Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про Митний тариф України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 24, ст.125 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III від 12.07.20
01, ВВР, 2001, N 45, ст.239
N 2779-III від 15.11.20
01, ВВР, 2002, N 9, ст. 68
N 2952-III від 10.01.20
02, ВВР, 2002, N 18-19, ст.133
N 3113-III від 07.03.20
02, ВВР, 2002, N 33, ст.237
N 3114-III від 07.03.20
02, ВВР, 2002, N 32, ст.233
N 370-IV від 25.12.20
02, ВВР, 2003, N 7, ст. 64
N 420-IV від 26.12.20
02, ВВР, 2003, N 8-9, ст.85
N 651-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 26, ст.187
N 652-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 26, ст.188
N 745-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 29, ст.235
N 916-IV від 05.06.20
03, ВВР, 2003, N 39, ст.335
N 981-IV від 19.06.20
03, ВВР, 2004, N 2, ст.7
N 1043-IV від 09.07.20
03, ВВР, 2004, N 5, ст. 24
N 1624-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 26, ст.360 -
зміни втратили чинність на підставі Закону
N 2740-IV від 06.07.20
05
N 1637-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 29, ст.368
N 1691-IV від 20.04.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.402
N 1801-IV від 17.06.20
04, ВВР, 2004, N 43-44, ст.493
N 1820-IV від 18.06.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.408
N 1893-IV від 24.06.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.409
N 2188-IV від 18.11.20
04, ВВР, 2005, N 5, ст.110
N 2269-IV від 21.12.20
04, ВВР, 2005, N 5, ст.123
N 2470-IV від 15.03.20
05, ВВР, 2005, N 14, ст.242
N 2505-IV від 25.03.20
05, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2565-IV від 17.05.20
05, ВВР, 2005, N 21, ст.304
N 2715-IV від 23.06.20
05, ВВР, 2005, N 40-41, N 43, N 44-45, ст.463
N 2775-IV від 07.07.20
05, ВВР, 2005, N 46-47, ст.468
N 3455-IV від 21.02.20
06, ВВР, 2006, N 27, ст.233 )

( Закон в редакції Закону
N 1109-V від 31.05.20
07, ВВР, 2007, N 36-37,
N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 676-VI від 17.12.20
08, ВВР, 2009, N 32-33, N 34-35, N 36-37, ст.484
N 923-VI від 04.02.20
09, ВВР, 2009, N 27, ст.349
N 1016-VI від 19.02.20
09, ВВР, 2009, N 26, ст.327 )

( Щодо запровадження тимчасової цільової надбавки до ставок
ввізного мита додатково див. Закон N 923-VI
від 04.02.2009 )

( Додатково див. Лист Державної митної служби
N 11/1-10.21/2619-ЕП від 24.03.20
09 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 15-рп/2009 від 23.06.20
09 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1391-VI від 21.05.20
09, ВВР, 2009, N 40, ст.577
N 2756-VI від 02.12.20
10 )

( В редакції Закону
N 2829-VI від 21.12.20
10, ВВР, 2011, N 27, ст.229 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4234-VI від 22.12.20
11, ВВР, 2012, N 38, ст.455
N 5476-VI від 06.11.20
12 -
набирає чинності з 01.01.2013 р. )

Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

Товарною номенклатурою Митного тарифу України є Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Стаття 1. Затвердити Митний тариф України згідно з додатком. ( Митний тариф в редакції Закону N 2829-VI від 21.12.2010 див.: розділи I-V див. в ( 2371а-14 ), розділи VI-X див. в ( 2371б-14 ), розділи XI-XV див. в ( 2371в-14 ), розділи XVI-XXI див. в ( 2371г-14 ))

Стаття 2. Встановлення нових та зміна діючих ставок ввізного мита, визначених Митним тарифом України, здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття законів України з урахуванням висновків Кабінету Міністрів України.

Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати початку нового бюджетного періоду.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 квітня 2001 року
N 2371-III