МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.12.2012 N 1448

Про внесення змін до бюджетної
класифікації і Структури кодування
програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" ( 5515-17 ) та з метою удосконалення бюджетної класифікації наказую:

1. Внести зміни до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), що додаються.

2. Внести зміни до Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), виклавши її у новій редакції, що додається.

3. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ю.Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2012 N 1448

Зміни
до бюджетної класифікації

1. У "Класифікації доходів бюджету":

1.1. Змінити такі позиції:

 з    "Надходження від сплати податкового боргу, в тому
11022200 числі реструктуризованого або розстроченого
(відстроченого), реструктуризованих за договорами
податкових зобов'язань, які виникли у зв'язку із
застосуванням статті 10 Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу"
( 2711-15 ), підприємств електроенергетичної, вугільної
галузей, підприємств, що надають послуги з
виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії, підприємств централізованого водопостачання
та водовідведення із податку на прибуток та
нараховані суми податку на прибуток підприємств
електроенергетичної галузі, підприємств, що надають
послуги з виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії, підприємств централізованого
водопостачання та водовідведення, які виникли після
проведення розрахунків згідно із статтею 23 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
( 4282-17 ) (зі змінами)"

 на    "Надходження від погашення податкового боргу, в тому
11022200 числі реструктуризованого або розстроченого
(відстроченого), з податку на прибуток підприємств,
що сплачується підприємствами електроенергетичної,
вугільної галузей, підприємствами, що надають
послуги з виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії, підприємствами централізованого
водопостачання та водовідведення, та нараховані суми
податку на прибуток таких підприємств, які виникають
після проведення розрахунків по субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній
пунктом 1 статті 14 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2013 рік" ( 5515-17 );

 з    "Податок на додану вартість, що сплачується до
14010700 бюджету переробними підприємствами усіх форм
власності за реалізовані ними молоко, молочну
сировину та молочні продукти, м'ясо та
м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин,
закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти,
м'ясо-кісткове борошно)"

 на    "Податок на додану вартість, що сплачується
14010700 юридичними особами при здійсненні ними операцій з
постачання власної виробленої продукції (молока,
молочної сировини, молочних продуктів, м'яса,
м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин
(шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна),
виготовленої з поставлених молока або м'яса в живій
вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими
юридичними і фізичними особами, у тому числі
фізичними особами - підприємцями, які самостійно
вирощують, розводять, відгодовують продукцію
тваринництва";

 з    "Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні"
17010100

 на    "Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні,
17010100 нарахована до 1 січня 2013 року";

 з    "Рентна плата за природний газ, що видобувається в
17010200 Україні"

 на    "Рентна плата за природний газ, що видобувається в
17010200 Україні, нарахована до 1 січня 2013 року";

 з    "Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається
17010300 в Україні"

 на    "Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається
17010300 в Україні, нарахована до 1 січня 2013 року";

 з    "Частина чистого прибутку (доходу) державних
21010000 унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до бюджету, та дивіденди (доход),
нараховані на акції (частки, паї) господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна
власність"

 на    "Частина чистого прибутку (доходу) державних або
21010000 комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань,
що вилучається до відповідного бюджету, та
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких
є державна або комунальна власність";

 з    "Частина чистого прибутку (доходу) господарських
21010100 організацій (державних унітарних підприємств та їх
об'єднань), що вилучається до бюджету"

 на    "Частина чистого прибутку (доходу) господарських
21010100 організацій (державних унітарних підприємств та їх
об'єднань), що вилучається до державного бюджету
відповідно до закону";

 з    "Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
21010300 унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до бюджету"

 на    "Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
21010300 унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету";

 з    "Надходження від сплати податкового боргу, в тому
21010600 числі реструктуризованого або розстроченого
(відстроченого), підприємств електроенергетичної,
вугільної галузей, підприємств, що надають послуги
з виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії, підприємств централізованого
водопостачання та водовідведення із сплати частини
прибутку (доходу) та дивідендів (доходу),
нарахованих на акції (частки, паї) господарських
товариств, у статутних капіталах яких є державна
власність"

 на    "Надходження від погашення заборгованості, в тому
21010600 числі реструктуризованої або розстроченої
(відстроченої), підприємств електроенергетичної,
вугільної галузей, підприємств, що надають послуги
з виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії, підприємств централізованого
водопостачання та водовідведення із сплати частини
чистого прибутку (доходу) державних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до
державного бюджету відповідно до закону, та
дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки,
паї) господарських товариств, у статутних капіталах
яких є державна власність";

