Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. N 1032
Київ

Про затвердження Порядку відомчої реєстрації
та ведення обліку транспортних засобів
Збройних Сил України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 868 від 19.09.20
12
N 1063 від 21.11.20
12 )

Відповідно до статті 34 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1032

Порядок
відомчої реєстрації
та ведення обліку транспортних засобів
Збройних Сил України

1. Цей Порядок визначає процедуру відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації (далі - реєстрація), ведення обліку транспортних засобів, які закріплені за військовими частинами, закладами, установами та організаціями, що входять до складу Збройних Сил (далі - військові частини), та зняття їх з обліку.

2. Реєстрація транспортного засобу Збройних Сил (далі - транспортний засіб) полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних з перевіркою відповідних документів, закріпленням номерного знака, звіркою і у разі потреби дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна), оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційного документа - технічного талона транспортного засобу Збройних Сил (далі - технічний талон), зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; 2000 р., N 1, ст. 10).

Облік зареєстрованих транспортних засобів ведеться шляхом накопичення, узагальнення та зберігання інформації про такі транспортні засоби у базі даних уніфікованої електронно-облікової системи Збройних Сил.

3. Реєстрація транспортних засобів, ведення обліку зареєстрованих транспортних засобів та зняття їх з обліку здійснюється уповноваженим органом Міноборони - військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах та її структурними підрозділами (далі - підрозділи військової інспекції безпеки дорожнього руху).

4. Порядок роботи, пов'язаної з реєстрацією та веденням обліку транспортних засобів, зразки документів та вимоги щодо їх оформлення визначаються Міноборони.

5. Використання (зберігання) незареєстрованих згідно з цим Порядком транспортних засобів забороняється.

6. Реєстрації підлягають усі легкові, вантажні, спеціалізовані, спеціальні автомобілі, автобуси, тягачі колісні, тягачі-транспортери, шасі, трактори, майстерні рухомі для технічного обслуговування та ремонту озброєння і військової техніки, мотоцикли, причепи та напівпричепи.

7. Перша реєстрація транспортного засобу у Збройних Силах здійснюється за умови надання в установленому Міноборони порядку до Управління безпеки дорожнього руху (Головної військової інспекції безпеки дорожнього руху) Головного управління Військової Служби правопорядку Збройних Сил (далі - Головна військова інспекція безпеки дорожнього руху) копій:

1) свідоцтва про реєстрацію предмета постачання, виданого Бюро кодифікації у військовій сфері Збройних Сил;

2) одного з документів про правомірність придбання (отримання) транспортних засобів, зокрема:

довідки-рахунка, виданої суб'єктом господарювання, який реалізує транспортний засіб;

акта приймання-передачі транспортного засобу, виданого підприємством - виробником такого засобу чи його складових частин або підприємствами, які переобладнали чи встановили на транспортному засобі спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про відповідність його конструкції вимогам безпеки дорожнього руху із зазначенням їх ідентифікаційних номерів та конкретного одержувача, засвідченого підписами посадових осіб підприємств, що скріплені печатками;

вантажної митної декларації в разі ввезення транспортного засобу чи його вузлів та агрегатів на митну територію України.

Головна військова інспекція безпеки дорожнього руху дає дозвіл на здійснення першої реєстрації транспортного засобу на підставі поданих документів після їх перевірки Державтоінспекцією за автоматизованими базами даних зареєстрованих та розшукуваних правоохоронними органами транспортних засобів у порядку, встановленому спільним наказом Міноборони і МВС.

Начальник підрозділу військової інспекції безпеки дорожнього руху на підставі дозволу Головної військової інспекції безпеки дорожнього руху робить у графі "Група експлуатації" у технічному талоні запис: "Дозвіл на першу реєстрацію" із зазначенням дати видачі і номера дозволу, який засвідчує підписом, що скріплюється печаткою.

8. Реєстрація транспортного засобу здійснюється протягом 10 діб після його надходження на підставі заяви командира військової частини, яка подається до підрозділу військової інспекції безпеки дорожнього руху відповідної зони його діяльності за місцем дислокації військової частини.

