Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 жовтня 2009 р. N 1126
Київ

Про затвердження критеріїв,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
в галузі рибного господарства та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки
мореплавства суден флоту рибної промисловості

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 276 від 17.04.2013 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 276 від 17.04.20
13 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості, що додаються. ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 17.04.2013 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1126

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
в галузі рибного господарства та визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) у сфері безпеки
мореплавства суден флоту рибної промисловості

( Назва Критеріїв із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 276 від 17.04.2013 )

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства, належать: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 17.04.2013 )

1) наявність загрози виникнення аварійних морських подій із суднами у місцях зберігання та на маршрутах перевезення небезпечних вантажів;

2) кількість надзвичайних ситуацій та нещасних випадків, що сталися протягом року на суднах і рибогосподарських підприємствах;

3) вчинення неправомірних дій чи бездіяльності персоналом суден або рибогосподарських підприємств;

4) рівень складності робіт з ліквідації наслідків аварійних морських подій із суднами і на рибогосподарських підприємствах та надзвичайних ситуацій, пов'язаних з аварійними морськими подіями із суднами, у морських рибних портах та місцях базування суден;

5) кількість працівників, зайнятих особливо небезпечними видами робіт на суднах, та рівень загрози для життя або здоров'я людини і загрози забруднення навколишнього природного середовища;

6) наявність фактів порушення суб'єктами господарювання законодавства, якщо це створює загрозу життю або здоров'ю людини та навколишньому природному середовищу;

7) наявність потенційної загрози виникнення інфекційних, професійних захворювань та отруєнь.

2. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до високого, середнього та незначного ступеня ризику.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать:

морські рибні порти, які забезпечують безпечний рух у портових водах, безпечну стоянку та обробку суден;

суб'єкти, що здійснюють використання риби та інших водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах (вилов, вирощування та транспортування);

суб'єкти, що експлуатують судна рибного господарства з метою вилову, переробки та транспортування водних живих ресурсів у морях та водах Світового океану, а також транспортування інших вантажів;

суб'єкти господарювання усіх форм власності, які провадять діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки мореплавства на суднах рибного господарства, зокрема підготовки судна до плавання, комплектування суден компетентним екіпажем.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать ті, що здійснюють підготовку екіпажів суден рибного господарства та фахівців підприємств, беруть участь у забезпеченні безпеки мореплавства в рибному господарстві.

5. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належать суб'єкти господарювання, не віднесені до суб'єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік; ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 17.04.2013 )

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки; ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 17.04.2013 )

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки. ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 276 від 17.04.2013 )