 з    "Відрахування коштів, отриманих від проведення
21030000 державних грошових лотерей"

 на    "Відрахування коштів, отриманих від проведення
21030000 державних лотерей в Україні";

 з    "Плата за ліцензії, видані Національною комісією
22011500 регулювання електроенергетики"

 на    "Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що
22011500 здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

 з    "Плата за митне оформлення товарів і транспортних
22200000 засобів поза місцем розташування митних органів або
поза робочим часом, установленим для митних органів"

 на    "Плата за виконання митних формальностей митними
22200000 органами поза місцем розташування митних органів або
поза робочим часом, встановленим для митних
органів";

 з    "Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки
24040000 військового та подвійного призначення, що належить
Державному космічному агентству України"

 на    "Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки
24040000 військового та подвійного призначення";

 з    "Кошти від реалізації надлишкового озброєння,
24050000 військової та спеціальної техніки, іншого майна
Збройних сил України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань,
правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних
ситуацій України, Державної спеціальної служби
транспорту"

 на    "Кошти від реалізації надлишкового озброєння,
24050000 військової та спеціальної техніки, нерухомого
військового майна Збройних Сил України та інших
утворених відповідно до законів України військових
формувань, правоохоронних органів та інших державних
органів";

 з    "Кошти, отримані від продажу частин встановленої
24062400 кількості викидів парникових газів, передбаченого
статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну
клімату, в тому числі курсова різниця
від їх конвертації"

 на    "Кошти, отримані від продажу частин встановленої
24062400 кількості викидів парникових газів, передбаченого
статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну
клімату";

 з    "Кошти від Державного підприємства "Національна
24063100 атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
відповідно до статті 8 Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням
ядерної безпеки" ( 1868-15 ) та дохід від розміщення
цих коштів у цінні папери, що емітуються державою
відповідно до статті 9 цього ж Закону України
( 1868-15 ), а також надходження заборгованості
по цих коштах за 2007 - 2009 роки"

 на    "Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону
24063100 України "Про впорядкування питань, пов'язаних із
забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 )
(включаючи надходження заборгованості минулих років
за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів
у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону
України" ( 1868-15 );

 з    "Відсотки за користування пільговим довгостроковим
24110400 державним кредитом, наданим молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам, на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла"

 на    "Відсотки за користування пільговим довгостроковим
24110400 державним кредитом, наданим молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла";

 з    "Збір при відчуженні легкових автомобілів"
24140300

 на    "Збір під час набуття права власності на легкові
24140300 автомобілі";

 з    "Кошти, що отримують бюджетні установи від
25020200 підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів"

 на    "Кошти, що отримують бюджетні установи від
25020200 підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
бюджетних установ для виконання цільових заходів, у
тому числі заходів з відчуження для суспільних
потреб земельних ділянок та розміщених на них інших
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у
приватній власності фізичних або юридичних осіб";

 з    "Надходження від погашення заборгованості та
32010200 зобов'язань енергогенеруючих компаній перед
Державним агентством резерву України за отримане у
1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету
Міністрів України органічне паливо"

 на    "Надходження від погашення заборгованості та
32010200 зобов'язань публічного акціонерного товариства
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
перед Державним агентством резерву України за
отриманий природний газ";

 з    "Кошти від продажу земельних ділянок
33010100 несільськогосподарського призначення до розмежування
земель державної та комунальної власності (крім
земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній власності,
на яких розташовані об'єкти, які підлягають
приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться
на території Автономної Республіки Крим)"

 33010200 "Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення після
розмежування земель державної та комунальної
власності"

 33010300 "Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення до розмежування
земель державної та комунальної власності, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим"

 на    "Кошти від продажу земельних ділянок
33010100 несільськогосподарського призначення, що перебувають
у державній або комунальній власності, та земельних
ділянок, які знаходяться на території Автономної
Республіки Крим";

 з    "Кошти від продажу земельних ділянок
33010400 несільськогосподарського призначення або прав на
них, що перебувають у державній власності, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації"

 на    "Кошти від продажу земельних ділянок
33010300 несільськогосподарського призначення або прав на
них, що перебувають у державній власності, на яких
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

 з    "Кошти від продажу прав на земельні ділянки
33010500 несільськогосподарського призначення до розмежування
земель державної та комунальної власності (крім
продажу прав на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення, що перебувають
у державній власності, на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки
Крим)"

