Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2012 р. N 1144
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України у зв'язку з
прийняттям Закону України
"Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. N 1144

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
у зв’язку з прийняттям Закону України
"Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

1. У другому реченні абзацу четвертого пункту 26 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 419 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 249; Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1966; 2009 р., N 17, ст. 515), слова "його статус та членство в адвокатському об’єднанні" замінити словами "місце і дата її складення (підписання), прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, яку представляють, у разі потреби - посада, яку вона займає, а також прізвище, ім’я, по батькові адвоката, номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, організаційна форма здійснення адвокатської діяльності".

2. Пункт 11 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 639 "Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1856) виключити.

3. У пункті 17 плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1039, у складі виконавців слова "Вища кваліфікаційна комісія адвокатури" замінити словами "Рада адвокатів України".

4. Підпункт 3 пункту 6 Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1386 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 3, ст. 81, N 79, ст. 3198), викласти у такій редакції:

"3) Рада адвокатів України - про адвокатів, що включені до Єдиного реєстру адвокатів України, зокрема прізвище, ім’я та по батькові адвоката, номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України), найменування і місцезнаходження адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання, адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку, інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, інші відомості, передбачені законом;".

5. У Порядку і умовах укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. N 8 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 3, ст. 92, N 43, ст. 1668):

1) у пункті 3 слова "Про адвокатуру" замінити словами "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";

2) у додатку 1 до Порядку і умов:

у підпункті 2 пункту 4 і підпункті 1 пункту 6 слова "Про адвокатуру" замінити словами "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";

підпункти 1 і 2 пункту 5 викласти у такій редакції:

"1) з метою проведення перевірки вимагати від адвоката подання інформації про виконання ним своїх зобов’язань за умовами контракту;

2) звертатися до:

комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги з клопотанням про надання відповідної оцінки - у разі наявності скарг (претензій) щодо якості, повноти або своєчасності надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) - у разі неналежного виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами контракту, порушення ним порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги або правил адвокатської етики, неналежної якості, повноти або несвоєчасності надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, - у випадках, передбачених законом.";

3) у додатку 2 до Порядку і умов:

у підпункті 2 пункту 5 і підпункті 1 пункту 7 слова "Про адвокатуру" замінити словами "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";

підпункти 1 і 2 пункту 6 викласти у такій редакції:

"1) з метою проведення перевірки вимагати від адвоката подання інформації про виконання ним своїх зобов’язань за умовами контракту;

2) звертатися до:

комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги з клопотанням про надання відповідної оцінки - у разі наявності скарг (претензій) щодо якості, повноти або своєчасності надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) - у разі неналежного виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами договору, порушення ним порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги або правил адвокатської етики, неналежної якості, повноти або несвоєчасності надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору, - у випадках, передбачених законом.".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. N 1144

Перелік
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. N 302 "Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 198).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1994 р. N 703.

3. Пункт 7 змін, що вносяться до деяких рішень Уряду України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 621 (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 361).

4. Пункт 5 змін та доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 р. N 283 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10, ст. 383).

5. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. N 633 "Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1850).