До заяви додаються:

1) копія наряду служби забезпечення органу військового управління на його отримання;

2) витяг з наказу командира військової частини про введення транспортного засобу в експлуатацію або утримання його в непорушному запасі;

3) технічний талон із записом у графі "Особливі відмітки": "З обліку знято", засвідчений підписом начальника підрозділу військової інспекції безпеки дорожнього руху, який скріплений печаткою (для транспортного засобу, що переданий з арсеналу, бази (центру) зберігання озброєння та військової техніки Збройних Сил (далі - база) після проходження першої реєстрації);

4) довідка про зняття з обліку транспортного засобу за формою згідно з додатком, що видана підрозділом військової інспекції безпеки дорожнього руху за попереднім місцем реєстрації транспортного засобу, або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою про зняття з обліку в підрозділі Державтоінспекції;

5) копії інших документів, що підтверджують правомірність утримання транспортних засобів, які зберігаються на базах.

9. Посадові особи підрозділу військової інспекції безпеки дорожнього руху на підставі поданих документів проводять звірку ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу, перевіряють його технічний стан, виконання вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних звукових (або) світлових сигнальних пристроїв на транспортних засобах, за результатами чого складається акт технічного огляду.

10. Реєстрація транспортного засобу із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один чи кілька символів номера, замінено панель (табличку) з номером) ідентифікаційними номерами його складових частин не допускається. Реєстрація зазначених транспортних засобів та таких, що розшукуються правоохоронними органами, не здійснюється, а інформація про них подається до правоохоронних органів.

11. Реєстрація транспортних засобів, що вибувають за межі території України у складі підрозділів Збройних Сил, покладається на командирів військових частин, які їх формують, та здійснюється у підрозділі військової інспекції безпеки дорожнього руху відповідної зони діяльності. Контроль за здійсненням реєстрації зазначених транспортних засобів покладається на орган формування підрозділів Збройних Сил, що вибувають за межі території України, який визначається Міноборони або Генеральним штабом Збройних Сил.

12. Тимчасова реєстрація транспортних засобів здійснюється у разі:

1) закупівлі і постачання їх на бази та зберігання до розподілу між військовими частинами, при цьому строк дії зазначеної реєстрації не повинен перевищувати 30 діб з дня отримання дозволу;

2) необхідності їх зберігання в непорушному запасі.

Тимчасова реєстрація транспортних засобів здійснюється протягом 10 діб після його надходження на підставі заяви командира (начальника) бази, яка подається у підрозділ військової інспекції безпеки дорожнього руху відповідної зони діяльності за місцем дислокації бази. До заяви додається копія акта приймання-передачі транспортного засобу, що підтверджує його отримання.

У технічних талонах зазначених транспортних засобів робиться запис у графі "Реєстраційний номер": "Тимчасова реєстрація". Номерні знаки на них не видаються.

13. На транспортний засіб, зареєстрований підрозділом військової інспекції безпеки дорожнього руху, видається технічний талон.

Замість загубленого або непридатного для подальшого використання технічного талона видається його дублікат підрозділом військової інспекції безпеки дорожнього руху за місцем дислокації військової частини на підставі заяви командира військової частини, в якій зазначаються обставини його втрати або непридатності, та витягу з наказу про результати службового розслідування.

Облік і видача бланків технічних талонів здійснюються в порядку, визначеному Міноборони.

14. Інформація про транспортні засоби військових частин, що зареєстровані підрозділами військової інспекції безпеки дорожнього руху, вноситься до бази даних уніфікованої електронно-облікової системи Збройних Сил у порядку, визначеному Міноборони.

Інформація про реєстрацію (внесення змін у відомості про реєстрацію) транспортного засобу невідкладно подається Головною військовою інспекцією безпеки дорожнього руху Державтоінспекції для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1063 від 21.11.2012 )

15. Інформація про кількість зареєстрованих транспортних засобів надається виключно за рішенням начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил.

16. Перереєстрація транспортного засобу здійснюється підрозділом військової інспекції безпеки дорожнього руху в разі:

1) зміни кольору, призначення, марки або моделі транспортного засобу в результаті переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

2) передачі транспортного засобу, що зареєстрований та перебуває в зоні діяльності відповідного підрозділу військової інспекції безпеки дорожнього руху, з одного підрозділу військової частини до іншого, які мають різні умовні найменування;

3) переобладнання ремонтним органом транспортного засобу із зміною його призначення, марки або моделі у порядку, визначеному Міноборони.

17. Перереєстрація транспортного засобу із заміною технічного талона здійснюється на підставі заяви командира військової частини, яка подається до підрозділу військової інспекції безпеки дорожнього руху відповідної зони його діяльності за місцем дислокації військової частини.