 33010600 "Кошти від продажу прав на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення після
розмежування земель державної та комунальної
власності"

 33010700 "Кошти від продажу прав на земельні ділянки
несільськогосподарського призначення до розмежування
земель державної та комунальної власності, які
знаходяться на території Автономної Республіки Крим"

 на    "Кошти від продажу прав на земельні ділянки
33010200 несільськогосподарського призначення, що перебувають
у державній або комунальній власності, та прав на
земельні ділянки, які знаходяться на території
Автономної Республіки Крим";

 з    "Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
41021000 бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих
бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг
зі сплати земельного податку суб'єктам космічної
діяльності та суб'єктам літакобудування"

 на    "Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
41021000 бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих
бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг
зі сплати земельного податку суб'єктам космічної
діяльності, літакобудування, суднобудування та
кінематографії";

 з    "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
41031400 фінансування комплексних пілотних проектів з
реформування системи надання адміністративних
послуг"

 на    "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
41031400 фінансування заходів з реформування системи надання
адміністративних послуг";

 з    "Субвенція з державного бюджету міському бюджету
41037600 міста Києва на забезпечення функціонування Центру
ядерної медицини з використанням ПЕТ-технологій
Київської міської онкологічної лікарні"

 на    "Субвенція з державного бюджету міському бюджету
41037600 міста Києва на забезпечення функціонування Центру
ядерної медицини Київського міського клінічного
онкологічного центру";

 з    "Кошти, отримані від секретаріату ООН, ОБСЄ або
42010000 іншої регіональної організації за участь
українського контингенту та персоналу у миротворчих
операціях"

 на    "Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС,
42010000 ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь
України в міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки".

   1.2. Доповнити такими позиціями:

 13030700 "Плата за користування надрами для видобування нафти";

13030800 "Плата за користування надрами для видобування
природного газу";

13030900 "Плата за користування надрами для видобування газового
конденсату";

21090000 "Кошти від використання (реалізації) частини виробленої
продукції, що залишається у власності держави
відповідно до угод про розподіл продукції";

33010400 "Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення до розмежування
земель державної та комунальної власності з
розстроченням платежу";

41034100 "Субвенція з державного бюджету обласному бюджету
Тернопільської області на продовження будівництва
житлових будинків у м. Почаєві Кременецького району з
метою відселення сторонніх осіб з території Свято-
Успенської Почаївської Лаври";

41035500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення заходів з відзначення 200-річчя від дня
народження Тараса Шевченка, 120-річчя від дня
народження Олександра Довженка, заходів з вшанування
пам'яті у зв'язку з 70-ми роковинами Корюківської
трагедії";

41036500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
капітальний ремонт систем централізованого
водопостачання та водовідведення";

41037700 "Субвенція з державного бюджету міському бюджету
міста Дніпропетровська на завершення будівництва
метрополітену у м. Дніпропетровську".

   2. У "Функціональній класифікації видатків та кредитування
бюджету" змінити такі позиції:

 з  "Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги"
0724

 на  "Центри екстреної медичної допомоги та медицини
0724 катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної
допомоги";

 з  "Пологові будинки"
0733

 на  "Перинатальні центри, пологові будинки".
0733

   3. У "Тимчасовій класифікації видатків  та  кредитування
місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету)":

   3.1. Змінити такі позиції:

 з   "Пологові будинки"            0733
080203

 на   "Перинатальні центри,          0733
080203 пологові будинки"

 з   "Станції швидкої             0724
080209 та невідкладної медичної
допомоги"

 на   "Центри екстреної            0724
080209 медичної допомоги
та медицини катастроф,
станції екстреної
(швидкої) медичної
допомоги"

 з   "Служби технічного            0763
081003 нагляду за будівництвом
та капітальним ремонтом"

 081004 "Централізовані бухгалтерії"       0763

081005 "Групи централізованого 0763
господарського
обслуговування"

 на   "Служби технічного            0763
081003 нагляду за будівництвом
та капітальним ремонтом,
централізовані бухгалтерії,
групи централізованого
господарського
обслуговування"

 з   "Додаткова дотація            0180
250310 з державного бюджету
місцевим бюджетам
на компенсацію втрат
доходів місцевих
бюджетів внаслідок
наданих державою
податкових пільг
зі сплати земельного
податку суб'єктам
космічної діяльності
та суб'єктам
літакобудування"

