Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.09.2005 N 803

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2005 р. за N 1175/11455

Про затвердження Порядку оплати
санаторно-курортного лікування та відпочинку
в Міністерстві внутрішніх справ України

Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ), "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про Державну службу" ( 3723-12 ), "Про Державний бюджет України" ( 2285-15 ) та з метою впорядкування оплати санаторно-курортного лікування та відпочинку в Міністерстві внутрішніх справ України, підвищення ефективності їх функціонування наказую:

1. Затвердити Порядок оплати санаторно-курортного лікування та відпочинку в Міністерстві внутрішніх справ України (додається).

2. Департаменту медичного забезпечення та реабілітації (Тодуров І.М.) МВС України забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Поречкіну Л.С.

4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ.

Міністр Ю.В.Луценко

Погоджено:

Голова об'єднаної профспілки атестованих працівників В.П.Горобець

Голова об'єднаного комітету профспілок Л.А.Кирилюк

Затверджено
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
21.09.2005 N 803

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2005 р. за N 1175/11455

Порядок
оплати санаторно-курортного лікування та відпочинку
в Міністерстві внутрішніх справ України

1. На санаторно-курортне лікування на підставі медичних показань та за відсутності протипоказань направляються:

- особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, їх дружина або чоловік та діти до 18-річного віку (далі - члени їх сімей);

- військовослужбовці внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС України) та члени їх сімей;

- ветерани органів внутрішніх справ України;

- пенсіонери МВС України (особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, звільнені у запас або відставку за віком, через хворобу, які мають вислугу 20 років і більше (у пільговому обчисленні) та члени їх сімей;

- наймані працівники органів внутрішніх справ, в тому числі, які працюють за трудовим договором і сплачують внески у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - наймані працівники).

2. Вартість санаторно-курортної путівки в кожний Медичний реабілітаційний центр (далі - МРЦ) та Лікарню відновного лікування (далі - ЛВЛ) МВС України розраховується керівником лікувального закладу (МРЦ, ЛВЛ) на весняно-літній та осінньо-зимовий період відповідно до фактичних витрат на їх утримання та подається на погодження в Департамент медичного забезпечення та реабілітації (далі - ДМЗР МВС України) МВС України та Департамент фінансових ресурсів та економіки МВС України і затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

Вартість санаторно-курортної путівки може змінюватись протягом року в разі змін цін на товари, комунальні послуги та енергоносії.

3. Оплата санаторно-курортних путівок у МРЦ та ЛВЛ МВС України здійснюється МВС України через фінансові підрозділи МРЦ та ЛВЛ відповідно до затвердженої МВС України вартості. Зазначені кошти зараховуються до спеціальних реєстраційних рахунків МВС України, які відкриті в органах Державного казначейства України.

4. Путівки на санаторно-курортне лікування в МРЦ та ЛВЛ МВС України видаються з оплатою 25 відсотків їх вартості:

4.1. Особам рядового і начальницького складу, військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України;

4.2. Ветеранам органів внутрішніх справ (мають переважне право на їх одержання);

4.3. Пенсіонерам органів внутрішніх справ у порядку черги на загальних підставах, але не частіше ніж один раз за два календарних роки.

5. Путівки на санаторно-курортне лікування в МРЦ та ЛВЛ МВС України видаються з оплатою 30 відсотків їх вартості найманим працівникам.

6. Путівки на санаторно-курортне лікування в МРЦ та ЛВЛ МВС України видаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

6.1. Членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України;

6.2. Членам сімей ветеранів органів внутрішніх справ;

6.3. Членам сімей пенсіонерів органів внутрішніх справ у порядку черги на загальних підставах, але не частіше ніж один раз за два календарних роки.

7. Право на безкоштовне санаторно-курортне лікування зберігається відповідно до чинного законодавства для:

7.1. Учасників бойових дій (щорічно);

7.1.2. Інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, прирівняних до них (щорічно);

7.1.3. Учасників Великої Вітчизняної війни (один раз на 2 роки);

7.2. Осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (один раз на 2 роки);

7.3. Членів сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків.

8. Кількість санаторно-курортних путівок для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, ветеранів органів внутрішніх справ, пенсіонерів МВС України та членів їх сімей, найманих працівників визначається планом розподілу санаторно-курортних путівок у МРЦ та ЛВЛ МВС України щоквартально.

9. Із загальної кількості санаторно-курортних путівок виділяється:

9.1. Особам рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ України, військовослужбовцям внутрішніх військ МВС України і пенсіонерам МВС України - до 30 відсотків путівок.

9.2. Членам сімей осіб рядового, начальницького складу органів внутрішніх справ України, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України і пенсіонерів МВС України - до 15 відсотків путівок.

9.3. Найманим працівникам - до 5 відсотків путівок.

Санаторно-курортні путівки для найманих працівників розподіляються за участю профспілкової організації за місцем їх роботи.

9.4. За обміном відповідно до укладених угод з іншими міністерствами та відомствами - до 3 відсотків путівок.

9.5. Особам, які не зазначені в пунктах 4-7 цього Порядку, - до 47 відсотків путівок, які реалізуються за договірними цінами.

10. Доплата за продовження терміну перебування в МРЦ та ЛВЛ МВС України та проживання в номерах підвищеної комфортабельності здійснюється через фінансові підрозділи МРЦ та ЛВЛ відповідно до затвердженого МВС України розрахунку:

- в однокімнатному номері - 10 відсотків від затвердженої вартості санаторно-курортної путівки;

- у двокімнатному номері - 20 відсотків від затвердженої санаторно-курортної путівки з кожної особи;

- у трикімнатному номері - 30 відсотків від затвердженої вартості путівки з кожної особи.

11. Придбання санаторно-курортних путівок особами, зазначеними в пунктах 4-7, у санаторіях, що не підпорядковані МВС України, здійснюється за погодженням з ДМЗР МВС України.

Путівки, придбані самостійно, без погодження з ДМЗР МВС України, відшкодуванню за рахунок МВС України не підлягають.

Директор Департаменту медичного забезпечення
та реабілітації МВС України І.М.Тодуров