ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16.11.2012 N 2052

Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 27.01.2011 N 90

Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від 15.03.2012 N 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 N 500 "Про здійснення організаційно-правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.01.2011 N 90 "Про затвердження Положення про Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" слова "Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.01.2011 N 90, що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації - керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
16.11.2012 N 2052

Зміни до положення
Про Головне управління містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

(Ідентифікаційний код 26345558)

(Цей документ є невід'ємною частиною Положення
про Головне управління містобудування та архітектури
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

1. У заголовку Положення слова "Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

2. У тексті Положення слова "Головне управління" у всіх відмінках замінити словом "Департамент" у відповідних відмінках.

3. У тексті Положення слово "начальник" у всіх відмінках замінити словом "директор" у відповідних відмінках.

4. У пункті 1 Положення слова "Головне управління містобудування та архітектури" замінити словами "Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

Заступник голови - керівник апарату О. Пузанов

"Хрещатик" N 172 (4192) від 04 грудня 2012 року