 на   "Додаткова дотація            0180
250310 з державного бюджету
місцевим бюджетам
на компенсацію втрат
доходів місцевих
бюджетів внаслідок
наданих державою податкових
пільг зі сплати земельного
податку суб'єктам
космічної діяльності,
літакобудування,
суднобудування
та кінематографії"

 з   "Субвенція з державного         0180
250322 бюджету місцевим бюджетам
на фінансування комплексних
пілотних проектів
з реформування системи
надання адміністративних
послуг"

 на   "Субвенція з державного         0180
250322 бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів
з реформування системи
надання адміністративних
послуг"

 з   "Субвенція з державного         0180
250389 бюджету міському бюджету
міста Києва на забезпечення
функціонування Центру
ядерної медицини
з використанням
ПЕТ-технологій
Київської міської
онкологічної лікарні"

 на   "Субвенція з державного         0180
250389 бюджету міському бюджету
міста Києва на забезпечення
функціонування Центру
ядерної медицини Київського
міського клінічного
онкологічного центру".

   3.2. Доповнити такими позиціями:

 250337 "Субвенція з державного         0180
бюджету місцевим бюджетам
на проведення заходів
з відзначення 200-річчя
від дня народження
Тараса Шевченка, 120-річчя
від дня народження
Олександра Довженка,
заходів з вшанування
пам'яті у зв'язку
з 70-ми роковинами
Корюківської трагедії"

250349 "Субвенція з державного 0180
бюджету місцевим бюджетам
на капітальний ремонт
систем централізованого
водопостачання
та водовідведення"

250500 "Підготовка земельних 0490
ділянок
несільськогосподарського
призначення або прав
на них комунальної
власності для продажу
на земельних торгах
та проведення
таких торгів".

Директор Департаменту державного бюджету В.П.Лозицький

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
14.01.2011 N 11

(у редакції наказу
Міністерства
фінансів України
28.12.2012 N 1448)

              СТРУКТУРА
кодування програмної класифікації видатків
та кредитування державного бюджету

   Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | Пояснення |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| Х | ХХ| Х | |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| 0 | 00| 0 |Головний розпорядник (код відомчої |
| | | | |класифікації видатків |
| | | | |та кредитування державного |
| | | | |бюджету) |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| Х | 00| 0 |Відповідальний виконавець |
| | | | |бюджетних програм у системі |
| | | | |головного розпорядника: |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| 1 | 00| 0 |якщо головний розпорядник |
| | | | |є відповідальним виконавцем |
| | | | |бюджетної програми, виконання |
| | | | |якої забезпечується його апаратом, |
| | | | |четвертим знаком коду визначається |
| | | | |цифра "1", щодо всіх інших |
| | | | |відповідальних виконавців бюджетних |
| | | | |програм використовуються |
| | | | |цифри від "2" до "9" |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| Х | ХХ| 0 |бюджетна програма в межах |
| | | | |одного відповідального |
| | | | |виконавця бюджетної програми: |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| Х | 01| 0 |якщо бюджетна програма |
| | | | |пов'язана з функціонуванням |
| | | | |апаратів органів державної влади |
| | | | |(в основному це коди діючої |
| | | | |функціональної класифікації |
| | | | |розділу "Державне управління"), |
| | | | |п'ятий та шостий знаки коду |
| | | | |визначаються цифрами "01", |
| | | | |всі інші бюджетні |
| | | | |програми - "02", "03", "04" |
| | | | |і далі в межах одного |
| | | | |відповідального виконавця |
| | | | |бюджетної програми |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| Х | 6Х| 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм на реалізацію |
| | | | |інвестиційних програм (проектів), |
| | | | |що реалізуються за рахунок коштів |
| | | | |міжнародних фінансових організацій, |
| | | | |п'ятим знаком коду таких програм |
| | | | |визначається цифра "6" |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| Х | 7Х| 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм, видатки або кредитування |
| | | | |за якими здійснюється за рахунок |
| | | | |резервного фонду, |
| | | | |п'ятим знаком коду таких програм |
| | | | |визначається цифра "7" |
|---+---+---+---+------------------------------------------------|
|ХХХ| Х | 8Х| 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм, що складають |
| | | | |капітальні вкладення, |
| | | | |п'ятим знаком коду таких |
| | | | |програм визначається цифра "8" |
------------------------------------------------------------------

   Код кожної бюджетної  програми  має  відповідність  коду
функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
Програмна класифікація видатків та кредитування державного
бюджету відповідно до вимог частини другої статті 40 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) щорічно визначається у законі про
Державний бюджет України".

Директор Департаменту державного бюджету В.П.Лозицький