Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.06.2013 N 1035/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 червня 2013 р. за N 892/23424

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції України
N 1098/5 від 01.07.2015
р.)

Про затвердження форм та змісту
повідомлень щодо внесення відомостей
до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців,
які підлягають обов’язковому опублікуванню в
спеціалізованому друкованому засобі масової інформації

Відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми та зміст повідомлень щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які підлягають обов’язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації:

1.1. Повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи.

1.2. Повідомлення про зміну місцезнаходження юридичної особи.

1.3. Повідомлення про зміну найменування юридичної особи.

1.4. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ.

1.5. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи.

1.6. Повідомлення про втрату оригіналів установчих документів.

1.7. Повідомлення про персональний склад комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора.

1.8. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи.

1.9. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.

1.10. Повідомлення про зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи.

1.11. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

1.12. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди.

1.13. Повідомлення про подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

1.14. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця.

1.15. Повідомлення про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, або опікуна, або піклувальника, або управителя майна фізичної особи - підприємця, дату його призначення.

1.16. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.

1.17. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

1.18. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди.

1.19. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи.

1.20. Повідомлення про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.

2. Державній реєстраційній службі України (Ворона Д.М.) забезпечити приведення державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відповідність до форм та змісту повідомлень, затверджених цим наказом, протягом трьох місяців з моменту набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через 3 місяці з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та в.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади Мартиненко С.В.

Міністр О. Лавринович

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про проведення державної реєстрації юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію юридичної особи >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про зміну місцезнаходження юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (старе) (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Місцезнаходження юридичної особи (нове) (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зміну місцезнаходження >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про зміну найменування юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи (старе) >; < Найменування юридичної особи (нове) >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зміну найменування юридичної особи >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про прийняття засновниками (учасниками), судом
або уповноваженим органом рішення про виділ

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про прийняття рішення про виділ >; < Вид, дата та номер рішення >; < Дата призначення комісії з виділу >; < Відомості про персональний склад комісії з виділу та її голову (прізвище, ім’я та по батькові) >; < Строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи в процесі виділу з визначенням дати закінчення цього строку >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим
ними органом рішення щодо припинення юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Підстави для прийняття рішення щодо припинення юридичної особи >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про прийняття рішення про припинення юридичної особи >; < Дата призначення ліквідаційної комісії >; < Відомості про персональний склад комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора (прізвище, ім’я та по батькові) >; < Строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи з визначенням дати закінчення цього строку >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про втрату оригіналів установчих документів

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Назва установчого документа, який втрачено >; < Дата та номер державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації змін до установчих документів, які зазначені в заяві про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи заявником - засновником (учасником) юридичної особи, уповноваженим ним органом або особою >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про втрату оригіналів установчих документів >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про персональний склад комісії з
припинення юридичної особи (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) та
її голову або призначення ліквідатора

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата призначення комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) >; < Відомості про персональний склад комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора (прізвище, ім’я та по батькові) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо повідомлення про персональний склад комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про постановлення судового рішення
щодо припинення юридичної особи,
якщо таке рішення не пов'язане з
банкрутством юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Вид, дата та номер судового рішення >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про постановлення судового рішення про припинення юридичної особи >; < Дата призначення ліквідаційної комісії >; < Відомості про персональний склад ліквідаційної комісії та її голову (прізвище, ім’я та по батькові) >; < Строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи з визначенням дати закінчення цього строку >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про постановлення судового рішення щодо порушення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Вид, дата та номер судового рішення >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про постановлення судового рішення >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про зменшення статутного (складеного)
капіталу юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Розмір статутного (складеного) капіталу (старий) >; < Розмір статутного (складеного) капіталу (новий) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зменшення статутного (складеного) капіталу юридичної особи >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію припинення юридичної особи >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи за принципом мовчазної згоди

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про подання державному реєстраторові заяви про припинення
підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем за її рішенням

< Порядковий номер повідомлення >; < Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця >; < Місце проживання фізичної особи - підприємця (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності >; < Строк заявлення кредиторами вимог до фізичної особи - підприємця з визначенням дати закінчення цього строку >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про постановлення судового рішення
щодо припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення
не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця

< Порядковий номер повідомлення >; < Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця >; < Місце проживання фізичної особи - підприємця (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Вид, дата та номер судового рішення >; < Прізвище, ім’я та по батькові опікуна, або піклувальника, або управителя майна фізичної особи - підприємця, дата його призначення >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця >; < Строк заявлення кредиторами вимог до фізичної особи - підприємця з визначенням дати закінчення цього строку >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця,
або опікуна, або піклувальника,
або управителя майна фізичної особи - підприємця,
дату його призначення

< Порядковий номер повідомлення >; < Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця >; < Місце проживання фізичної особи - підприємця (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Прізвище, ім’я, по батькові спадкоємця, або опікуна, або піклувальника, або управителя майна фізичної особи - підприємця, дата його призначення >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, або опікуна, або піклувальника, або управителя майна фізичної особи - підприємця, дату його призначення >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про постановлення судового рішення щодо порушення
провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця

< Порядковий номер повідомлення >; < Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця >; < Місце проживання фізичної особи - підприємця (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Вид, дата та номер судового рішення >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про постановлення судового рішення >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про проведення державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

< Порядковий номер повідомлення >; < Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця >; < Місце проживання фізичної особи - підприємця (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про проведення державної реєстрації припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди

< Порядковий номер повідомлення >; < Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця >; < Місце проживання фізичної особи - підприємця (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про постановлення судового рішення щодо припинення
провадження у справі про банкрутство юридичної особи

< Порядковий номер повідомлення >; < Найменування юридичної особи >; < Ідентифікаційний код юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України >; < Місцезнаходження юридичної особи (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Вид, дата та номер судового рішення >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про постановлення судового рішення >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
01.06.2013 N 1035/5

Повідомлення
про постановлення судового рішення щодо припинення провадження
у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця

< Порядковий номер повідомлення >; < Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця >; < Місце проживання фізичної особи - підприємця (індекс, область, місто (селище або село), вулиця, будинок, квартира) >; < Вид, дата та номер судового рішення >; < Дата внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про постановлення судового рішення >.

В.о. директора Департаменту взаємодії з органами влади
С.В. Мартиненко