МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.02.2013 N 218/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2013 р. за N 220/22752

Про внесення зміни до Правил
ведення нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами наказую:

1. Внести до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року N 3253/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (із змінами), таку зміну:

доповнити додаток 25 цих Правил новою формою 58-1 (додається).

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ворону Д.М.

Міністр О.Лавринович

                   Форма N 58-1

Посвідчувальний напис
про засвідчення вірності
фотокопії - витягу
з оригіналу документа

 Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)),
Україна.

"__" _____ ___ року я, ___________________, _____________________
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)

нотаріус ________________________________________________________
(найменування державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву,

_________________________________________________________________
назва нотаріального округу)

засвідчую вірність цієї фотокопії - витягу зі __________ сторінок
оригіналу документа, який складається з ________ сторінок; в
останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених
виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто ________________________
(державного мита, плати)

Печатка

_____________________ нотаріус
(державний/приватний)

Підпис