КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 січня 2003 р. N 63
Київ

Про затвердження Порядку митного оформлення
військової техніки, у тому числі військових
транспортних засобів, які перетинають
митний кордон України

(Назва Постанови із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ
N 453 від 21.05.2012)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 453 від 21.05.20
12
N 297 від 22.04.20
13)

Відповідно до частини першої статті 252 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

(Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 453 від 21.05.2012)

1. Затвердити Порядок митного оформлення військової техніки, у тому числі військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України (додається).

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 453 від 21.05.2012)

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 63

Порядок
митного оформлення військової техніки, у тому числі
військових транспортних засобів, які перетинають
митний кордон України

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 453 від 21.05.2012)

1. Цей Порядок визначає особливості митного оформлення військової техніки, у тому числі бойових та військово-транспортних повітряних суден, військових кораблів, суден забезпечення Військово-Морських Сил як України, так і іноземних держав, укомплектованих повністю військовою командою, які перетинають митний кордон України без права відчуження (далі - військова техніка).

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 453 від 21.05.2012)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

військова команда - група військовослужбовців України або іноземної держави у складі двох і більше осіб, яка прямує до місця призначення з військовим майном (у тому числі із зброєю та боєприпасами) або без такого майна;

центральний орган виконавчої влади - Міноборони або інший центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить військова техніка, або який є стороною, що приймає військову техніку;

сторона, що приймає військову техніку, - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує здійснення організаційних заходів, пов'язаних з прибуттям військової техніки іноземних держав.

3. Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється відповідно до цього Порядку з дотриманням вимог Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

4. Митне оформлення військової техніки здійснюється в першочерговому порядку.

5. Для вчинення дій, пов'язаних з митним оформленням військової техніки, відповідним центральним органом виконавчої влади уповноважується особа, яка діє на підставі доручення, виданого цим органом (далі - уповноважена особа).

Форма доручення наведена в додатку 1 до цього Порядку.

(Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 453 від 21.05.2012)

Переліки посадових осіб, які мають право підписувати такі доручення, визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади та подаються Держмитслужбі. У переліках наводяться зразки підписів таких осіб та їх печаток.

(Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 453 від 21.05.2012)

6. Митне оформлення військової техніки іноземних держав здійснюється митним органом за участю представників Міноборони. У разі коли здійснення заходів щодо переміщення таких товарів, належить до повноважень іншого центрального органу виконавчої влади, - за участю представників такого центрального органу.

Уповноважена особа Міноборони або представник іншого центрального органу виконавчої влади засвідчують достовірність даних, що вносяться до митної декларації, шляхом подання до митного органу, який здійснює митне оформлення, письмового підтвердження.

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 453 від 21.05.2012)

7. У разі переміщення через митний кордон України військової техніки України чи іноземних держав уповноважена особа не пізніше ніж за 3 дні до митного оформлення цієї техніки подає відповідному митному органу письмову заяву про місце, час, мету переміщення військової техніки та взяття на себе зобов'язання щодо здійснення її митного оформлення згідно із законодавством.

8. Митне оформлення військової техніки здійснюється за умови надходження до Держмитслужби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису і врахуванням положень пункту 7 розділу XXI Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України.

(Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 453 від 21.05.2012)

9. Для митного оформлення військової техніки уповноважена особа подає митному органові митну декларацію, заповнену в затвердженому Мінфіном порядку.

(Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 453 від 21.05.2012)

10. Особисті речі членів військової команди (предмети першої необхідності, пов'язані насамперед із забезпеченням життєдіяльності членів військових команд, які є їх власністю і які призначені виключно для особистого користування, але не можуть бути відчужені або передані іншим членам військової команди) підлягають митному оформленню у загальному порядку.

11. Митне оформлення військової техніки, яка перетинає митний кордон України з метою здійснення заходів оперативно-тактичного характеру (військових навчань, міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, антитерористичних операцій, конвою морських суден, участі в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подання військової та гуманітарної допомоги тощо), здійснюється без подання дозволу або висновку Держекспортконтролю, якщо таке переміщення відбувається в рамках міжнародних договорів, що передбачають механізм здійснення державного контролю за переміщенням товарів.

(Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 297 від 22.04.2013)

Перелік військової техніки, яка перетинає державний кордон України в рамках міжнародних договорів, що передбачають механізм здійснення державного контролю за переміщенням товарів, погоджується з Держекспортконтролем та затверджується керівником (його заступником) центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить така військова техніка або який є стороною, що її приймає.

Форма переліку наведена в додатку 2 до цього Порядку.

(Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 453 від 21.05.2012)

12. Військова техніка іноземних держав, яка перетинає митний кордон України з метою надання Україні або на її прохання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підлягає митному оформленню у спрощеному порядку, умови застосування якого визначаються Кабінетом Міністрів України.

(Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 453 від 21.05.2012)

14. Податки і збори під час митного оформлення військової техніки справляються у порядку, визначеному законодавством.

Додаток 1
до Порядку

Зразок

Доручення N
на участь у митному оформленні військової техніки, у
тому числі військових транспортних засобів,
що перетинають митний кордон України

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

(Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 453 від 21.05.2012)

Додаток 2
до Порядку

  ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
(найменування посади)
________ _____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
____ _______________20 ___ р.
М.П. 

Перелік
військової техніки, що надходить до ___________________

                                (повна назва одержувача)

____________________________________________________
у рамках міжнародного договору ______________________
__________________________________________________
__

N
з/п 
Найменування
військової техніки 
Кількість одиниць  Код товару згідно з УКТЗЕД 

______________________________________
(найменування посади уповноваженої особи
центрального органу виконавчої влади) 
__________ ___________________________(підпис) (ініціали та прізвище) 

(Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 453 від 21.05.2012)