Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2013 р. N 276
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності в галузі рибного господарства та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства, що додаються.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1126 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2013 р. N 276

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності в галузі рибного господарства
та визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю) Державним
агентством рибного господарства

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства, належать:

видовий склад об’єктів аквакультури;

значення водного об’єкта (загальнодержавне або місцеве);

обсяг вилучення водних біоресурсів;

наявність порушень вимог законодавства у галузі рибного господарства.

2. До суб’єктів господарювання в галузі рибного господарства з високим ступенем ризику належать:

суб’єкти господарювання, у яких протягом року, що передує плановому, обсяг вилову водних біоресурсів (за всіма видами водних біоресурсів) становить 300 тонн та більше;

суб’єкти господарювання, що здійснили з моменту останньої перевірки три і більше грубих порушень вимог законодавства у галузі рибного господарства протягом останніх двох років, що передують плановій перевірці;

суб’єкти господарювання, за результатами роботи яких виявлено злочин у галузі рибного господарства та притягнуто їх службових осіб до кримінальної відповідальності протягом останніх двох років, що передують плановій перевірці.

3. До суб’єктів господарювання у галузі рибного господарства із середнім ступенем ризику належать:

суб’єкти господарювання, що здійснили з моменту останньої перевірки два та менше грубих порушень вимог законодавства у галузі рибного господарства;

суб’єкти господарювання, у яких протягом року, що передує плановому, обсяг вилову водних біоресурсів (за всіма видами водних біоресурсів) становить 50 тонн та більше, але менше 300 тонн;

суб’єкти господарювання, які використовують як об’єкти аквакультури чужорідні види водних біоресурсів (за винятком білого і строкатого товстолоба, їх гібрида, білого та чорного амура, піленгаса);

суб’єкти господарювання, що провадять рибогосподарську діяльність на території водного об’єкта загальнодержавного значення.

4. До суб’єктів господарювання у сфері рибного господарства з незначним ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що не віднесені до суб’єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання в галузі рибного господарства здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами двох останніх планових перевірок не виявлено фактів порушення вимог законодавства у галузі рибного господарства, наступна планова перевірка такого суб’єкта господарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідної групи ризику, збільшений у 1,5 раза.

7. У разі коли суб’єкт господарювання віднесено одночасно до двох або більше груп ризику з тих, до яких він може бути віднесений, такий суб’єкт належить до більш високої групи ризику.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2013 р. N 276

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 14 жовтня 2009 р. N 1126

1. Назву та постановляючу частину постанови після слів "нагляду (контролю)" доповнити словами "у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості".

2. У критеріях, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених зазначеною постановою:

1) назву доповнити словами "у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості";

2) в абзаці першому пункту 1 слова "для життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища" виключити;

3) в абзацах другому - четвертому пункту 6 слова "один раз" замінити словами "не частіше одного разу".