ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до Закону
України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" щодо
заборони на порушення справ про банкрутство
гірничих підприємств

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 3 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413) слова і цифри "1 січня 2013 року" замінити словами і цифрами "1 січня 2015 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 березня 2013 року
N 155-VII