До заяви додаються:

1) витяг з наказу командира військової частини про передачу транспортного засобу з одного підрозділу військової частини до іншого;

2) копія акта технічного стану транспортного засобу;

3) копії документів, що підтверджують заміну складових частин транспортного засобу, які мають ідентифікаційні номери, засвідчені підписом посадової особи ремонтного органу, що скріплюється печаткою, чи документів, виданих суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують такі складові частини та видають довідки-рахунки, або митними органами чи підприємствами-виробниками;

4) копії документів про відповідність транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху (для транспортного засобу, переобладнаного ремонтним органом із зміною його призначення, марки або моделі).

18. Зняття з обліку транспортного засобу здійснюється підрозділом військової інспекції дорожнього руху за місцем реєстрації на підставі заяви командира військової частини у разі:

1) передачі транспортного засобу до іншої військової частини за нарядом служби забезпечення органу військового управління;

2) переміщення транспортного засобу військової частини з одного підрозділу до іншого із зміною місця дислокації та зони діяльності підрозділу військової інспекції безпеки дорожнього руху, в якому вони були зареєстровані;

3) списання (вибракування);

4) відчуження.

У випадках, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, до заяви додаються копії:

1) наряду служби забезпечення органу військового управління на передачу транспортного засобу до іншої військової частини або витяг з наказу командира військової частини про передачу транспортного засобу з одного підрозділу військової частини до іншого;

2) акта технічного стану транспортного засобу.

Під час зняття з обліку транспортного засобу технічний талон здається у підрозділ військової інспекції безпеки дорожнього руху за місцем реєстрації, а замість нього видається довідка про зняття з обліку транспортного засобу, яка дає право на переміщення транспортного засобу за нарядом служби забезпечення органу військового управління з однієї військової частини до іншої.

У випадках, передбачених підпунктом 3 цього пункту, до заяви додаються копії:

1) акта технічного стану транспортного засобу або інспекторського посвідчення;

2) акта зміни якісного стану транспортного засобу;

3) накладної на здачу номерних знаків на склад військової частини або акта на їх знищення.

19. Відчужений транспортний засіб знімається з обліку підрозділом військової інспекції безпеки дорожнього руху на підставі заяви командира військової частини та документів, визначених Міноборони.

Про зняття з обліку відчуженого транспортного засобу у графі "Особливі відмітки" технічного талону робиться запис: "Знято з реєстрації Збройних Сил", який засвідчується підписом начальника підрозділу військової інспекції безпеки дорожнього руху, що скріплюється печаткою. Такий технічний талон повертається військовій частині для передачі разом з відчуженим транспортним засобом і є одним з документів, що дає право на здійснення державної реєстрації.

20. Копії документів, що додаються до заяви командира військової частини у разі реєстрації або зняття з обліку транспортного засобу, засвідчуються підписом командира військової частини, що скріплюється печаткою.

21. У разі виявлення транспортного засобу, зареєстрованого в підрозділі військової інспекції безпеки дорожнього руху, зокрема тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або такого, що розшукується правоохоронними органами у зв'язку з незаконним заволодінням чи крадіжкою, посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху вилучають технічний талон і номерний знак, затримують транспортний засіб та передають в установленому порядку матеріали до правоохоронних органів.

22. Зняття з обліку транспортного засобу, стосовно якого є відповідне судове рішення, а також транспортного засобу, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, забороняється. ( Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012 )

Додаток
до Порядку

Кутовий штамп

               ДОВІДКА
про зняття з обліку транспортного засобу

   Транспортний засіб _________________________________________,
(марка і призначення транспортного засобу)

рік випуску _______, шасі (рама) _______, кузов _________________,
(номер) (номер)
двигун ___________, колір ____________, номерний знак ____________
(номер)

знятий з обліку __________________________________________________
(найменування органу реєстрації)

Номерний знак _________ знищений ________________________ або
(акт на знищення,
номер і дата)

зданий на склад військової частини ___________________ на підставі
(умовне найменування)
__________________________________________________________________
(номер і дата наряду, накладної)

Технічний талон транспортного засобу Збройних Сил України
_______, __________ зданий ___ ________ 200 р. у _________________
(серія, номер) (найменування
органу реєстрації)

Транспортний засіб _______ на підставі ______________________
(марка) (номер і дата наряду,
накладної)

підлягає передачі у військову частину ____________ та реєстрації у
(умовне
найменування)
__________________________________________________________________
(найменування органу реєстрації)

Начальник ___________________________________________________
(найменування підрозділу військової інспекції
безпеки дорожнього руху)

____________________ __________ ______________________
(військове звання) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.