Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.05.2013 N 4
35

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров’я України
N 157 від 26.01.20
18)

Медична карта дитини

З Медичною картою дитини можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми".

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
29.05.2013 N 435

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 червня 2013 р. за N 997/23529

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 026/о "Медична карта дитини
(для дошкільного та загальноосвітнього
навчальних закладів)"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 026/о "Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)" (далі - форма N 026/о).

2. Форма N 026/о заповнюється на кожну дитину, яка перебуває у навчально-виховному закладі, і характеризує стан здоров'я та лікувально-профілактичні заходи, які проводились у період перебування дитини у дошкільному навчальному закладі, загальноосвітньому навчальному закладі.

3. Для дітей, які поступили в дошкільні навчальні заклади та дитячі будинки, школи-інтернати, форма N 026/о заповнюється на підставі виписки із форми N 112/о "Історія розвитку дитини" (далі - форма N 112/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302, лікарями-педіатрами дитячих поліклінік, лікарями загальної практики-сімейними лікарями; для учнів загальноосвітніх навчальних закладів - на підставі форми N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року N 682, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за N 794/18089.

4. У пункті 1 форми N 026/о щороку записується клас (група), у якому перебуває дитина, праворуч на титульній сторінці форми зазначаються випадки алергічних реакцій у дитини (на медикаменти, продукти харчування, вакцини, алергічні захворювання тощо).

5. Паспортна частина форми N 026/о (пункти 2-5) включає: прізвище, ім'я, по батькові дитини, дату народження, стать, місце проживання і анамнестичні дані на дітей, які поступили в перший клас загальноосвітнього навчального закладу, заповнюється на підставі записів із форми N 112/о лікарями-педіатрами дитячих поліклінік, лікарями загальної практики-сімейними лікарями при проведенні поглибленого огляду цих дітей.

6. Усі інші записи у формі N 026/о роблять медичні працівники навчально-виховних закладів при проведенні поточних, періодичних оглядів та протиепідеміологічних заходів.

7. У розділі І "Позашкільні заняття" форми N 026/о зазначаються заняття дитини спортом, музикою, іноземною мовою тощо.

8. У розділі ІІ "Перенесені хвороби" проставляються дати захворювань на перераховані хвороби (кір, кашлюк, скарлатина, вітряна віспа, дифтерія, вірусний гепатит, епідемічний паротит, краснуха, черевний тиф, туберкульоз тощо).

9. У розділі ІІІ "Відомості про госпіталізацію, санаторно-курортне лікування" проставляються діагноз та дата госпіталізації (число, місяць, рік).

10. У розділі ІV "Пропуски через хворобу" відмічаються пропуски протягом усього періоду перебування дитини в дошкільному навчальному закладі, загальноосвітньому навчальному закладі, дані заповнюються на підставі форми первинної облікової документації N 095/о "Довідка N ___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І-ІV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

11. Інформація про дітей, які перебувають під диспансерним наглядом, у формі N 026/о вноситься у розділ V "Відомості про диспансерне спостереження", який включає контроль за своєчасним відвідуванням спеціаліста і дані флюорографічних та лабораторних досліджень, зазначаються дата, дані огляду та необхідні рекомендації.

12. У розділі VІ "Дегельмінтизація" зазначаються дата та результат лікування гельмінтозів у дітей.

13. У розділі VІІ "Санація порожнини рота" вказуються дані щодо оглядів лікаря-стоматолога, дати їх проведення та результати санації.

14. У розділі VІІІ "Дані поглибленого медичного огляду" відмічаються дані щодо оглядів спеціалістів, дається оцінка фізичного розвитку дитини, записується висновок про стан здоров'я, рекомендації спеціалістів.

15. У розділі IX "Профілактичні щеплення" зазначаються результати проведених обов'язкових щеплень (вакцинація, ревакцинація) проти: поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, туберкульозу, краснухи, вірусного гепатиту В, кору, паротиту, гемофільної інфекції, а також інших щеплень із зазначенням дати, дози, серії препаратів.

16. У розділі X "Професійна консультація із вказівкою медичних протипоказань до професії" вказуються медичні протипоказання до тієї чи іншої професії.

17. У розділ XІ "Рекомендації до занять спортом" записуються поради лікаря щодо занять спортом згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії.

18. У розділі XІІ "Дані поточного медичного огляду" зазначаються дати проведення медичних оглядів, діагнози, призначення.

19. При переведенні дитини з дошкільного навчального закладу у загальноосвітній навчальний заклад, із одного загальноосвітнього закладу в інший форма N 026/о передається разом із особистою справою дитини.

20. У разі ведення форми N 026/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

21. Строк зберігання форми N 026/о - 10 років.

Директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги М. Хобзей