання чинності цією постановою.

Органи Державної казначейської служби надають виписки з таких рахунків у встановленому законодавством порядку;

3) відображення бюджетними установами операцій з надання адміністративних послуг у бухгалтерському обліку та розкриття відповідної інформації у розрізі видів адміністративних послуг здійснюється в порядку, визначеному Міністерством фінансів.

2. Державній казначейській службі щокварталу та щороку подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі у строки, передбачені для подання звітності про виконання бюджету, інформацію про доходи, які надходять як плата за надання адміністративних послуг, у розрізі видів адміністративних послуг і кодів відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

3. Міністерству фінансів, головним розпорядникам бюджетних коштів привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