КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 квітня 2009 р. N 303
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей
і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 14 від 06.01.2010 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 14 від 06.01.20
10
N 367 від 27.05.20
13 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком 1. ( Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 14 від 06.01.2010 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 303

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від господарської діяльності з випуску
та проведення лотерей і визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, є:

дотримання під час випуску та проведення лотерей фінансових нормативів, установлених законодавством;

рівень розгалуженості мережі пунктів розповсюдження державних лотерей; ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 від 27.05.2013 )

розмір сформованого статутного капіталу оператора державних лотерей; ( Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 від 27.05.2013 )

дотримання вимог законодавства з питань господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

2. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

недотримання протягом останніх трьох років хоча б одного з фінансових нормативів, установлених законодавством;

кількість пунктів розповсюдження державних лотерей перевищує 10 тисяч; ( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 367 від 27.05.2013 )

розмір сформованого статутного капіталу не перевищує 130 млн. гривень; ( Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 367 від 27.05.2013 )

наявність фактів порушення вимог законодавства з питань господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, виявлених під час проведення попереднього контрольного заходу.

3. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:

дотримання протягом останніх п'яти років усіх фінансових нормативів, установлених законодавством;

кількість пунктів розповсюдження державних лотерей не перевищує 6 тисяч; ( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 367 від 27.05.2013 )

розмір сформованого статутного капіталу дорівнює або перевищує 160 млн. гривень; ( Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 367 від 27.05.2013 )

відсутність фактів порушення вимог законодавства з питань господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим та незначним ступенем ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки; ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 від 27.05.2013 )

з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 14 від 06.01.2010 )