ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 4 Закону України
"Про оренду державного та комунального майна"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до частини другої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 49, ст. 301; 2004 р., N 50, ст. 539; 2006 р., N 8, ст. 89; 2009 р., N 8, ст. 105; 2011 р., N 4, ст. 22, N 44, ст. 458; 2013 р., N 7, ст. 65; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року N 5404-VI) такі зміни:

абзац п’ятий після слів "які знаходяться на території історико-культурних заповідників" доповнити словами "та гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми";

абзац дев’ятнадцятий після слів "гідротехнічні захисні споруди" доповнити словами "(крім гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми)".

2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 липня 2013 року
N 411-VII