Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 квітня 2009 р. N 413
Київ

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності
у сфері промислової безпеки та охорони праці
і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 67 від 16.01.20
13)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з урахуванням вимог Закону України "Про охорону праці" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), згідно з додатком.

2. Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 2009 р. N 413

Критерії,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
господарської діяльності у сфері промислової безпеки
та охорони праці і визначається періодичність проведення
планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці, є певні види господарської діяльності або виконуваних робіт, які можуть становити потенційну загрозу життю і здоров'ю людей.

2. Критерії встановлюються з метою здійснення державного нагляду (контролю) посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, за додержанням вимог законодавства з промислової безпеки та охорони праці, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також веденням робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

3. За критеріями суб'єкти господарювання незалежно від форми власності розподіляються за високим, середнім та незначним ступенем ризику для безпеки життя і здоров'я людей.

4. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться такі, що провадять діяльність, пов'язану з виконанням робіт:

з будівництва, експлуатації, ремонту та ліквідації підземних споруд, пов'язаних з видобутком корисних копалин;

підземних та відкритих гірничих;

(Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

із збагачення корисних копалин;

з буріння, експлуатації та капітального ремонту свердловин для видобутку нафти, газу і газового конденсату, демонтажу бурових вишок;

(Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

з вироблення розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких розплавів;

ливарних, плавильних, заливальних і з термообробки литва;

з виробництва, переробки, розподілу, зберігання і використання продуктів розділення повітря, хлору, аміаку, природного, горючого, токсичного та супровідних металургійному виробництву газів, а також транспортування зазначених речовин по території виробництва;

(Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

лісосічних і з трелювання лісу;

(Абзац дев'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

з відпалювання сталі, сплавів і відливок;

з експлуатації зареєстрованих у встановленому порядку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (за винятком трубопроводів пари і гарячої води, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та при температурі води понад 110 °C, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, технологічного устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, устатковання, пов’язаного з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин);

(Абзац одинадцятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

(Абзац дванадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

із спорудження, реконструкції, монтажу, пусконалагодження, експлуатації магістральних трубопроводів, систем газопостачання та розташованих на них споруд;

з виготовлення, використання, переробки, зберігання або транспортування однієї чи кількох небезпечних речовин у кількості, що дорівнює чи перевищує порогову масу;

з будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів, що належать до I і II категорії вибухонебезпеки;

з виробництва вибухонебезпечних речовин;

(Абзац сімнадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

у діючих електроустановках напругою понад 1000 В;

(Абзац дев'ятнадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

(Абзац двадцятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

5. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику відносяться такі, що провадять діяльність, пов'язану з виконанням робіт:

у газо-, вибухо- і пожежонебезпечних зонах (за винятком підземних та відкритих гірничих робіт);

вибухових і таких, що пов'язані з використанням енергії вибуху, з реалізації вибухових матеріалів (за винятком підземних та відкритих гірничих робіт);

геологорозвідувальних та маркшейдерських;

(Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

з утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів і виробів ракетної техніки;

з будівництва, ремонту, експлуатації та ліквідації підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин;

з використанням електротермічних установок підвищеної та високої частоти у термічних цехах і на дільницях;

з випробування, монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції зареєстрованих у встановленому порядку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

(Абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, у замкнутому просторі (ємність, бокс, топка, трубопровід);

земляних на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;

з механічної обробки деревини і металів;

з обслуговування механічних та автоматичних ліній;

з будівництва, реконструкції, реставрації, монтажу та демонтажу будинків, споруд, а також відбудови та зміцнення їх частин, що перебувають в аварійному стані;

(Абзац тринадцятий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

сільськогосподарських з використанням техніки (обробка ґрунту, сівба і збирання врожаю), пестицидів та агрохімікатів;

з цукроваріння;

з виробництва спирту;

з виробництва сухого молока;

із забезпечення навчального процесу у сфері охорони здоров’я (з використанням спеціального обладнання та шкідливих речовин), а також на об’єктах соціально-культурної сфери з масовим перебуванням людей (будівлі дитячих дошкільних, навчальних, культурно-видовищних і культових закладів, закладів дозвілля, відпочинку та туризму, будинків-інтернатів загального та спеціального типу, готелів, санаторіїв і криті спортивні споруди, ринки, а також інші аналогічні за призначенням об’єкти, на яких постійно або тимчасово перебувають 50 та більше осіб);

(Абзац вісімнадцятий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

з гранулювання доменного шлаку;

(Абзац дев'ятнадцятий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

з обслуговування станів гарячої та холодної прокатки, трубоформувальних станів і пічного зварювання труб;

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

з поводження з небезпечними відходами;

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

з експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, що працюють під тиском понад 0,05 МПа та при температурі води понад 110 °C, парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,01 МВт, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, устатковання, пов’язаного з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин;

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

із зберігання та переробки зерна.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

6. До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб'єкти, що не належать до суб'єктів господарювання з високим і середнім ступенем ризику.

7. Планова перевірка суб'єкта господарювання, яка передбачає всебічну перевірку його виробничих об'єктів, проводиться:

з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на два роки;

(Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на п'ять років.

(Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

У разі коли під час останніх двох планових перевірок суб’єкта господарювання не виявлено порушень, максимально допустима частота планових перевірок суб’єкта господарювання зменшується у два рази (за винятком суб’єкта господарювання з високим ступенем ризику).

(Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

У разі коли впродовж останніх двох років у суб’єкта господарювання через порушення вимог законодавства з промислової безпеки та охорони праці або безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення чи проведення робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини, стався нещасний випадок із смертельними наслідками, нещасний випадок з тяжкими наслідками, груповий нещасний випадок з двома і більше працівниками незалежно від ступеня тяжкості ушкодження їх здоров’я, максимально допустима частота планових перевірок суб’єкта господарювання збільшується у два рази.

(Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

8. Планова перевірка виробничого об'єкта (територія, виробничий цех, споруда, дільниця тощо), який належить суб'єкту господарювання, проводиться:

з високим ступенем ризику щодо робіт:

(Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

- зазначених в абзацах другому - п’ятому пункту 4, - не частіше ніж один раз на три місяці;

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

- зазначених в абзацах шостому - одинадцятому, тринадцятому - шістнадцятому та вісімнадцятому пункту 4, - не частіше ніж один раз на шість місяців;

(Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 67 від 16.01.2013)

із середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на 12 місяців;

з незначним ступенем ризику - під час планової всебічної перевірки суб'єкта господарювання.

(Абзац шостий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)

9. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше груп ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високої групи ризику з числа тих, до яких він може бути віднесений.

(Критерії доповнено пунктом 9 згідно з Постановою КМ N 67 від 16.01.2013)